Comunicats de premsa

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Comunicació > Comunicats de premsa

Comunicats de premsa

Índex

 

(02/05/2013) Comunicat de premsa

Comunicat del Govern Municipal de Sitges davant les informacions publicades per la Plataforma Ciutadana per uns Serveis i Impostos Justos de Sitges PCISJ

Sitges, 2 de maig de 2013

• És totalment fals que l'Equip de Govern de Sitges s'hagi apujat els salaris una mitjana del 26,74%. Les assistències del membres de la Corporació són les mateixes que l'any passat. La diferència entre el pressupost de 2012 i el pressupost de 2013, que la PCISJ utilitza com a comparativa, és que l'any anterior l'aportació per assistències estava inclosa en el capítol pressupostari de despeses salarials. Per aquest exercici i, amb la voluntat de ser cada cop  més transparents, s'ha fet constar al pressupost una partida específica.

• No hi ha cap paradoxa en el fet que regidors amb dedicació del 90% cobrin lleugerament més que un regidor amb el 100% de dedicació. La raó d'aquesta diferència no és altra que l'atribució en concepte de tinences d'alcaldia, contemplada per llei.

• És fals que el Cap de Gabinet cobri més que l'Alcalde de Sitges.

• Volem recordar que aquest Govern li ha suposat al poble de Sitges, un estalvi de més de 500.000€ respecte al sous de càrrecs electes, eventuals i directius de l'anterior legislatura.

• És fals que l'Ajuntament de Sitges hagi destinat 300.000€ ha externalitzar els serveis del Carnet Blau. En moments com l'actual centrem bona part de les nostres polítiques a intentar garantir el benestar de qui més malament ho passa. Exigim que expliquin quines són aquestes suposades empreses a les que fa referència la PCISJ. Considerem del tot reprovable qüestionar un servei, engegat, gestionat i mantingut amb recursos propis i destinat a les famílies amb més dificultats. Precisament una de les diferències entre el pressupost dels càrrecs electes durant el 2012 i el 2013, rau en el fet de  destinar la paga doble de tots els membres del Govern i càrrecs eventuals, a programes socials.

• El Govern de Sitges no estudia eliminar, tal com planteja la PCISJ, el servei de Bus Urbà que anualment comptabilitza 300.000 viatges d'usuaris. Com estem fent en tots els serveis, treballem per a millorar els seus costos i el seu rendiment.

• És fals que el Govern de Sitges hagi manifestat que no hi ha diners per destinar a la neteja del municipi. Amb la voluntat de millorar aquest servei, que l'Equip de Govern va heretar amb un deute de 9 milions d'euros, a més d'haver aconseguit renegociar el deute amb l'empresa concessionària, aquest any s'ha incrementat la seva partida amb 600.000 euros. El primer cap de setmana de maig iniciem un nou pla de neteja.


Considerem que la PCISJ està fent el pitjor servei possible, desinformant a la ciutadania i intentant desacreditar les institucions democràtiques. Hagués estat més fàcil que la PCISJ hagués preguntat abans de publicar segons quines informacions que falten a la veritat. Hem manifestat en nombroses ocasions quina és la voluntat del Govern de Sitges. S'han anunciat ja rebaixes impositives (escombraries, plusvàlua i transport urbà) i ara treballem per a noves rebaixes en altres impostos i taxes. Volem treballar conjuntament amb la societat civil, volem escoltar, però com a Institució no podem permetre que es manipuli al ciutadà amb xifres descontextualitzades i falses afirmacions.

El Govern de Sitges estudia la possibilitat d'emprendre accions legals davant les continues i reiterades falsedats expressades per la PCISJ.


Govern Municipal de Sitges


 

(27/03/2013) Comunicat de premsa

Comunicat de l'Alcalde de Sitges i President de l'Hospital de Sant Joan Baptista

Sitges, 27 de març de 2013

L'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges inicia una nova etapa. El cessament de part dels patrons veïnals durant el Ple Municipal del passat dilluns 25 de març i la celebració dimarts del patronat de la Fundació on es va materialitzar la dimissió de l'actual Administrador i un patró veïnal, suposen l'inici d'un nou període en una de les institucions més estimades pel poble de Sitges.

