Empreses municipals

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Coneix la institució > Organització > Empreses municipals

Empreses municipals

Índex

 

Agència de Promoció Turisme de Sitges

L'Agència de Promoció Turisme de Sitges està creada per promoure aliances estratègiques amb sectors molt diversos com l'hosteleria: al voltant del 55% de l'oferta correspon a establiments de 4 o 5 estrelles; la cultura, per reforçar el coneixement a l'exterior d'activitats com el festival de cinema o el Carnestoltes; la gastronomia, per fomentar una restauració amb identitat pròpia i distintiva; l'organització de congressos i reunions, especialment per compensar les èpoques vall; el "shopping", caracteritzat per l'alt nivell del seu petit comerç. D'aquesta manera, es vol aconseguir el posicionament de la vila de Sitges com un referent de turisme de qualitat i d'excel·lència en tota la seva oferta de serveis.

L'Agència de Promoció Turisme de Sitges és una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL), un model de personalitat jurídica diferenciat, amb patrimoni especial i autonomia de gestió. A banda del mateix consistori, Turisme de Sitges compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i gremis i associacions empresarials del municipi.


Objectius i estratègies

En el pla estratègic del nou ens, destaca com a principal objectiu reposicionar la marca “Sitges” en els sectors econòmics i turístics i, paral·lelament, promocionar la seva presència en els mercats nacionals i especialment en els internacionals.

Aquesta promoció ha d'integrar als actors econòmics del municipi però també els del seu entorn, establint col·laboracions amb administracions de l'àmbit del Garraf/Penedès, valorant possibles sinèrgies que es derivin de la proximitat amb Barcelona, i també participant en les iniciatives d'organismes com Turisme de Catalunya i Turespaña.

A banda, el pla de Marketing Operatiu 2007 preveu accions de promoció a través del Sitges Convention Bureau. Destaquen la participació en fires i salons especialitzats, organització de fam trips i workshops, i presència activa en associacions internacionals del sector dels congressos i reunions, entre d'altres.

Per altra banda, l'objectiu és la participació dels diferents sectors econòmics mitjançant els anomenats Clubs de Producte, que han de comptar amb les seves pròpies activitats i que s'han de crear en funció dels actius que es vulguin promocionar en cada moment. A més, la potenciació d'instruments ja existents com la central de reserves hoteleres serà un altre dels objectius.

 

Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges

L'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges és una entitat pública empresarial local, de conformitat amb el que disposen els article 43 a 52 i 53 a 60 de la LOFAGE i de l'article 85 bis de la LRBRL.

La finalitat primordial de l'Agència de disseny i desenvolupament de Sitges serà la planificació, gestió integral i execució de projectes estratègics de Sitges. A més tindrà altres finalitats com l'ordenació territorial, el planejament urbanístic, la programació i actuació urbanística, la planificació d'infrastructures urbanes, sempre en els termes que li siguin encarregats per l'Alcalde, i/o pel Ple.

Les entitats públiques empresarials hauran de finançar-se amb els ingressos que es derivin de les seves operacions i amb els recursos econòmics de béns i valors que constitueixin el seu patrimoni, els productes i rendes de dit patrimoni, els ingressos ordinaris i extraordinaris que estiguin autoritzats a percebre segons les disposicions per les quals es regeixin i qualsevol altre recurs que pugui ser atribuït. El règim financer de l'entitat serà  l'establert  a la legislació reguladora de les Hisendes Locals.

 

Sitges Esdeveniments

La societat es denomina Sitges Esdeveniments, SL i té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Sitges.

L'objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:
      1) Organització d'esdeveniments.
      2) Muntatge d'infraestructures.
      3) Activitats anàlogues a la via pública.
      4) Gestió de l'Edifici Miramar (organització d'exposicions, gestió de cursos universitaris, lloguer de les seves sales en general per a conferències, actes d'empreses, activitats socials, ... ).

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 20/01/2014