Suport a la infància i adolescència

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Benestar social i família > Suport a la infància i adolescència

Suport a la infància i adolescència

Pla d'Infància i Joventut

Sitges es dota d'un Pla Local d'Infància i Adolescència

L'Ajuntament de Sitges s'ha dotat d'un Pla Local d'Infància i Adolescència 2018-2021 per tal de definir les actuacions municipals en aquest àmbit, un procés que ha comptat amb els serveis del municipi i els agents socials i a partir de l'anàlisi de necessitats de col·lectius com els infants i els adolescents.

La informació ha estat obtinguda gràcies a metodologies participatives, transversals i en xarxa, a partir de l'anàlisi de dades, tallers participatius amb professionals de l'Ajuntament i entitats, entrevistes personals a agents claus i una enquesta a 417 alumnes dels centres educatius del municipi.

El Pla consta de dos documents:

  1. La diagnosi de la situació de la infància i l'adolescència a Sitges: que recull dades sociodemogràfiques, programes, recursos i serveis de la ciutat, punts forts i necessitats detectades relacionades en aquest àmbit
  2. El Pla d'acció exposa els 5 eixos d'intervenció, marcats com a línies estratègiques a partir de les quals s'han definit 30 actuacions consensuades a realitzar en els propers 4 anys de vigència del PLIA

Per portar a la pràctica les accions a desenvolupar, s'ha creat un grup de coordinació format pels professionals de les Regidories que per raó de la matèria tenen més relació amb l'àmbit d'infància: Ensenyament i Joventut, Esports, Servei de Biblioteques, Servei de Salut, Promoció econòmica i ocupació, Benestar i Família i el Centre d'Atenció Primària de Salut.


Documentació del PLIAEl PLIA ha estat elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i aprovat pel Ple Municipal de 3 de maig de 2018.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 02/07/2018