3. Educació per la Salut

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Primària > 3. Educació per la Salut

3. Educació per la Salut

Índex

 

La història del Drac Nyam-Nyam

Adreçada a: Alumnes de cicle mitjà d'educació primària dels centres educatius de Sitges.(8-10 anys).

Objectiu:

o Proporcionar informació bàsica en seguretat alimentaria i nutricional als infants.


Programa de l'activitat:

Material de suport que s'ofereix als centres escolars que ho demanin, està destinat per als cursos de primària.

Permet treballar els conceptes bàsics de la seguretat alimentària: la higiene i la correcta preparació i conservació dels aliments, i n'incorpora d'altres nous com el valor nutritiu dels aliments, l'existència de microbis beneficiosos i patògens, la importància de la temperatura en el creixement dels microbis, els mètodes industrials de conservació més utilitzats i l'etiquetatge.
Consta d'una carpeta de treball formada per un quadern amb el conte i les activitats per als infants i un quadern informatiu per als educadors.
Lloc:
A l'aula.

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per l'Ajuntament de sitges i la Diputacio de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Taller d'alimentació saludable (Cicle Inicial)

Adreçada a: Alumnes de segon curs d'educació primària dels centres educatius de Sitges.

Objectius:
o Educar hàbits alimentaris saludables.
o Potenciar el consum de fruites i hortalisses.
o Aprendre conceptes essencials en alimentació i nutrició.

Descripció o programa:

Taller de duració 1.30h dirigit a alumnes de cada grup classe de 2n curs d'educació primària.

Taller de vehiculització de l'exposició menja be tu hi guanyes!

En aquest taller es realitza una explicació de l'exposició als alumnes per una nutricionista, qui realitza un recorregut per els diferents apartats de l'exposició, posteriorment es realitza una activitat lúdica i en la que participen els infants de manera activa al voltant dels conceptes apresos.

Posteriorment es realitza una degustació de fruites i hortalisses per part dels infants.

Per finalitzar es reparteix als alumnes un recull d'informació sobre diferents aspectes d'alimentació saludable en relació al consum de fruita i verdura per tal que els puguin compartir amb la seva família a casa.

Lloc:
A l'espai jove.

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Taller d'alimentació saludable (Cicle Mitjà)

Adreçada a: Alumnes de quart curs d'educació primària dels centres educatius de Sitges.

Objectius:
o Conscienciar als escolars sobre la importància de realitzar un esmorzar saludable.
o Conèixer els grups d'aliments que cal que formin part d'un esmorzar saludable.
o Comprendre la importància de la ingesta de mig matí i de la tarda en els alumnes per a l'equilibri alimentari global.


Descripció o programa:

Taller de duració 1.30h, dirigit a alumnes de cada grup classe de 4t curs d'educació primària.

Taller de vehiculització de l'exposició menja be tu hi guanyes!

L'activitat es realitzada per una nutricionista.

Mentre es realitza un recorregut per els diferents apartats de l'exposició es fa una explicació als alumnes sobre els diferents aspectes tractats a l'exposició.

El taller consta de dues parts, una primera en la que es treballa al voltant del concepte de la importància d'aquest àpat i una segona part més pràctica en el que els alumnes podran fer un tast d'aliments propis de l'àpat de l'esmorzar complet saludable i un recordatori final sobre la importància d'aquest àpat.

També es reparteix als alumnes un recull d'informació sobre diferents aspectes d'alimentació saludable i en relació a l'àpat de l'esmorzar per tal que els puguin compartir amb la seva família a casa.

Lloc:
A l'espai jove.

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

De l'hort al plat

Adreçada a: Alumnes de cicle infantil (P5) dels centres educatius de Sitges.

Objectiu:

o Potenciar els bons hàbits alimentaris: importància d'una alimentació sana amb hortalisses i verdures de proximitat.
o Apropar als infants al coneixement dels cultius i la procedència de les verdures que mengen.
o Fer el planter dels cultius. Conèixer diferents maneres de plantar: bulbs, llavors, esqueixos, les eines de l'hort. les parts més importants de les plantes i fruits que plantem i recollim, així com el seu procés de creixement.
o Gaudir de l'hort d'una manera lúdica.


Programa de l'activitat:

L'activitat es realitzarà per part d'una nutricionista qui al voltant de l'hort de l'escola, realitzarà una explicació del cicle de la natura. Les escoles que no tenen hort es pot realitzar l'explicació amb diapositives.

Observació de les parts d'una planta : arrels, tija, fulles,flor i fruit i un breu estudi de les seves funcions. Es realitzarà observació de les hortalisses que van creixent.

A classe es complementarà l'explicació i posteriorment, es realitzarà uns jocs sensorials amb diferents degustacions de productes de l'hort i plantes medicinals.

Lloc:
A l'aula.

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Programa INFADIMED

Adreçada a: Infantil (P3 per als centres educatius que ho demanen per primer cop i P3 i P4 per als centres que ja han implantat el programa a P3).

