Guia d'Acollida per la Ciutadania Nouvinguda

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Atenció a la Ciutadania Nouvinguda > Guia d'Acollida (Idiomes) > Guia d'Acollida per la Ciutadania Nouvinguda

Guia d'Acollida per la Ciutadania Nouvinguda

Índex

 

Empadronar-me

Les persones que vulguin fixar la seva residència a Sitges, tenen el dret i el deure d'empadronar-s'hi, independentment de la seva nacionalitat, el lloc de procedència i la situació administrativa.

Aquest és un requisit necessari per tal de poder accedir als serveis municipals, a la matriculació de menors en els centres educatius, sol·licitar la targeta sanitària o qualsevol prestació social bàsica. El tràmit és gratuït.

Les persones que no tenen permís de residència permanent han de renovar les dades del padró cada dos anys.

On m'he d'adreçar?

Quina documentació he de presentar?

 • Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport, targeta d'identificació país d'origen.
 • Contracte de lloguer, escriptura de propietat o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà l'empadronament.

 

Obtenir la targeta sanitària i rebre atenció sanitària

Per anar al metge o rebre atenció sanitària cal tenir la targeta sanitària individual (TSI). Per obtenir aquesta targeta cal estar empadronat i sol·licitar-la al Centre d'Atenció Primària (CAP).

Un cop obtinguda la targeta, aquesta et permetrà l'accés a la sanitat, què és un dret universal, públic i gratuït.


On m'he d'adreçar per aconseguir la TSI?:

On m'he d'adreçar per rebre atenció mèdica: 

On m'he d'adreçar per rebre atenció mèdica urgent:

Per a consultes externes urgents: per ser visitat pel metge de capçalera el mateix dia que es demana la visita, cal demanar hora prèviament a:

Telèfon: 902 111 444
Horari: de 9 a 20 h

Per altres urgències mèdiques, a partir de les 20 h i fins a les 9 h de l'endemà, cal dirigir-se a:

On m'he d'adreçar per accedir al programa mèdic d'atenció a la dona:

Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva – ASSIR Garraf
Camí dels Capellans s/n
Telèfon: 93 894 16 66
Horari: Dilluns, dimarts i dijous, de 8.00 a 14.00 hores. Dimecres, de 8.00 a 20.00 hores. Cal concertar dia i hora de visita

Quina documentació he de presentar per obtenir el TSI?

 • Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport, targeta d'identificació país d'origen
 • Certificat d'empadronament

Quina documentació he de presentar per rebre atenció mèdica?

 • La targeta sanitària individual (TSI)

 

Rebre atenció i assessorament com a persona nouvinguda

La Regidoria de Benestar i Família, a través del seu servei Sitges Acollidor, ofereix informació de tots els recursos i serveis existents al municipi per a les persones nouvingudes: empadronament, targeta sanitària, escolarització de fills i filles. També ofereix la tramitació dels informes d'arrelament i reagrupament que cal adjuntar a la documentació que es presenta a la subdelegació del govern.

En aquesta mateixa línia, disposa d'un servei d'assessorament legal on es tracta tot allò relacionat amb la normativa d'estrangeria, és a dir, documents de residència, treball, drets civils i laborals, etc.  Cal demanar cita prèvia al telèfon 010 (Oficina d'Atenció a la Ciutadania).

També ofereix diferents cursos i tallers per afavorir la integració i el coneixement de la llengua i la cultura catalana, la història i les tradicions sitgetanes, i activitats que propiciïn el coneixement mutu de tota la ciutadania.

On m'he d'adreçar?

Quina documentació he de presentar?

 • Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport, targeta d'identificació país d'origen.
 • En funció dels tràmits a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi.

 

Obtenir informació sobre els serveis i recursos que tinc com a dona

 La Regidoria de Benestar i Família, a través de Sitges Dona, ofereix informació sobre els recursos existents per a les dones, assessorament jurídic i suport psicològic, amb especial atenció en les situacions de violència de gènere i discriminació per raó de sexe.