En tant que Batlle de Sitges i President de la Fundació Privada de l'Hospital de Sant Joan Baptista exerceixo el deure d'informar dels fets que han portat a l'Ajuntament a no renovar els patrons i la secretària no patrona que finalitzaven el seu mandat el proper 30 de març i que, ha suposat la resta de dimissions.

Amb l'inici d'aquesta legislatura el juny de 2011 i, després de produir-se la dimissió de l'antic administrador, Roland Sierra, per motius personals, l'Ajuntament de Sitges i la Parròquia, en tant que representants institucionals varem iniciar un treball amb la voluntat de conèixer el funcionament de l'Hospital de Sant Joan en totes les seves vessants, especialment la patrimonial i la de residència assistencial. En aquest camí les coses no han estat fàcils. En l'últim any les relacions han estat marcades per un clima de desconfiança i divergència fins arribar als intents de deslleialtat cap al patrons institucionals que juntament amb mi ocupen els regidors Vinyet Lluís, Marc Martínez i el rector de la Parròquia, mossèn Josep Pausas.

Aquesta manera de fer amb la que ens hem trobat s'ha evidenciat amb actuacions com la falta de transparència a l'hora de accedir als comptes, a més de saber que s'havien produït vendes patrimonials a familiars de membres del Patronat. No qüestionem ara si les operacions s'han realitzat irregularment, però sincerament penso i així ho he manifestat públicament, que és totalment incompatible ocupar un lloc al patronat de la fundació si s'ha produït una venda patrimonial a favor d'un familiar.

En aquest últim any també hem sabut que la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya havia requerit a l'Hospital de Sant Joan informació sobre operacions patrimonials realitzades entre l'any 2009 i 2011, sobre les quals no havia sol·licitat la corresponent autorització a aquest òrgan superior encarregat de vetllar per la gestió responsable del patrimoni.

El fet culminant que marca la falta de lleialtat dels patrons veïnals cap a l'Ajuntament i la Parròquia va arribar a finals de l'any passat quan s'havien de renovar part dels estatus del Patronat per adaptar-los a la nova legislació vigent. Sense consulta prèvia a l'Ajuntament, els patrons veïnals van proposar una modificació que deixava al Ple Municipal sense capacitat de decisió en la renovació dels seus membres o suprimint la vicepresidència i el vot al rector de la Parròquia, entre d'altres. Cal recordar que l'Hospital és propietat del poble de Sitges i, si hi ha alguna institució que garanteix la representació del poble és el Ple Municipal. No podia permetre que l'Hospital de Sant Joan es convertís en una fundació sense cap tipus de control de qui representa democràticament al poble de Sitges.

Com a màxim representat del Govern de Sitges i ara més que mai, no podem permetre que no s'actuï amb transparència des d'una institució com l'Hospital amb segles d'història. Vetllar per fer-ho, és el que ens ha portat a prendre aquesta postura davant el que ens sembla que no és un funcionament correcte. Els ciutadans tenen dret a saber el com i el què és fa amb un patrimoni que és una mica de tots i cadascú de nosaltres.

Precisament durant el patronat d'aquest dimarts vaig impulsar l'aprovació d'una auditoria de tots els procediments tant en la vessant patrimonial com assistencial. S'han acabat les maneres de fer opaques. Claredat i transparència.

Hem viscut doncs una crisi institucional que ha afectat a la dinàmica del patronat. Ara la Fundació de l'Hospital de Sant Joan iniciarà una nova etapa en la que s'haurà d'escollir nou administrador, lloc que fins dimarts ocupava Antoni Baqués, a més de la renovació dels tres representants veïnals. Davant d'aquesta situació vull donar un missatge de tranquil·litat, ja que aquest fet no afectarà al dia a dia de la residència i la tasca assistencial que continuarà amb el seu funcionament habitual, amb les actuals gerències i l'equip professional.

Fins al nomenament de la nova administració, jo mateix en tant que Batlle de Sitges i President de l'Hospital assumiré les funcions d'administració de la Institució.


Miquel Forns i Fusté
Batlle de Sitges i President de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 02/05/2013