Objectius:
- Donar eines als infants per tal que puguin decidir què és més beneficiós per a la seva salut.
- Promoció d'hàbits saludables d'alimentació i activitat física.

Descripció o programa:
INFADIMED ( Infància i Dieta Mediterrània) és un programa que fa promoció de la Dieta Mediterrània i que està portat a terme per professionals d'infermeria de l'ABS Sitges

INFADIMED fa servir un canal transmissor innovador en aquest tipus d'intervenció: ha creat una sèrie de dibuixos animats amb aquesta finalitat, amb un personatge central que és l'encarregat d'explicar als infants els beneficis d'un estil de vida saludable: el capità vitamines.

Es fan intervencions a l'aula d'una durada de 45 minuts un cop al mes dins l'horari lectiu del centre escolar.

L'activitat es divideix en tres blocs. En el primer bloc , es fa introducció del tema a tractar i a continuació es projecta una pel.lícula de dibuixos animats realitzada pel grup INFADIMED. El segon bloc es un repàs dels punts més importants de la pel•lícula amb ajuda d'una presentació digital en què es fa intervenir els alumnes, també de 15 minuts aproximadament. El tercer bloc es proporciona als alumnes una fitxa en format DIN A 4, també realitzada pel grup, per tal que reflexionin sobre el tema tractat en la pel.lícula.

Per portar a terme el programa INFADIMED a les escoles es necessita per part del centre:
• Ordinador amb connexió a internet.
• Projector.
• 6 sessions de 45 minuts cadascuna.
• Mesures antropomètriques dels alumnes autoritzats a l'inici i al final del programa.

Lloc:
Al centre escolar.

Dates:
Durant tot el curs escolar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per Cat salut.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Pirmers auxilis I

Adreçada a: Professorat i pares d'alumnes d'educació primària dels centres educatius de Sitges.

Objectius:
o Millorar els coneixements sobre primers auxilis a la població d'educació primària

Descripció o programa:

Taller de duració 1.30h.

Aquest taller és vehiculitzat per personal d'infermeria de l'ABS Sitges.

El programa impartit és:
• Escanyament , ofec, obstrucció de la via Aérea
• Reanimació cardiopulmonar
• Febre , vòmit i diarrea
• Convulsions, pèrdua de la consciència
• Al•lèrgies
• Mossegada de gos i gat
• Picades
• Cremades
• Traumatismes i cops
• Sagnat nasal
• Ferides
• Ofegament

Lloc:
A l'aula

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per el Cat salut i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.


Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Primers auxilis II

Adreçada a: Alumnes d'educació primària dels centres educatius de Sitges.

Objectius:
o Millorar els coneixements sobre primers auxilis a la població d'educació primària

Descripció o programa:

Taller de duració 1h.

Aquest taller és vehiculitzat per personal d'infermeria de l'ABS Sitges.

En el taller destinat als alumnes es fa reforç utilitzant el material educatiu de la Diputació de Barcelona “ Joc dels primers auxilis”:

Contingut del Joc:
• Aquest material didàctic per treballar amb l'ordinador i permet treballar els conceptes bàsics de primers auxilis per a què els nens del cicle inicial els incorporin en el seu àmbit tant familiar com escolar.
• Presenta un espai virtual on es troben casos hipotètics d'accidents a diferents espais quotidians ( al carrer, la platja, a la llar i a la muntanya).
• A cada situació s'haurà de determinar quines accions cal realitzar per socórrer la persona implicada en l'accident. A mesura que es van resolent les diferents situacions que es plantegen, s'avança en el joc i s'adquireixen nous coneixements sobre l'actuació correcta en cada cas.

Lloc:
A l'aula

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per el Cat salut i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Salut bucodental

Adreçada a: Alumnes de primer curs d'educació primària dels centres educatius de Sitges.

Objectius:
o Adquirir uns hàbits de salut bucodental preveient les malalties dentals mitjançant  una metodologia participativa

Descripció o programa:

Taller de duració 1h. dirigit a alumnes de cada grup classe de 1r curs d'educació primària.

Aquest taller és vehiculitzat per la metgessa odontòloga de l'ABS Sitges.

Per impartir aquest taller s'utilitzen materials com el conte, elaborat per la Diputació de Barcelona “ La Laia en el país de les dents”, que serveix com a fil conductor per aconseguir que els nens i les nenes aprenguin d'una forma lúdica els coneixements necessaris per a millorar els seus hàbits higiènics, i que l'alumnat assoleixi conceptes bàsics sobre salut bucodental.

El taller finalitza amb el repartiment d'estoigs d'higiene dental que són facilitats per l'Agencia de salut pública de Catalunya a l'ajuntament previ demanda per part dels centres escolars.

Lloc:
A l'aula

Dates:
A determinar.

Horaris:
Pactats amb el centre.

Preu:
Gratuït. Subvencionat per el Cat salut, l'Agencia de salut pública de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Salut pública.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/06/2018