Educació secundària (12 a 16 anys) i postobligatori

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Educació secundària (12 a 16 anys) i postobligatori

Educació secundària (12 a 16 anys) i postobligatori

Índex

 

IES Joan Ramon Benaprés

Tipus de formació:
ESO. Batxillerat: humanístic, científic i tecnològic.
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM): CFGM Cuina, CFGM Serveis de Restaurant i Bar, CFGM Panificació i Rebosteria
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): CFGS Restauració, CFGS Allotjaments turístics.
PFI Programa de formació inicial.
CAGS Curs d'accès a grau

Nivells: ESO, Batxillerat: tecnològic i científic, ciències socials i humanístic, CFGM de Cuina, de Serveis de Restaurant i Bar i de Fleca i Pastisseria, CFGS de Restauració.
Línies: 4 a 1r d'ESO, 4 a 2n d'ESO, 3 a 3r d'ESO i 3 a 4t d'ESO. 3 a 1r de Batxillerat, 3 a 2n de Batxillerat. 5 a CFGM de cuina, 1 a Serveis de Restaurant i Bar i 1 a Fleca i Pastisseria, 3 a Restauració, 2 d'Allotjaments turístics, 1 PFI, 1 CAGS, .
Professors: 76 professors
Alumnes: A partir de 12 anys.

Especialitats:
Llengua i literatura catalana, llengua i literatura espanyola, anglès, francès, grec, llatí, geografia i història, filosofia, religió, educació visual i plàstica, música, educació bàsica, matemàtiques, geologia i biologia, física i química, tecnologia ESO, tecnologia industrial, economia, psicologia o pedagogia (educació especial), tecnologia hotelera: modalitat serveis i restauració i serveis de cuina.

Aules ordinàries: 23 de grup i 3 de desdoblament.
Aules específiques: 1 sala d'actes, 1 aula de música, 1 de dibuix, 1 de tecnologia, 4 laboratoris de ciències, 1 aula d'acollida, 1 aula oberta, 1 aula-taller, 1 biblioteca, 2 d'informàtica, pistes esportives, 1 gimnàs, 1 menjador i cantina, 2 cuines pels cicles, 1 aula-pastisseria. La majoria d'aules disposen o bé d'ordinador, canó i connexió a internet, o d'ordinador i pissarra digital.

Horari:
ESO: de 8:25 a 15:00 hores. 
Batxillerat: de 8.30 a 15 hores.
CFGM cuina: flexible, oscil·la entre les 9:00 i les 21:30 hores.
CFGM fleca i pastisseria: de 9:00 a 19:00 hores.
CFGM serveis de restaurant i bar: flexible, oscil·la entre les 9:00 i les 19:00 hores.
CFGM Panificació i Regosteria de 15:00 a 21:00 hores.
CFGS restauració flexible, oscil·la entre les 11:30 i les 21:30 hores.
CFGS Allotjaments turístics de 15:00 a 21:00 hores.
CAGS Curs d'accès a graus superiors de 15:00 a 21:00 hores.
PFI Program de formació inicial de 15:00 a 21:00 hores.

Llengua d'ús:
Català. Idiomes: Anglès i francès.
 
Activitats extraescolars:
El Consell Escolar aprova les activitats extraescolars a realitzar anualment, tenint en compte que ha d'estar lligades a un departament, perquè son necessàries per a l'ensenyament i consten dins de la programació específica d'aquella matèria, bé a la tutoria.

Es realitza un viatge fi d'estudis per Itàlia, Londres o Grècia a 1r de Batxillerat, a 2n de Batxillerat un viatge per visitar els museus de Paris a l'assignatura d'art, i una sortida de tres dies a les pistes d'esquí per als alumnes de nova incorporació, organitzada pel departament d'educació física.La Diada de Sant Jordi és una festa amb característiques especials.

