Cultura amb caràcter

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pla de Mandat > Cultura amb caràcter

Cultura amb caràcter

Índex

 

Cultura, tradicions i festes

La cultura és el nostre patró integrat del conjunt d'actituds, valors, objectius i pràctiques que caracteritzen la societat sitgetana. La regidoria treballa amb la certesa que les expressions culturals generen la capacitat per a l'aprenentatge social i el pensament simbòlic, que permet desenvolupar un judici crític i que són una eina de cohesió i mostra de la pluralitat i la creativitat.

El principal repte és continuar fent de Sitges Capital cultural promovent la creativitat, l'accés a la cultura i el consum cultural per a tothom. Aconseguir equiparar la cultura popular al concepte general de cultura també és un propòsit. En aquest sentit caldrà donar rellevància al folklore i a les tradicions en l'àmbit cultural de la vila.

#ElGoverndeSitges treballa en la implicació i creixement qualitatiu de totes les entitats culturals, els creatius i els artistes així com la participació de tota la ciutadania creant vincles d'enriquiment de proximitat.


Repte

La prioritat de les polítiques públiques de la regidoria serà treballar per assolir un repte social: el valor de la cultura com a expressió de la diversitat de Sitges i com a element de cohesió social. I un altre repte, en aquest cas estructural: Sitges vol orientar la promoció econòmica i turística a la cultura perquè la promoció de la identitat sitgetana és l'actiu econòmic principal de la vila. Per aquest motiu el repte és que aquesta promoció tingui cura amb del llegat patrimonial i de la convivència amb la ciutadania. En aquest sentit, volem destacar l'Espai Festes, que serà una instal·lació que integrarà el concepte de Centre d'Interpretació de la Festa i la necessitat social de locals per a la gestió i l'organització de les festes populars sitgetanes.


Objectius generals

 • Recuperació per a l'ús públic i cultural d'espais com l'edifici del Patronat i Can Falç
 • Promoció del talent local i la cultura de proximitat, tant a nivell individual com a nivell d'entitats i d'associacions.
 • Equiparar la cultura popular al concepte general de cultura, en aquest sentit donar rellevància al folklore i a les tradicions en l'àmbit cultural de la vila
 • Suport als creadors i promotors de cultura en tot els àmbits culturals i les disciplines artístiques


Objectius específics

 • Promocionar Sitges a nivell internacional i de proximitat com a vila de museus i nucli d'artistes
 • Posar en valor la cultura de proximitat i la creativitat artística de la vila
 • Creació i implementació del Forfet cultural
 • Posar en valor l'atractiu turístic de la cultura i vincular-ho molt directament a l'àmbit gastronòmic


Polítiques

Polítiques prioritàries

 • Promocionar i difondre el patrimoni cultural de Sitges com a actiu sociocultural i generador d'economia productiva
 • Obertura d'un espai adreçat a les entitats culturals sitgetanes per tal que puguin dur a terme les seves activitats i gestionar el seu dia a dia
 • Obertura de l'Espai Festes (Festa Major i Santa Tecla, Carnaval, Corpus i d'altres), que ha de ser l'espai que focalitzi tot allò que hi ha al voltant de la Festa Major i del patrimoni festiu de Sitges
 • Impulsar un Festival de Música a Sitges de primer nivell i implicar al talent musical local en el desenvolupament del Festival
 • Promoure un espai artístic obert


Accions

 • Promoure una biennal amb artistes sitgetans
 • Recuperació i rehabilitació de l'edifici del Patronat al carrer Parellades com a espai dedicat a entitats culturals.
 • D'aquesta manera adeqüem un espai per a part de les entitats del gran teixit associatiu cultural de la vila
 • Definició de l'ús del Mercat Vell a través del Pla d'equipaments
 • Execució de totes les gestions per a la ubicació del Centre d'interpretació de les Festes a l'espai de l'Escorxador
 • Promoure un esdeveniment musical a l'inici de l'estiu aprofitant l'entorn natural i patrimonial que ofereix la vila
 • Dinamitzar l'espai de la Torreta amb un mercat d'art periòdic


Polítiques estructurals

 • Millorar la coordinació general i la difusió d'esdeveniments i actes, amb les entitats i la pròpia regidoria
 • Promocionar i desenvolupar línies d'actuació amb els Museus de Sitges
 • Continuar treballant en la línia de la participació directa de la ciutadania en els esdeveniments festius
 • Treballar la relació de l'art amb les festes tradicionals i altres esdeveniments de caire festiu
 • Recuperació de totes les activitats culturals entorn la biblioteca Santiago Rusiñol
 • Promoure la cultura als espais públics i per les diferents edats, especialment els joves


Accions

 • Continuïtat de la implicació de la Regidoria amb les comissions ciutadanes que organitzen la celebració de les festes més representatives: Festa Major i Santa Tecla, Carnaval, Corpus, Reis i les festes dels barris, entre d'altres
 • Establir i coordinar un calendari d'esdeveniments amb les entitats implicades
 • Organització de grans exposicions vinculades al patrimoni cultural de Sitges
 • Obertura de la biblioteca Santiago Rusiñol i tornar a promoure una programació d'actes adequats a la nova instal·lació.
 • Posar en marxa uns premis de pintura per a joves


Polítiques sectorials

· Promoure el valor social de la cultura, apropant amb diferents als
col·lectius socials menys afavorits l'accés a la cultura.
· Promoure les visites escolars a les activitats de Miramar.
· Vincular la cultura nacional amb el calendari de tradicions festives
de Sitges.


