5. Sortides i tallers d'educació ambiental

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Primària > 5. Sortides i tallers d'educació ambiental

5. Sortides i tallers d'educació ambiental

Índex

 

Corredor verd del Garraf. El rastrejador

Adreçat a: Alumnes d'infantil i primària.

Objectius:
- Conèixer la flora i la fauna del Garraf.
- Descobrir el paisatge que ens envolta.
- Conèixer el senyals de les rutes de muntanya, GR/PR, ...

Descripció o programa:
Recorregut pel nucli antic de Ribes i jocs d'orientació per la Falda del Montgrós i ensenyar a interpretar els diferents senyals que podem trobar als camins (fitxes amb la fauna del Garraf).

Lloc:
Nucli antic de Sant Pere de Ribes i falda del Montgròs.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horari:
A concretar amb cada escola. Durada segons necessitats.

Preu: 
4 euros per infant + 21% IVA.

Organitza:
Agis, Empresa de Serveis Culturals.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Colls i Miralpeix. Penya-segats i coves de Sitges

Adreçat a: Alumnes de primària

Objectius:

- Explicar les llegendes de Sitges i conèixer la seva historia.
- Sensibilitzar als alumnes de la fragilitat de l'entorn.
- Aprendre a estimar la natura mitjançant el coneixement.
- Descobrir com la natura s'adapta al medi.
-Avenc del gegant (que és un avenc? Què s'hi ha trobat?)
 
Descripció o programa:

- Observació del paisatge i com a canviat al llarg del temps
- Visita guiada per la costa de Sitges fins l'Avenc del Gegant
- Des del Passeig de Terramar fins els Colls Miralpeix

Lloc: Passeig Marítim i Colls Miralpeix
Dates: Durant el curs escolar
Horari: 2,30 hores
Preu: 4€ per nen + 21% d'IVA
Es poden quedar a dinar als Jardins de Terramar

Organitza: Agisitges. Empresa de serveis culturals

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Itinerari La Franja Litoral, un medi fràgil

Adreçat a: 
Alumnes de 3r i 6è de Primària

Objectius: 
- El litoral és una franja a cavall entre el mar i la  terra. La influència entre tots dos ambients provoca que les condicions del medi siguin molt variables i peculiars alhora. És precisament aquesta característica la que li confereix un alt grau de fragilitat.
- Un entorn amb aquestes singularitats està molt afectat per la gran pressió de les activitats humanes a la línia de costa, les quals han provocat un fort impacte negatiu: la construcció de tres ports esportius, el creixement de les àrees urbanes, les intervencions en les platges i la línia de costa i els abocaments d'aigües residuals, entre d'altres.

Descripció o programa: 
- Parada 1: Passeig Marítim, davant del CEM.
- Parada 2: Punta de les Anquines i petit Port (davant l'hotel Terramar).
- Parada 3: Model d'ocupació urbana a Terramar.
- Parada 4: La punta de les Anquines i el camps de golf.
- Parada 5:Platja de Les Coves.
- Parada 6: Antiga estació depuradora i emissari submarí.
- Parada 7: Coves de Sitges.
- Parada 8: Avena del Gegant.
- Parada 9: de l'Avenc del Gegant a la Punta de les Coves.

Lloc:
Sitges.

Dates: 
Durant el curs escolar.

Horaris:
Del curs escolar.

Preu: 
Gratuïta.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona.

Coordinació: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Itinerari Sitges, més enllà del Modernisme

Adreçat a: Alumnes de 3r i 6è de primària

Objectius: 
- L'itinerari que es proposa és un recorregut per la vila de Sitges,donant, en primer lloc, una visió global de com és l'entorn de la vila i,seguidament, el tractament d'aspectes més concrets. Un recorregut des dels orígens d'aquest poble fins a l'actualitat, que permet descobrir quina ha estat la transformació d'un poble de pescadors i pagesos en
un poble que ha esdevingut referent turístic arreu del món.

Descripció o programa: 
- Punt de trobada: Passeig de Vilafranca (parada taxis).
- Introducció del tema:
Parada 1: Estació del tren
     - Desenvolupament segles XIX i XX
     - Comunicacions
     - Clima i paisatge
     - Valoració problemes mediambientals
Parada 2: Recorregut pels carrers de Sitges
     - Desenvolupament turístic
     - Aspectes de la qualitat ambiental
     - Conservació de la façana marítima
Parada 3: Les platges de Sitges
     - Protecció i regeneració de les platges
     - Manteniment i control de les platges
     - Gestió aigües residuals

Lloc:
Sitges.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horaris:
En horari escolar.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona.

