Vull prestacions

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Gent gran > Vull prestacions

Pensió no contributiva per jubilació

La pensió per jubilació, en la modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.


Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents

Aquest ajuts assistencials a la pensió de viduïtat tenen naturalesa de prestació econòmica d'assistència social, consolidable per als exercicis següents i pels imports que cada any es determinin i es regeixen per l'ordre de convocatòria.


Programa d'ajuts per a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a la gent gran

L'objecte d'aquest programa és proporcionar un suport i l'atorgament d'un ajut econòmic a persones grans.
L'ajut econòmic complementa els ingressos de la persona gran i l'aportació econòmica de les persones que hi estan obligades, per permetre el seu accés a places residencials, de centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran no finançades amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya. 


Estades temporals en residències o centres de dia per a gent gran discapacitada

L'objecte del programa és proporcionar una prestació econòmica per accedir a un servei d'acolliment residencial o de centre de dia, amb una estada amb caràcter temporal destinada a una persona gran discapacitada.


Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependències

El Programa té per objecte facilitar, mitjançant un ajut econòmic, el manteniment de la persona amb dependència greu al seu propi entorn social i familiar habitual respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.


Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependències

El Programa té per objecte facilitar, mitjançant un ajut econòmic, el manteniment de la persona amb dependència greu al seu propi entorn social i familiar habitual respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.


Aquests són ajuts de la Generalitat de Catalunya.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 20/04/2007