Accions

 • Projecte Apropa cultura
 • Creació del calendari per a les visites escolars a les exposicions de Miramar
 • Portar l'arribada de la Flama del Canigó a la vila

 

Patrimoni

Sitges és una vila molt rica en patrimoni material i immaterial. Aquest patrimoni és un capital cultural potent i de qualitat que ens singularitza respecte d'altres indrets.

Conservar-lo, fer-lo accessible, incrementar-lo i rendibilitzar-lo socialment i culturalment constitueix una prioritat per a aquest mandat, sense deixar de banda que el patrimoni constitueix també un sector de desenvolupament econòmic en el seu vessant de turisme cultural.

La prioritat col·lectiva més important és la conservació del patrimoni, per això` destaquem l'adaptació que fare? de Can Falc, com a nou equipament cultural per dotar a Sitges d'un Museu d'història amb una funció´ educadora, científica, difusora, social i turística, on la recollida, l'estudi, la conservació´ i l'exhibició de béns culturals mobles i immobles sitgetans estaran a l'abast de tothom.

El Consorci del Patrimoni de Sitges és un servei cultural públic que té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni artístic, cultural i el coneixement de l'art en general; la gestió dels equipaments que hi són adscrits i la prestació dels serveis culturals que en són propis. La seva actuació s'esdevé en els àmbits de la cultura, el patrimoni, l'educació, el turisme cultural i la festa tradicional i popular, adreçada a tots els públics i per mitjà de les seves instal·lacions i equipaments, complint les normatives establertes i actuant amb vocació de servei i exigència de qualitat.


Repte

El principal repte és aconseguir que el Patrimoni de Sitges sigui accessible, en tant que és un bé cultural, educatiu i social. Per tant, hem d'assumir col·lectivament la importància de la seva preservació, conservació i difusió. Per això a la finalització d'aquest mandat tindrem el privilegi de tenir efectivament el Museu dels sitgetans, amb la transformació i adequació de Can Falç. A més a més tenim del repte de poder generar béns econòmics directes i indirectes per revertir en activitats de caràcter, cultural, educatiu i social.


Objectius generals

 • La preservació i conservació del Patrimoni en tant que és un bé comú
 • La promoció de la participació i incentivació cultural amb activitats i programes
 • Crearem coneixement amb l'impuls i la contribució a la recerca i obtindrem un retorn social per tots els públics


Objectius específics

 • Rehabilitació de Can Falç tot assumint i garantint que el Patrimoni és un bé públic de responsabilitat comuna per conservar, gaudir i transmetre
 • Programar amb qualitat per difondre el patrimoni en totes les seves dimensions
 • Incentivar la recerca i la creativitat
 • Gaudir, participar, educar des de tots els àmbits i tots els públics


Polítiques prioritàries

 • Iniciar la transformació de Can Falç en el Museu d'història de Sitges
 • Incrementar l'oferta i la participació en la programació cultural per a tot tipus de públics
 • Assolir l'obertura i el ple funcionament de la totalitat d'edificis i col·leccions patrimonials en perfectes condicions de conservació i ús
 • Contribuir al compliment de les lleis i disposicions de protecció del patrimoni artístic, històric, arquitectònic i paisatgístic de Sitges i el seu terme
 • Garantir la preservació i conservació integral del patrimoni cultural sitgetà


Accions

 • Redacció de l'avantprojecte, aprovació i execució del projecte d'obres i rehabilitació de Can Falç
 • Programació d'activitats anual per a tot tipus de públics
 • Participació de CPS en els organismes i comissions i grups de treball de caràcter municipal i supramunicipal amb competències en el patrimoni
 • Incentivar la recerca i creació de coneixement
 • Difusió, ús i gaudi del patrimoni de Sitges


Polítiques estructurals

 • Garantir la conservació integral dels béns mobles i immobles del
  patrimoni de titularitat pública
 • Incentivar l'increment dels béns patrimonials de titularitat pública


Accions

 • Actuacions de consolidació, sanejament, rehabilitació i conservació dels edificis i col·leccions patrimonials (museus i edificis CPS)
 • Adquisicions de béns patrimonials (donació, compra, dipòsit, comodat, lloguer…)


Polítiques sectorials

 • Sitges, el primer cercle de referència
 • Cultura
 • Educació
 • Turisme
 • Atenció a col·lectius específics


Accions

 • Comunicació, màrqueting i xarxes socials
 • Pack Cultural Cultural
 • Col·laboració amb les entitats socials, culturals i educatives
 • Programa d'Educació (primària, secundària, adults)
 • Recerca, jornades i simposis
 • Programa de Turisme Cultural
 • Programa d'accés per a persones discapacitades
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 03/12/2015