Eleccions

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Coneix la institució > Eleccions

Eleccions

EleccionsDret de sufragi actiu

Tenen dret de sufragi actiu en les eleccions municipals les persones amb nacionalitat espanyola majors de 18 anys. Aquest dret s'exerceix personalment a la Secció en la qual l'elector estigui inscrit segons el cens i a la Mesa electoral que li correspongui.


Les disposicions especials per els ajuntaments permeten exercir el dret de sufragi actiu a les persones residents estrangeres amb nacionalitat de països que permetin el vot a ciutadans de nacionalitat espanyola, en els termes d'un tractat.


Dret de sufragi passiu

Són elegibles els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d'edat, que no es trobin en qualsevol de les causes d'inelegibilitat que diu la llei. Segons les disposicions per a municipis, també seran elegibles les persones residents estrangeres que reuneixin els requisits.


Sistema electoral

El terme municipal de Sitges constitueix una circumscripció en la qual s'elegeix el nombre de regidors que resulti de l'aplicació següent: municipi de 20.001 a 50.000: 21 regidors.

L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es realitza de conformitat a: primer, no es tenen en compte aquelles candidatures que no obtinguin al menys el 3 per 100 dels vots vàlids emesos a la circumscripció, segon, el nombre de vots obtinguts es divideix per cada candidatura per 1, 2, 3, etc.. , fins el nombre igual al d'escons corresponents a la circumscripció.


Vot per correu

Els electors que sàpiguen que en data de la votació no estaran en la localitat  on els correspongui votar o que no puguin personar-se, podran emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, havent sol·licitat un certificat d'inscripció en el cens, i formulant la sol·licitud en qualsevol oficina de correus.Normativa:
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim General Electoral. (BOE núm. 147 publicat el  20/06/1985)
  • Llei Orgànica 13/1994, de 30 de març, que modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19-6-1985, del Règim Electoral General. (BOE núm. 77 publicat el  31/03/1994)
  • Llei Orgànica 3/1995, de 23 de març, que modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de 1985, del Règim Electoral General. (BOE núm. 71 publicat el  24/03/1995)
  • Llei Orgànica 16/2003, de 28 novembre, de modificació de la Llei Orgànica del Régim Electoral General. (BOE núm. 286 publicat el  29/11/2003)


© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 17/04/2009