Des de fa gairebé una dècada, es lliuren els Premis Literaris i gaudim de la música d'algun grup de rock, normalment format per alumnes del centre. Durant el curs, hi ha diferents campionats esportius: futbol-sala, bàdminton, tennis taula, i també tallers oberts a tots els alumnes: dibuix a carbonet, cuina... amb col·laboració del Consell Comarcal. Finalment, hem d'esmentar la Jornada de Portes Obertes que realitzem al mes de juliol per a tots aquells pares i mares i alumnes que s'incorporen de nou a l'institut en el proper curs.

Altres serveis:
Menjador escolar: gestionat pel centre, amb monitor.
Servei de taquilles: per a la totalitat dels alumnes.
Aparcament de bicicletes: dins del centre
Restaurant: obert al públic dimecres i divendres de 14:00 a 16:00hores.

Projecte educatiu:
Les característiques més importants són:

  • El foment entre els alumnes del gust pel treball ben fet, el concepte de llibertat lligat a la responsabilitat personal i el respecte als altres membres de la comunitat educativa
  • Una atenció individualitzada en l'acció tutorial, amb contacte permanent amb els pares
  • Una visió integradora del tractament de la diversitat que ens permet, aprofitant els recursos existents, augmentar grups en els nivells inicials dels cicles de l'ESO i fer que la mitjana se situï al voltant dels 25 alumnes per grup
  • Una constant i permanent vetlla per tal que les normes de convivència de què ens hem dotat siguin seguides per tots els membres de la comunitat escolar. Per poder estudiar és necessari un ambient i una tranquil·litat personal que les normes de convivència i la necessària disciplina han de garantir en tot moment.

Comunitat educativa:
L'AMPA de l'IES Joan Ramón Benaprès és la més ferma col·laboradora del centre i treballa juntament amb tota la resta de la comunitat educativa per tal de que els nostres alumnes puguin aconseguir els majors nivells d'instrucció i aprenentatge que siguin possibles, així com que aprenguin a ser ciutadans responsables i solidaris. Pel que fa a la participació de les mares i pares d'alumnes, a més que mitjançant l'AMPA, es disposa de pares i mares delegats per a cada curs, que canalitzen les inquietuds d'aquest sector.


Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

IES Vinyet

IES Vinyet
Tipus de formació:

ESO 3 línies i Batxillerat 1 línia.

Professors:
27 professors/es.

Alumnes:
A partir dels 12 anys.

Horari:
Dilluns a divendres de 08:30 a 15:00 hores. 

Idiomes:

Anglès i francès. Hem engegat des de fa tres cursos un Projecte de Llengües estrangeres en anglès. Aquest curs hem disposat d'una auxiliar de conversa en el marc del Projecte de Llengües. També hem engegat enguany un intercanvi telemàtic amb escoles franceses.

Activitats pedagògiques complementàries:
Sortides pedagògiques organitzades des dels diferents departaments. El centre organitza també actes per celebrar el Nadal, Carnaval i la diada de St. Jordi. Revista del centre i activitats de ràdio. Els alumnes de 1r fan un trimestre de vela. Participació en el Programa Salut i Escola (una ATS atén l'alumnat que ho demana els dimarts al matí).

Activitats extraescolars:
L'AMPA organitza activitats extraescolars fora d'horari escolar. El curs 2010-11 s'han realitzat tallers de teatre, cinema i informàtica les tardes de dilluns, dimarts i dijous.
L'Associació Esportiva organitza activitats fora d'horari escolar (normalment la tarda de dimecres a partir de les 15h.) Aquest curs ha organitzat partits de futbol, tennis de taula, bolei, hip-hop, korfball i altres.
Participació a activitats esportives municipals i comarcals.
Participació a les celebracions sitgetanes, com ara el Corpus i el Carnaval.
Participació al campionat comarcal d'escacs.

Altres serveis:
Menjador escolar gestionat per l'AMPA (dos torns segons horari, 13.00h i 14.00h.). Presta servei tots els dies de la setmana, incloses les dues tardes lliures.
Hi ha transport urbà des del centre del poble cada 30 min. i dos autobusos llançadora (sense parades) a les hores d'entrada i sortida.