També organitza cursos, tallers, conferències i diferents activitats relacionades amb el desenvolupament emocional i social de les dones.


On m'he d'adreçar?

En funció dels tràmits a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi

 

 

Escolaritzar els meus fills i filles

L'educació és un dret universal per a tots els infants de 6 a 16 anys i és obligatòria i gratuïta per a totes aquelles persones que visquin al municipi i estiguin empadronades.

Per accedir-hi cal fer la matriculació als centres educatius tenint en compte les diferents etapes:

0 a 3 anysPrimera etapa d'educació infantil
3 a 6 anysEducació infantil
6 a 12 anysEducació primària
12 a 16 anysEducació secundària obligatòria
16 a 18 anysBatxillerat i cicles formatius
Més de 18 anysEstudis universitaris, dicles formatius de grau superior


On m'he d'adreçar?

Per als centres d'educació Infantil, Primària i Secundària:

Per els altres centres, cal dirigir-se al mateix centre educatiu.

 

Quina documentació he de presentar?


Si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger


Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres

Quan, per la seva condició d'estranger, l'alumne/a no pugui aportar algun dels documents detallats, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies.

 • Carnet de vacunacions
 • Targeta sanitària

 

Inscriure els meus fills i filles en activitats de lleure

Les ludoteques o centres oberts realitzen activitats educatives en el temps de lleure dirigides a infants a partir dels 3 i fins als 12 anys, en horari extraescolar de dilluns a divendres.

Les activitats van dirigides a fomentar el desenvolupament personal de l'infant i la seva autonomia amb l'objectiu d'aconseguir la seva integració i la socialització en el grup, també es treballa perquè adquireixin nous aprenentatges, entre altres accions.

D'altra banda, des de la Regidoria de Joventut s'ha dissenyat i posat en pràctica un Pla Local de Joventut, que, en un sentit ampli, vol donar resposta a les necessitats dels joves, superant el concepte que els joves només necessiten polítiques encaminades a omplir el seu temps lliure.


On m'he d'adreçar?

 • Ludoteca Zona de Joc
  Rafel Llopart, 27. Edifici Can Coll
  Telèfons: 678 534 068
  627 585 655
  Horari: dl a dv: de 16:30 a 20 h


Quina documentació he de presentar?

 • El centre us lliurarà un full d'inscripció amb la relació de documents que cal presentar.

 

Treballar

Totes les persones més grans de 16 anys poden treballar. Les persones estrangeres, per treballar, necessiten tenir l'autorització de residència i de treball.

La Regidoria d'Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques, a través del seu servei CIES Nivell 10, ofereix informació sobre tot el que fa referència al món laboral. Al CIES Nivell 10 trobareu:

Accions de formació

 • Cursos subvencionats dirigits a persones aturades
 • Cursos de reciclatge per a treballadors en actiu o cursos propis dirigits a la població en general

Accions d'intermediació entre l'oferta i la demanda

Punt de trobada entre els serveis d'ocupació i els serveis d'empresa amb l'objectiu d'encaixar les ofertes de treball de les empreses amb els demandants d'ocupació.

 • Borsa de treball: base de dades on consten aquelles persones que estiguin realitzant recerca o millora de feina.
 • Servei d'orientació laboral: sessions individualitzades d'orientació en la recerca o millora de la feina.
 • Club de feina: espai de recerca activa d'ocupació.
 • Servei Català de Col·locació: entrada de currículums de demandants de feina i entrada d'ofertes de treball.

Altres accions

 • Espai públic d'accés a Internet: sala d'ús lliure, amb 8 ordinadors amb connexió a Internet. De dilluns a dijous de 15 a 20 hores.
 • Servei Autoempresa: accions integrals d'orientació, assessorament i formació per a la creació d'empreses.

On m'he d'adreçar?

Quina documentació he de presentar?

 • Original del DNI o de la autorització de treball i/o de residència on consta el NIE en el cas de persona estrangera.
 • En funció dels tràmits a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi.

