Drets i deures de les dones nouvingudes

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Atenció a la Ciutadania Nouvinguda > Drets i deures de les dones nouvingudes

Drets i deures de les dones nouvingudes

Dret de les dones

A Sitges conviuen amb els valors de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, el pluralisme polític, les llibertats fonamentals de totes les persones i el dret a no rebre un tracte discriminatori per raó d'ètnia, religió o sexe.

Les dones nouvingudes, moltes d'elles després de molts anys de manca de reconeixement de la seva llibertat, passen a gaudir de tots els drets i deures civils, econòmics i polítics reconeguts per les lleis, pels tractats internacionals i per les normatives europees vigents.

A Sitges les dones disposen de serveis específics per atendre les dones en les seves necessitats. La idea és fer del poble un exemple de convivència i de respecte pels drets de totes les persones.


Dret a la igualtat

El principi d'igualtat garanteix que totes les dones tenim els mateixos drets que els homes, i que cap de nosaltres pot ser discriminada pel fet de ser dona.


Dret a viure en llibertat, lliures de violència

Les dones tenim dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat. Tant si tenim autorització de residència
com si no, podem denunciar qualsevol situació de persecució sexual, matrimoni forçós, violència
de gènere o discriminació en el treball, ja que es considera un delicte. Sitges disposa de varis recursos de suport per a les dones en situació de violència.


Dret a la participació pública

Les dones empadronades a Sitges podem participar en l'activitat de l'Ajuntament presentant suggeriments
i propostes, integrant-nos en l'oferta municipal d'activitats, els consells de participació, i les associacions veïnals, culturals, sindicals, i esportives.


Dret al matrimoni i divorci

Les dones nouvingudes podem contreure matrimoni, constituir-nos en parella de fet, separar-nos o divorciar-nos, sol·licitar la custòdia dels nostres fills i filles, i reclamar els aspectes econòmics derivats.
Tots dos cònjuges tenen els mateixos drets familiars.

Cap dona no pot ser obligada a casar-se contra la seva voluntat, ni pot contreure matrimoni si està legalment casada amb una altra persona.


Dret a l'educació i a la formació

Totes les menors de 16 anys tenen dret a l'educació. Les escoles i instituts han de facilitar a l'alumnat que ho necessiti reforç especial per a la seva integració: classes de català, castellà o altres matèries.


Dret a la salut i a decidir sobre el propi cos

L'assistència sanitària és un dret universal i gratuït. Totes les dones nouvingudes tenim dret a ser ateses d'urgència. Les que estem inscrites al padró municipal, a més, tenim dret a fer visites de seguiment dins l'ambulatori.

Les dones tenim dret a decidir sobre el propi cos i planificar el nombre de filles i fills que volem tenir.


Dret als serveis socials

Les dones nouvingudes en situació regular tenim dret a percebre els serveis socials especialitzats (suport a la dependència, ajuts econòmics, serveis per a persones amb discapacitat, etc). Si estem en situació irregular, tenim dret a accedir als serveis i prestacions socials bàsics (atenció domiciliària, menjador social, etc).
En ambdós casos cal estar empadronada al municipi.

 
Dret a la justícia gratuïta

Totes les dones víctimes d'un delicte, podran ser defensades davant la Llei tot i no disposar d'autorització de residència. A més, les dones en situació regular que vulguem emprendre un procés jurídic (civil o penal), i no disposem de recursos econòmics, podem sol·licitar un advocat/da d'ofici en el Col·legi d'Advocats, dels Jutjats de Vilanova.


Deures civils i socials

Tothom té l'obligació de col·laborar amb la Justícia, i per tant, denunciar els maltractaments i l'assetjament sexual en el moment en què en tingui coneixement, ja que són considerats delictes.

Els ciutadans i ciutadanes de Sitges hem de tenir un comportament adequat a les normes i lleis establertes.


Deures a la família

Els dos membres de la parella han d'assumir els deures derivats de la convivència familiar.


Deures en l'educació

Les famílies tenen el deure d'assistir a les convocatòries escolars i de fer totes les accions que siguin necessàries en benefici de l'educació dels seus fills i filles.


Deures en el sistema sanitari

 • S'han de respectar els mecanismes i protocols d'accés que hagin establert els centres sanitaris (horaris,
  visites, ...) i fer-ne ús d'acord amb les pròpies necessitats de salut.

On pots adreçar-te?

 • Servei Sitges Acollidor
  Regidoria de Diversitat
  pl. de l'Hospital, 5, 2n
  08870 Sitges
  Tel. i Fax. 93 811 39 47
  A/e: sitgesacollidor@sitges.cat
 • Centre Sitges Dona
  Regidoria per a la Igualtat de Gènere
  C/ Davallada, 12
  Edifici Miramar
  08870 Sitges
  Tel. 93 811 31 80
  Fax. 93 811 31 81
  A/e: sitgesdona@sitges.cat
 • ASSIR Garraf
  Programa Sanitari d'Atenció a la Salu Sexual i Reproductiva
  Camí dels Capellans, s/n
  08870 Sitges
  Tel. 93 894 16 66
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 18/02/2011