Projecte educatiu:
Al llarg dels 5 cursos que fa que existeix el centre hem anat dibuixant un Projecte Educatiu en què destaca:
- Participació al Projecte eduCAT 1x1 a 1r i 2n d'ESO.
- Formació integral de l'alumne des del coneixement de la persona que és i no únicament des de la vessant purament acadèmica.
- Impuls a la participació de l'alumnat en la vida del centre (Junta de delegats, Consell Escolar, Associació d'Estudiants...).
- Impuls a les segones llengües, tan presents en el nostre entorn social, cultural i laboral immediat.
- Concepte d'educació basat en l'esforç i la responsabilitat personal.
- Voluntat d'aprofitar l'entorn sitgetà ric i plural, cultural i lingüísticament, en la formació del nostre alumnat.
- Difució entre el nostre alumnat dels valors civils i democràtics que ajuden a construir una convivència harmònica i pacífica entre les persones.
- Impuls de les noves tecnologies i la seva inclusió en la pràctica pedagògica diària.
- Programa de Mediació Escolar.

Comunitat educativa:
Junta directiva, Consell Escolar (Comissió permanent, C. econòmica, C. de convivència), Claustre (Equips docents de nivell, Departaments, Comissió d'atenció a la diversitat), Junta de delegats, Personal administratiu i de serveis i AMPA.

Departaments:
Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, anglès, geografia i història, religió, matemàtiques, biologia i geologia, física i química, tecnologia, educació física, educació visual i plàstica i música.

Oferta formativa postobligatòria:
Batxillerat de Ciències i Tecnològic
Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials
Condicions d'accès: títol d'ESO
Titolació que s'obté: títol de batxillerat
Durada: 2 cursos acadèmics
Sortide professionals: estudis universitaris. Cicles Formatius de Grau Superior. Món del treball.

Recursos i espais:
El centre disposa de tots els espais necessaris per dur a terme les activitats pedagògiques pròpies d'un centre de secundària: aula de tecnologia, aula taller, laboratoris, aula d'informàtica, aula de plàstica,  gimnàs, pistes esportives, aula d'idiomes, aula de música i aula d'audiovisuals.

Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

CI Escola Pia Sitges

Formació:
- Educació Infantil 3-6
- Educació Primària
- ESO i Batxillerat
Línies:
- 2 grups per curs

Idiomes:
Anglès: de P3 a 2n de batxillerat
Projecte plurilingüe. AICLE's i auxiliar de conversa nadiu des de P3, Grups reduïts en llengua anglesa
Intercanvis lingüístics d'anglès i francès.
Projectes Multilaterals Comenius a l'ESO.

Horari:
Educació Infantil i Primària: 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.
ESO de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 (tardes de dijous i divendres no lectives).
Batxillerat: 8:00 a 14:00 (dilluns de 1r. fins a les 15:15)

Serveis:
Menjador (cuina pròpia), Acollida de 8:00 a 9:00
Extraescolars migdia i a la tarda a partir 17:15(teatre, idiomes, guitarra, hip-hopdance, aeròbic, taekwon-do, ioga, francès, etc.).

ESO
L 'ESO és l'etapa educativa dels 12 als 14 anys, és un moment emocionalment complex per cada un dels alumnes, de descoberta de la pròpia personalitat, dels propis interessos i desitjos, un moment on és molt important l'acompanyament per adquirir l'autonomia i l'autoestima personal que tota persona necessita per a seguir creixent i adquirir aprenentatges més complexos.

Tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.

A l'ESO seguim treballant per a que cada un dels alumnes tingui el seu projecte de vida. A l'escola ens preparem per a ser persones lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables. Programem totes les activitats curriculars i les extracurriculars per a que consolidin valors que els ajudin ser persones més felices.

Avaluem l'excel·lència dels resultats de cadascú a partir del nombre d' alumnes que aconsegueixen la certificació de l' etapa, del nombre d' alumnes amb alts resultats en les CCBB a 4 d'ESO i l'èxit acadèmic ens els estudis posteriors de Batxillerat o de Cicles Formatius.