 

 

Ampliar la meva formació

Les persones majors de 18 anys interessades per preparar-se acadèmicament o bé que vulguin adquirir coneixements relacionats amb els seus interessos culturals o derivats de les seves aficions, es poden dirigir al Centre de Formació d'Adults de Sitges La Xarxa, de la Regidoria d'Ensenyament.

A les biblioteques del municipi, a més dels serveis habituals com ara el préstec de llibres i el de la consulta a la sala, s'hi han incorporat serveis d'informació, de formació, serveis especials de préstec a domicili per a persones amb dificultat de mobilitat i de dinamització cultural. També s'ofereix un espai per a consultes a Internet, connexions en línia a bases de dades, a catàlegs d'altres biblioteques o a fons de publicacions locals digitalitzades.


On m'he d'adreçar?

Quina documentació he de presentar?

Per al Centre de Formació d'Adults de Sitges La Xarxa:

 • Fotocòpia del DNI o de la targeta de treball i/o residència on consta el NIE en el cas de persona estrangera, passaport
 • Fotografia mida carnet

Per a les biblioteques:

 • Per disposar del carnet de biblioteques de la Diputació de Barcelona cal presentar el DNI o passaport o autorització de residència. Els menors de 12 anys hi han d'anar acompanyats d'un adult.

 

Accedir als serveis socials

La Regidoria de Benestar i Família, a través del Departament de Serveis Socials, té com a objectiu la millora de la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania del municipi. Hi pot accedir qualsevol persona empadronada a Sitges. Disposa també de serveis específics per a les persones grans (Sitges Vital).

Ofereix informació, orientació, assessorament i tramitació del recursos de les prestacions socials i econòmiques de suport a la persona, a la família i a les persones amb dependència.

On m'he d'adreçar?


Quina documentació he de presentar?

 • Original del DNI o de la targeta de treball i/o residència on consta el NIE en el cas de persona estrangera o passaport...
 • En funció dels tràmits a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi.

 

Accedir al servei de mediació

On m'he d'adreçar?


 

Exercir el dret a vot en les eleccions municipals i europees

En les eleccions per escollir els representants per als ajuntaments podran participar els electors espanyols, de la Unió Europea, els noruecs i, també, els peruans i colombians residents a Espanya i que estiguin empadronats.

En les europees, podran exercir el dret a vot tots els espanyols majors d'edat inscrits al Cens Electoral i els nacionals d'un altre país de la Unió Europea que resideixin a Espanya, estiguin empadronats en un municipi espanyol i hagin manifestat la voluntat de votar a Espanya en les eleccions al Parlament Europeu.


On m'he d'adreçar?

Més informació a www.ine.es


Quina documentació he de presentar?

En funció dels tràmits a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi.

 

Conèixer Sitges i relacionar-me amb altres persones

1- Aprendre la llengua catalana

El català és la llengua pròpia de Catalunya i és la llengua oficial juntament amb el castellà.

Conèixer el català ens facilita poder comunicar-nos amb el nostre entorn, establir relacions socials, tenir més oportunitats a l'hora de trobar una feina, i, en general, ens facilita el nostre arrelament en la societat d'acollida.

Consulteu amb:


2- Participar, formar part d'una associació o entitat

3- Participar, formar part d'una associació econòmica i/o mercantil

4- Formar part d'una entitat associativa de persones d'arreu del món

Podeu contactar amb:

 • Sitges English Theatre Company
  The Hotel Liberty, C/ Illa de Cuba 45,
  www.sitgesetc.com
  Associació teatral que promou el teatre i diferents activitats culturals.

 

 • Sitges Playgroup
  Pau Barrabeig, 16
  www.sitgesplaygroup.com
  Associació de mares que promou la interrelació entre mares i pares, fills i filles. Organitzen activitats culturals i de promoció de la família.