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

La vida marina

Adreçat a: Alumnes de 5è i 6è de primària.

Objectius de l'activitat: 
Les activitats proposades tracten diverses àrees, la Biologia, l'Ecologia, les Ciències experimentals i les Ciències socials. Els principals objectius que es pretenen treballar són els següents:
- Conèixer la biologia dels organismes de la fauna i la flora marines (característiques, funcions vitals, adaptacions i hàbitat).
- Identificar i classificar els organismes marins a partir de l'observació.
- Observar amb criteris científics, fenòmens naturals propis del litoral.
- Comprendre el terme zonació i distingir entre supralitoral, mediolitoral i infralitoral.
- Distingir diferents organismes que formen part del plàncton, del bentos i del nècton.
- Emprar un llenguatge científic per a comunicar-se de forma oral i escrita.
- Argumentació de la importància de mantenir la biodiversitat.
- Manipular correctament els materials, aparells i instruments de laboratori i de camp previstos per a l'activitat.
- Conèixer activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi litoral.
- Valorar la incidència de les modificacions que han sofert les comunitats d'organismes del litoral a causa de l'activitat humana.
- Estimular actituds crítiques i actives en defensa del litoral en concret i del medi ambient en general.
- Fomentar el treball en grup i el respecte entre els uns i els altres.

Programa de  l'activitat: 
- La sortida té una durada d'un matí. S'inicia amb l'activitat Biodiversitat a la platja realitzant un itinerari per la platja de Terramar, situada al costat del Centre d'Estudis del Mar de Sitges (CEM), on es recolliran mostres: organismes vius, restes d'organismes, elements artificials, etc. S'estimularà la capacitat d'observació dels organismes marins dins el seu hàbitat. A continuació la Identificació del éssers vius, on s'anirà al laboratori per a identificar i classificar el que s'ha recollit a la platja. Per a finalitzar amb l'activitat Els boscos del mar, es realitzarà la visualització d'un documental sobre la vida marina i es parlarà sobre el bosc marí centrant-la en la Posidònia.
- Els recursos que s'utilitzen durant l'activitat consisteixen en suport gràfic, material de camp i material de laboratori. El material gràfic consta de dos dossiers: el dossier del professor i el dossier de l'alumne. Aquest darrer és el que s'ha d'imprimir i portar el dia de l'activitat.
- Tot aquest material està disponible a la pàgina web del CEM (cem@diba.cat).
- És interessant que els alumnes portin un calçat de recanvi adient per a poder realitzar l'itinerari per la platja d'una forma segura, per això es recomana un calçat que agafi bé el peu i que pugui mullar-se. També es recomana portar una gorra per protegir-se del sol.

Lloc:
CEM, Passeig Marítim, 72.

Dates:
Primer trimestre del curs 2013-2014.

Horaris:
De 10 a 14h.

Preu:
 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona.

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

La sorra es mou

Adreçat a: Alumnes de 5è i 6è de primària.

Objectius: 
Les activitats proposades versen sobre les àrees d'ecologia i gestió del litoral, i els objectius que es pretenen treballar són els següents:
• Aprendre quins són els elements que modifiquen la costa litoral i el seu paisatge submarí.
• Conèixer com es formen les platges, quins materials les formen, quina dinàmica segueixen i quin factors la poden modificar.
• Conèixer quins són els elements naturals reguladors de les platges.
• Entendre en que consisteix la regeneració d'una platja i conèixer els efectes nocius que comporta.
• Conèixer algunes característiques de la vila i de les platges de Sitges.
• Reflexionar sobre les causes i els efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les nostres costes.
• Fomentar l'esperit crític davant les actuacions humanes que fan un mal ús dels recursos naturals.
• Fomentar l'interès i el respecte de l'alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
• Fomentar el treball en grup i el respecte dels uns pels altres.

Descripció o programa: 
- La sortida té una durada d'un matí, es realitza principalment a la platja del Terramar, situada al costat del Centre d'Estudis del Mar de Sitges (CEM), des d'on s'anirà a observar la riera. L'alumne rebrà les nocions per realitzar el dossier alhora que s'estimularà la seva capacitat per observar un nou entorn, i prendrà consciència in situ de les agressions ambientals que sofreix el litoral.
- Els recursos que s'utilitzen durant l'activitat consisteixen en suport gràfic i material de camp. El material gràfic consta de dos dossiers: el dossier del professor i el dossier de camp de l'alumne. Aquest darrer és el que s'ha d'imprimir i portar el dia de l'activitat.
- Per a més informació consulteu la pàgina web cem@diba.cat

Lloc:
CEM, Passeig Marítim, 72.