Què Fem?

Materies Comunes
Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera. Anglès, Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Optatives, Tecnologia, Ciències Socials, Geografia i Història, Religió, Educació Física, Educació Visual i Plàstica, Música i Tutoria.

Matèries Optatives
1 ESO: Recerca Documental i científica, Anglès i Francès
2 ESO: Francès, Anglès i Pràctiques de laboratori
3 ESO I 4 ESO: Francès, Emprenedoria (en anglès), Cultura Clàssica i Pràctiques de Laboratori.

Hores Complementàries
1 ESO: Anglès (preparació KET)
2 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)
3 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)
4 ESO: Augment 1h setmanal d'anglès, Augment d'1 hora setmanal de francès a tots els cursos

Com ho Fem?
A través dels aprenentatges i dels projectes d'escola. L'alumnat és el protagonista dels seu aprenentatge.

TREBALLANT: GLOBALMENT I INTERDISCIPLINAR, FENT RECERCA I EXPERIMENTANT AMB COOPERACIÓ,TREBALL INDIVIDUAL, ESFORÇ

Amb quin Horari?
1 i 2 ESO Dilluns, dimarts, dimecres de 8h a 13;15h i de 15;15h a 17;15h. Dijous i divendres de 8 a 13;15h.
3 i4 ESO Dilluns, dimarts de 8h a 13;15h i de 15;15h a 17;15h. Dijous i divendres de 8 a 13;15h.

Com ens Organitzem?
2 GRUPS PER CURS i MOLTES HORES DE DESDOBLAMENTS:
1a 3 ESO.

Agrupacions flexibles a Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques (15-20 alumnes) Optatives, Grups Partits de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa 3h., Complementàries 1h.

Amb quins Recursos?
Llibres d'aula i programa de socialització pels llibres de:
Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Ciències Socials i Optatives.

Materials elaborats pel Departaments de Didàctica de Ciències de la UAB. Dossier de Ciències de la Naturalesa. 

Plataforma Educ@moson hi trobareu el calendari d'avaluacions, circulars, absències i retards i altres incidències així com el quadern del professor amb les qualificacions i a la vista dels alumnes i les seves famílies.

Departament d'orientació. Treballem per a una escola inclusiva on s'atenen les necessitats educatives especials i les altes capacitats i es facilita orientació acadèmica i professional.

Amb quins projectes d'escola?

Projecte Escola Plurilíngüe
Unitats didàctiques en llengua anglesa a Ciències de la Naturalesa, Visual i Plàstica, Tecnologia, Cultura Religiosa, Ètica i Emprenedoria.
Complementàries de llengua anglesa i certificacions Cambridge, Auxiliar de conversa nadiu a les classes d'anglès.
Optativa de francès a tots els cursos.
5h setmanals de llengua anglesa (representa un augment de 2h)
Projectes Multilaterals Erasmus+
Intercanvi amb Estats Units a 4 ESO/1 Batxillerat
Intercanvi de francès a 3 ESO.

Projecte Tecnologies d'Aprenentatge i Comunicació 
Projecte TAC 1 ordinador x 1 alumne
Treballem les competències digitals des de quatre àmbits: maquinari i software, tractament de la informació i la comunicació, metodologies de treball compartit i educació cívica i ciutadana.
Treball inicial.
Conèixer el funcionament de la Intranet de l'escola.
Conèixer el funcionament de la plataforma Educ@mos, aprendre tècniques de cerca i recuperació de la informació i a utilitzar el programari lliure, treball dels valors en l'entorn digital, ús ètic de la Xarxa i consciència i bona gestió de la identitat digital.
Treball continuat.
Llicències digitals, Blogs de continguts a diferents matèries, ús de programari educatiu, elaboració de treballs i presentacions i documents compartits.

