Concurs de Pintura Sanvisens / Concurs d’Escultura Pere Jou

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Cultura > Concursos > Concurs de Pintura Sanvisens / Concurs d’Escultura Pere Jou

Concurs de Pintura Sanvisens / Concurs d’Escultura Pere JouDestacat:

> Tríptic informatiu del Concurs Sanvisens i Pere Jou 2016 (pdf)

Índex

 

Inscripcions 2016

Les obres s'hauran de presentar a l'Edifici Miramar (c/ de la Davallada, 12. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), del 28 d'octubre a l'11 de novembre de 2016 de dilluns a divendres de 10 a 19h, dissabtes, diumenges i festius d´11 a 14 hores i de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent:

  1. Butlleta d'inscripció degudament emplenada
  2. Fotocòpia del DNI o passaport de l'artista


Descàrregues

> Formulari d'inscripcions al Concurs Sanvisens 2016
> Formulari d'inscripcions al Concurs Pere Jou 2016

 

Bases dels concursos 2016

1. PARTICIPANTS

Hi poden prendre part tots els artistes plàstics, pintors i escultors.


2. MODALITAT I TEMA

Tant per la pintura com per l'escultura el tema i la tècnica són lliures.


3. MIDES

La mida de les pintures no serà inferior a 57 cm ni superior a 133 cm  (incloses en aquestes mides un llistó de 3 cm màxim); en el cas d'obra sobre paper es tindrà en compte les mides de l'obra en si (el paspartú i llistó no podrà excedir de 7 cm).

Les escultures no excediran d'un màxim de 100x50x50 cm ni seran inferiors a un mínim de 20x8x8 cm.
   

4. PRESENTACIÓ

4.1. Cada autor/a podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats.

4.2. Les obres presentades no hauran d'haver participat en edicions anteriors d'aquest  concurs i NO podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

Al darrere de l'obra es farà constar:

· El títol
· Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa vigent.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les concursants donen el consentiment per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d'ofici sense que el/la concursant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.


5. INSCRIPCIONS

Les obres s'hauran de presentar a l'Edifici Miramar (c/ de la Davallada, 12. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), del 28 d'octubre a l'11 de novembre de 2016 de dilluns a divendres de 10 a 19h, dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 hores i de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent:

· Butlleta d'inscripció degudament emplenada (es pot descarregar a www.sitges.cat)
· Fotocòpia del DNI o passaport de l'artista.

Les persones premiades en anteriors edicions només podran accedir a premis superiors, i els que hagin obtingut un primer premi podran presentar-se fora de concurs fent-ho constar a la butlleta en el moment de la inscripció.

En el moment de lliurar l'obra es rebrà el rebut corresponent, el qual s'haurà de portar posteriorment per a la seva devolució.


6. PREMIS

De pintura:

· 1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €.
· 1r Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500 €.


D'escultura:

· 1r Premi Pere Jou, donat per gentilesa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €. 
· 1r Accèssit, donat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 €

A tots els premis se'ls hi aplicarà la retenció d'IRPF prevista per llei.

Tanmateix, les persones guanyadores tindran la possibilitat d'exposar les seves obres en un espai o sala expositiva de l'edifici Miramar l'any següent del concurs, durant el període que l´Ajuntament designi segons disponibilitat i essent criteri de l'Ajuntament la selecció d'obres i la quantitat.

El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 19 de novembre de 2016 a les sis de la tarda, a l'Edifici Miramar.

Els guardons dels premiats/des seran lliurats durant la celebració de la Nit de Premis Sitges.


7. JURAT

L'Ajuntament determinarà els membres del jurat que estarà format per dues persones procedents del món de la pintura, un de l'escultura, una de la docència, una de la crítica de l'art, una del galerisme, així com una persona representant d les famílies Jou i Sanvisens, respectivament, i una de l'Ajuntament de Sitges. La seva decisió serà inapel·lable.


8. EXPOSICIÓ DE LES OBRES

Les obres presentades seran preseleccionades pel propi jurat abans de ser admeses a concurs. Les obres seleccionades s'exposaran a l'Edifici Miramar del 19 de novembre al 15 de gener de 2016.


9. PROPIETAT DE LES OBRES

Les obres no seleccionades podran ser recollides del 14 al 27 de novembre de 2016.

Les obres seleccionades per a l'exposició es podran recollir del 16 al 29 de gener de 2017. 

L'horari i el lloc de recollida de les obres serà el mateix de la inscripció, és a dir, de dilluns a divendres de 10 a 19h, dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 i de 16 a 19h.

Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de l'Ajuntament.

Els primers premis, tant de pintura com d'escultura, passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Les persones autores de les obres guardonades autoritzen expressament l'Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Les persones autores de les obres renuncien expressament als seus drets d'autor en benefici de l'Ajuntament de Sitges.

El primer accèssit de pintura passarà a ser propietat del donant del premi.


10. ALTRES DETERMINACIONS

La Regidoria de Cultura, podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La corresponent assegurança de l'obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se'n fa responsable l'Ajuntament de Sitges.

Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon núm. 93 811 42 40  o escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

 

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 23/08/2016