Arxiu municipal

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Cultura > Arxiu municipal
Arxiu

L'Arxiu Històric de Sitges és el servei municipal encarregat d'acollir la documentació generada, rebuda i tramitada per l'administració local durant la seva història. Com Arxiu Històric conserva documents des del segle XIV i custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la vila de Sitges.

L'Arxiu Històric de Sitges (AHSI) té dues grans seccions, en funció de l'antiguitat de la documentació: l'arxiu històric i l'arxiu administratiu.


L'Arxiu històric

El fons de Sitges es compon principalment de documents d'administració baronal, notaries públiques, fons d´institucions i fons personals que s´han cedit. D´entre el més destacable, donat que no s´han conservat en gaires poblacions, s´hi troben els registres civils municipals (1841-1874) i els passaports (1820-1888). Descarrega una relació del més destacat clicant aquí.

A les vitrines i expositors de la sala de consulta sempre hi ha alguna mostra de fons documentals de l'arxiu per tal de donar-los a conèixer als investigadors. Tenen un caràcter temàtic o bé relacionat amb nous ingressos documentals.


L'Arxiu administratiu

És el servei que custòdia, organitza, gestiona i fa accessibles els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d'utilitat tant per a l'administració municipal com pels ciutadans i altres administracions públiques.

També col.labora amb els altres serveis i departaments municipals en la gestió i l'organització de la documentació municipal, així com amb l'Arxiu Comarcal en la conservació i difusió del patrimoni documental de la nostra vila. L'objectiu principal serà garantir la conservació i l'accés a la documentació.


La consulta de documents

La documentació dipositada a l'Arxiu està a disposició de tots els ciutadans.
L'accés als documents es fa, atenent  la normativa vigent, garantint el respecte a les dades personals i que afecten la intimitat de les persones.

Les consultes es fan a través del departaments de l'Ajuntament, de manera que quan un ciutadà vulgui consultar un expedient administratiu s'ha d'adreçar al departament responsable en la matèria i és aquest qui sol·licita la documentació a l'arxiu administratiu.

Les dependències municipals tenen dret al préstec dels documents per a la consulta d'antecedents en els processos administratius.


Serveis de l'arxiu

Podeu consultar documents municipals, podeu consultar butlletins oficials (BOE, DOGC i BOP), podeu fer reproducció de documents mitjançant fotocòpia, sempre que ho permeti el seu estat de conservació i la legislació vigent.

També fa formació, assessorament i orientació als departaments municipals en l'organització de la seva documentació i dels arxius de gestió i col·labora, a més, en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.

Serveis:
  • Consulta de documents
  • Orientació en la consulta dels fons i en la recerca, així com en la bibliografia local que pugui interessar.
  • Informació sobre dades culturals de la comarca, en especial, d'aquelles vinculades al patrimoni, esdeveniments, personatges, institucions i llocs de Sitges.
  • Col·laboració amb grups de treball i investigació sobre recerca històrica de la comarca així com facilitar contactes entre estudiosos i investigadors que estiguin interessats en relacionar- se per col.laborar o contrastar dades.
  • Biblioteca auxiliar, de la qual en destaca la seva secció local, la més completa de caràcter públic.
  • Consultar la Hemeroteca comarcal.
  • Reprografia: fotocòpies i fotografies dels documents dels que sigui permès fer-ne per a que no es malmetin.
  • Visitar exposicions.
  • Visites comentades per a grups escolars o d'adults previ avís i acord de dates i nombre de persones.
Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/01/2018