Dates: 
Durant el curs escolar.

Horaris:
Del curs escolar.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona.

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Port de Vilanova. Barques, arts de pesca i peixos del Garraf

Adreçat a: Alumnes d'infantil i primària.

Objectius:

- Conèixer les diferents arts de pesca, d'arrossegament i artesanals
-Aprendre a valorar els oficis tradicionals.
-Descobrir un nou entorn.
-Quins peixos pesquem al Mediterrani
-La venda del peix a la Llotja. Com es fa?

Descripció o programa:

Visita guiada des del far, passant pel port de pesca i llotja del peix de Vilanova (possibilitat de fer fitxes segons el curs).

Lloc: Port de Vilanova i la Geltrú.
Dates: Durant el curs escolar.
Durada: Aproximadament 2 hores.
Preu:  4€ per infant + 21% IVA

Organitza: Agisitges. Empresa de serveis culturals

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 811 42 55
educació@sitges.cat

 

Empesca't la deixalla!

Adreçat a: Cicle Inicial de Primària

Objectius:
- Prendre consciència que les deixalles al mar són un problema important i fomentar la recollida selectiva.

Descripció o programa:
- L'activitat consta de dues parts: a la primera s'explica un conte ambientat en una zona costanera, on el personatge principal, en Cargolat, està fart de les deixalles que llença la gent a les platges i al mar. A la segona part es fa una manualitat per representar el conte. Es farà arribar uns dies abans el llistat amb material necessari.

Lloc: 
Al centre d'ensenyament.

Dates: 
A partir del 15 de setembre, durant el curs escolar

Horari:
A determinar per el centre

Preu: 
Gratuïta

Organitza: 
Servei de Medi Ambient, Mancomunitat Penedès-Garraf: Servei d'educació ambiental. Coordina Elena Blázquez.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Entra al cicle,... un cicle viu!

 Adreçat a: Cicle Mitjà i Superior de primària.

Objectius:
- Conèixer el cicle de la matèria a la natura i el seu paral·lelisme amb el reciclatge de la brossa orgànica. 
- Conèixer el procés de descomposició de la matèria orgànica i la diferència entre humus i compost.

Descripció o programa:
- L'activitat consta de dues sessions de 60 minuts cada una, amb un interval de dues setmanes entre la primera i la segona: Una primera sessió pràctica on es construirà un vermicompostador i una sessió més teòrica on s'extrauran conclusions i es faran comparances i diferències entre humus i compost.
- El centre ha d'aportar dues garrafes d'aigua (buides) de plàstic transparent (PET),  terra vegetal i restes de fruita i verdura.

Lloc: 
Al centre d'ensenyament.

Dates: 
A partir del 15 de setembre, durant el curs escolar

Horari: 
En horari lectiu.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Servei de Medi Ambient, Mancomunitat Penedès-Garraf: Servei d'educació ambiental. Coordina Elena Blázquez.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

No m’emboliquis més!

Adreçat a: Educació Infantil 

Objectius de  l'activitat:  Fer adonar de la quantitat d'embolcalls innecessaris que es generen a l'hora d'esmorzar i incentivar l'ús de carmanyoles i/o bossa de roba.

Programa de  l'activitat: A través d'un conte els nens i nenes troben la solució per evitar els residus a l'hora d'esmorzar. Per reservar el material, consultar les condicions de cessió i descarregar el conte i les fitxes de treball entreu a la pàgina web www.serveiambiental.cat o envieu un correu electrònic a l'adreça educacioambiental@mancomunitat.cat

Durada de 45 minuts
Preu de  l'activitat: Gratuït. Consulteu les condicions de cessió del material
Dates: De l'1 d'octubre al juny. Consulteu les condicions de cessió del material
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

En Vermi, el cuc compostaire

Adreçat a:
Alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària

Objectius:
- Conèixer la importància de la separació de la brossa orgànica i el producte final del seu reciclatge: el compost.

Descripció o programa:
- Projecció audiovisual amb suport de Power Point. 
- En Vermi és el cuc protagonista de la història, que mostra el reciclatge dels residus del bosc, i com podem recuperar la nostra brossa orgànica.
- L'activitat té una durada de 45 minuts.
- El centre ha d'aportar ordinador i canó projector.
- Nombre d'alumnes per taller: grup classe.

Lloc:
Al centre d'ensenyament. 

