Retribucions

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Coneix la institució > Organització > Retribucions

Retribucions

Avís: A partir de la constitució de l'Ajuntament de Sitges per al Mandat 2015-2019, dissabte 13 de juny de 2015, l'Alcalde de Sitges Miquel Forns composarà el nou cartipàs municipal i es coneixerà el programa de govern. També es conformaran, en les properes setmanes, les àrees, departaments, serveis, comissions, consells i òrgans col·legiats, i tot allò resultant de la nova organització municipal. 
Retribucions durant el Mandat 2011-2015:


Índex

 

Retribucions a càrrecs electes amb delegacions de l'Alcalde

REGIDORS DEL GOVERN

Miquel Forns i Fusté
· Alcalde
Dedicació: 100%
Retribució: 53.426,84€

Aurora Carbonell i Abella
Primer Tinent d'Alcalde
· Regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges
Dedicació: 100%
Retribució: 47.727,37€

Jordi Mas
Segon Tinent d'Alcalde
· Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge
Dedicació: 90%
Retribució: (...)

Mireia Rossell Pascual
Tercer Tinent d'Alcalde
· Regidora de Benestar i Família
Dedicació: (Sense dedicació)
Retribució: Per assistències a òrgans de govern i de representació

Rosa Tubau
Quarta Tinent d'Alcalde
· Regidora de Cultura, Tradicions i Festes
Dedicació: (Sense dedicació)
Retribució: Per assistències a òrgans de govern i de representació

Eduard Carrillo Valdívia
Cinquè Tinent d'Alcalde
· Regidor de Recursos Humans, Ensenyament i Joventut
· Regidor d'Ocupació
Dedicació: 100%
Retribució: 47.727,37€

Josep Moliné Soler
Sisè Tinent d'Alcalde
· Regidor d'Hisenda, Organització i Govern Obert
Dedicació: (Sense dedicació)
Retribució: Per assistències a òrgans de govern i de representació

Carme Almirall i Viñola
Setena Tinent d'Alcalde
· Regidora de Serveis Urbans
· Regidora d'Esports
Dedicació: 100%
Retribució: 47.727,37€


Retribucions brutes:

 • Alcalde 53.426,84€
 • Tinent d'Alcalde o President d'Àrea 47.727,37€
 • Regidor Delegat 40.205,38€

Les retribucions corresponents al règim de dedicació exclusiva com les corresponents al règim de dedicació parcial es meriten a raó de 14 mensualitats a l'any i comporten l'alta per aquest concepte al Règim General de la Seguretat Social, essent de càrrec de la Corporació les quotes empresarials que corresponguin.

 

Retribucions a càrrecs electes per assistències a òrgans de govern

Es fixen els següents imports unitaris:

 • Sessió plenària: 402,43€
 • Sessió Junta de Govern Local: 268,28€
 • Sessió Comissions Informatives: 67,08€
 • Sessió Comissions Especials: 67,08€
 • Sessió Consells Municipals: 67,08€
 • Sessió ÒOAA, Societats i EPEL's: 67,08€
 • Sessió Altres Òrgans Col·legiats: 67,08€

Les retribucions s'actualitzen anualment amb el mateix increment que s'apliqui al personal funcionari i laboral de la Corporació.

La retribució dels regidors que no estiguin en règim de dedicació exclusiva o parcial es realitza pel règim d'assistències segons la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part.


 

Assignacions als grups municipals del Ple de la Corporació

L'assignació a cada un dels grups polítics es determina mitjançant un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cada un d'ells, d'acord amb els següents imports:

 • Import fix mensual: 241,23 €
 • Import individual mensual: 241,23 €

Les assignacions s'actualitzen anualment d'acord amb l'IPC corresponent.

 

Retribucions dels llocs de treball

> Retribucions dels llocs de treball (pdf)
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 03/07/2015