Vot per correu

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Processos electorals > Vot per correu

Vot per correu

Eleccions 21D

 











El termini per sol·licitar el vot per correu des de la data de convocatòria de les eleccions municipals fins a deu dies abans de la votació.

  • Sol·licitud del vot per correu del 28 d'octubre a l'11 de desembre



Quins tràmits s'han de seguir per a sol·licitar el vot?

 
L'elector s'haurà d'adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus i haurà de presentar l'original del DNI. Haurà de sol·licitar el certificat d'inscripció en el cens electoral.
 
Aquesta sol·licitud s'haurà de formular personalment i en cap cas s'admetrà fotocòpia del DNI.
 
Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant certificat mèdic, pot una persona diferent a la interessada sol·licitar aquest certificat, i per a això ha de ser autoritzada per mitjà d'un document notarial o consular estès individualment.
 
A partir del trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria i abans de sisè dia abans de la votació la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral trametrà per correu certificat al domicili que s'hagi assenyalat el certificat censal juntament amb les paperetes, el sobre de votació i un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar, a més d'un full explicatiu del procediment que s'ha de seguir.
 
Finalment, el servei de Correus conservarà fins al dia de les votacions tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la traslladarà a les meses a les 9 del matí del dia de les votacions. Així mateix, seguirà donant trasllat de la correspondència rebuda el dia de les eleccions fins a les 20 hores. Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació es remetran a la junta electoral de zona.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 21/11/2017