 

 • Associació Llatinoamericana del Garraf
  Sant Pau, 13 (ofic. 10). Vilanova i la geltrú
  Els seus objectius són defensar i vetllar pels drets i el benestar de les persones en general, difondre la cultura llatinoamericana i catalana buscant la plena integració i promoure el voluntariat i la solidaritat mitjançant l'esport.

 

 • Asociación Paraguaià de Sitges, Ñandutí
  Associació de caràcter lúdic i social de suport a la ciutadania paraguaiana.


5- Formar part d'una entitat social

6- Formar part d'una xarxa social de persones d'arreu del món

Podeu contactar amb:

 • Co-meetings
  www.co-meetings.es
  Xarxa pensada perquè professionals de Sitges, amb mentalitat emprenedora, es coneguin entre si i intercanviïn idees i projectes. Són benvinguts tots aquells que tinguin interès, tant per conèixer altres professionals, com per trobar socis i/o clients per a les seves idees i projectes. La xarxa està oberta a tota persona, independentment quin sigui el seu àmbit/àrea de treball o la seva nacionalitat.

 

Participar en activitats esportives

Entre altres avantatges, l'esport, com a pràctica de salut, és un element integrador de cultures i facilitador de les relacions humanes i socials.

El Servei d'Esports té com a objectiu principal la promoció de l'esport i l'activitat física de la ciutadania, organitzant activitats a les instal·lacions municipals, escolars i en el medi natural, i ofereix també suport a les diferents entitats esportives del municipi.

A més, ofereix informació sobre tota l'oferta d'activitats i facilita els contactes amb cada una de les entitats esportives de la vila.

Els esports que es poden practicar a Sitges són bàsquet, bitlles, caça, equitació, escacs, escalada, esquaix, fitness, frontennis, futbol, voleibol, tennis taula, futbol sala, rítmica, golf, handbol, patinatge artístic, korfbal, motor, muntanyisme, natació, nàutics, pàdel, pesca, petanca, rugbi, submarinisme, tennis, triatló, judo, batuka i hip-hop, entre altres.


On m'he d'adreçar?

 
Quina documentació he de presentar?

 • En funció dels tràmits a realitzar, es demanarà la documentació que procedeixi.

 

 

Fer activitats de voluntariat

El voluntariat està adreçat a les persones que vulguin dedicar una part del seu temps de lleure a ajudar els altres, ja sigui d'una manera continuada o puntual, i en el marc d'una organització estable i sense cap contraprestació econòmica. El voluntariat respon a una cultura de la solidaritat.

On m'he d'adreçar?

 

Quina documentació he de presentar?

 • Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport, targeta d'identificació país d'origen.

 

Informació turística i cultural

L'Agència de Promoció Turisme de Sitges ofereix informació detallada sobre museus, visites guiades, espais i llocs d'interès, edificis i monuments, platges, festes i esdeveniments, etc.

També ofereix informació sobre els horaris del transport, hotels, apartaments, pensions, càmpings, etc.

Des de la Regidoria de Cultura s'ofereix informació sobre un ampli ventall d'activitats culturals com:

 • La música, a travès d'una àmplia oferta de festivals
 • Les arts plàstiques
 • El cinema, a travès d'un dels festivals amb major projecció exterior; el Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Des de la Regidoria de Festes s'organitzen:

Les festes populars, com ara Carnaval i la Festa Major, entre d'altres.

On m'he d'adreçar?

Quina documentació he de presentar?

 • En funció de les activitats a realitzar es demanarà la documentació que procedeixi.

 

Realitzar tràmits relacionats amb habitatge i urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme s'ocupa, entre d'altres coses, de la tramitació de llicències d'activitats, concessions, transmissions i pròrrogues de llicències d'obres i ofereix, també, la possibilitat de consultar expedients administratius (llicències, disciplina urbanística, planejament, etc.).

On m'he d'adreçar?

 • Regidoria d'Urbanisme 

  Per a realitzar els tràmits cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

 

Per a més informació i tràmits

Tràmits

Telèfons d'interès

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 23/10/2012