Projecte Clima d'Escola, Educació Emocional i Dimensió Interior 
L'escola desplega el projecte d'Educació Emocional i Dimensió Interior amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.
L'AUTOCONEIXEMENT, EL CONTROL DE LES EMOCIONS PRÒPIES, L'ASSSERTIVITAT, L'EMPATIA
LA CONCENTRACIÓ, LA SERENOR, L'ESCOLTA ACTIVA.

BATXILLERAT
El BATXILLERAT és l'etapa educativa postobligatòria dels 16 als 18 anys. L'Escola Pia de Sitges ofereix dues modalitats de Batxillerat, la de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.
Oferta un nombre ampli de matèries i possibilita que cada alumne planifiqui un projecte propi que li permetrà assolir una preparació amb garanties per afrontar els estudis superiors.
El projecte educatiu del Batxillerat es caracteritza per seguir donant a tothom l'acompanyament i l'atenció necessària per afrontar els seus reptes de futur, tot entenent que l'excel·lència educativa és l'assoliment exitós d'aquest repte propi.
A l'escola tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories (individuals i de grup) i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.
A l'etapa treballem per a què cada un dels alumnes pugui definir el seu projecte de vida.
A l'escola els preparem per a ser persones que se sentin lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables.

Què Fem? 
Tipus de Matèries:
• Matèries Comunes: obligatòries per a tots els alumnes.
• Matèries de Modalitat: defineixen el tipus de batxillerat que es cursa.
• Matèries optatives.

ITINERARIS D' APRENENTATGECIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT, DE CIÈNCIES EMPRESARIALS I DE GESTIÓ, DE CIÈNCIES SOCIALS I D' HUMANITATS I DISSENY

Com ho Fem?
L' alumnat es converteix en el protagonista del seu procés d'aprenentatge
.
Aprenentatge basat en la resolució de problemes, vivint la ciència en context, fent ús de les llengües estrangeres per a la comunicació i segons els treballs, fent recerca i experimentant. I tot això, amb treball cooperatiu, treball individual, creativitat i esforç.

Amb quin Horari?
De dilluns a divendres de 8 a 14:15h

Com ens Organitzem?
Dos grups comuns i desdoblaments a les matèries de modalitat i optatives.

Amb quins Recursos?
Projecte TAC i Treball interactiu a la Intranet de l'escola,
amb documents compartits, treball col·laboratiu, cerques i recuperació de la informació, blocs de continguts didàctics. Amb el suport de l'Aula mòbil de portàtils i l'aula d'informàtica.

Plataforma Educ@moson hi ha el calendari d'avaluacions, els resultats de proves i exàmens, circulars, absències, retards i altres incidències i, en un exercici de total transparència, la consulta directa del quadern del professor que conté les qualificacions.

Amb quins Projectes d'Escola?
Projecte Acció Tutorial
Les tutories de grup i individuals tenen, com un dels seus objectius prioritaris, l'orientació acadèmica i professional sense oblidar, però, altres aspectes fonamentals de la formació: l'autoconeixement, la identificació de les pròpies emocions, la presa de decisions, l'organització, la participació, la responsabilitat i el compromís. A més, l' escola programa activitats i seminaris que complementen aquesta programació: visites a les universitats catalanes, xerrades de professionals, activitats amb ONG's i entitats socials, programes per a l'emprenedoria, entre altres.

Projecte Escola Plurilingüe
Preparació per a les certificacions Cambridge, Auxiliar de conversa nadiu a les classes d' anglès.
Optativa de Francès.
Projectes Multilaterals Erasmus+
Intercanvi amb escoles dels EEUU a 1 Batxillerat.

Projecte Clima d'Escola, Educació Emocional i Dimensió Interior
L'escola desplega el projecte d'Educació Emocional i Dimensió Interior amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.
L'AUTOCONEIXEMENT, EL CONTROL DE LES EMOCIONS PRÒPIES, L'ASSSERTIVITAT, L'EMPATIA LA CONCENTRACIÓ, LA SERENOR, L'ESCOLTA ACTIVA.


Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 28/07/2015