Dates:
A partir del 15 de setembre, durant el curs escolar.

Horari:
En horari lectiu, a determinar per el centre.

Preu: 
Gratuïta.

Organitza:
Mancomunitat Penedès-Garraf: Servei d'educació ambiental. Coordina Elena Gázquez.

Com concretar-la:

Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Fem paper. Taller de paper reciclat

Adreçat a: Educació Primària

Objectius de  l'activitat: Saber d'on prové i com es recicla el paper. Conèixer els guanys ambiental del reciclatge del paper.

Programa de  l'activitat: Des del Servei d'educació ambiental es cedeix el material necessari per realitzar el taller de fabricació de paper reciclat a partir del paper seleccionat selectivament a l'aula. Per reservar el material, consultar les condicions de cessió i el dossier amb la dinàmica del taller entreu a la pàgina web www.serveiambiental.cat o envieu un correu electrònic a l'adreça educacioambiental@mancomunitat.cat

Durada de: 90 minuts
Preu de  l'activitat: Gratuït.
Dates: Durant tot el curs escolar. Consulteu les condicions de cessió.
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre
Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Juguem amb els colors


Adreçat a: Educació Infantil

Objectius de  l'activitat: Aprendre a identificar les deixalles i associar-les amb el seu contenidor corresponent.

Programa de  l'activitat: Els nens i nenes coneixeran en Jofre, el pastor, la Quimeta que és una iaia molt sàvia i la Laia, una nena que viu a la ciutat. Tots junts aprendran a separar les deixalles salvant la muntanya del seu poble i evitant la construcció d'un abocador. A través d'unes peces que simbolitzen diferents residus aniran decidint a quin contenidor els han de dipositar.
Per reservar el material, consultar les condicions de cessió i descarregar el conte i les fitxes de treball entreu a la pàgina web www.serveiambiental.cat o envieu un correu electrònic a l'adreça educacioambiental@mancomunitat.cat

Durada de 60 minuts.
Preu de  l'activitat: Gratuït.
Dates: De l'1 d'octubre al juny. Consulteu les condicions de cessió.
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre
Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Què passa si enterrem les deixalles?

Adreçat a:
Alumnes de 1r i 2n de primària.

Objectius:
- Conèixer on van a parar els residus que no es dipositen als contenidors de recollida selectiva, així com diferenciar entre brossa orgànica i inorgànica.

Programa de  l'activitat: 
- És un taller d'experiència on s'enterren diferents tipus de deixalles i s'observen els possibles canvis al cap de dues setmanes.
- L'activitat consta de dues sessions de 45 minuts, amb un interval de dues setmanes entre la primera i la segona.
- El centre ha d'aportar 6 ampolles de plàstic per grup/classe i un sac de terra vegetal.
Nombre d'alumnes per taller: grup classe.

Lloc:
Al centre d'ensenyament.

Dates:
A partir del 15 de setembre, durant el curs escolar.

Horari:
En horari lectiu, a determinar per el centre.

Preu:
Gratuïta

Organitza:
Mancomunitat Penedès-Garraf: Servei d'educació ambiental. Coordina Elena Blázquez.

Com concretar-la:
 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Visita a la Deixalleria

Adreçat a: Alumnes de cicle superior de primària.

Objectius: 
- Conèixer les funcions d'una deixalleria, quins residus es poden portar i el seu destí, identificar els residus especials i problemàtics.

Programa de  l'activitat: 
- Visita guiada a la deixalleria municipal.
- L'activitat té una durada aproximada de 60 minuts.
- El transport, en cas de ser necessari, va a càrrec del centre d'ensenyament.
- Nombre d'alumnes per taller: grup classe.

Lloc:
Al centre d'esnsenyament.

Dates:
A partir del 15 de setembre, durant el curs escolar.

Horari:
En horari de la deixalleria.

Preu: 
Gratuïta

Organitza:
Mancomunitat Penedès-Garraf: Servei d'educació ambiental. Coordina Elena Blázquez.

Com concretar-la:

Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Port de Sitges. Arts de pesca ancestrals.

Adreçat a: A tots el cursos.

Objectius:

-Història del Port de Sitges. Conèixer el passat mariner del poble de Sitges.
-Conèixer les antigues arts de pesca: Palangre, Nansetes, Poperes, Gàbies, Tremall.
-Què és la pesca sostenible? Quines arts de pesca són agressives amb el medi.
-Conèixer les diferents espècies que es pesquen al Mediterrani. Taurons.
-Com es fa la venda de peix.

Contingut:

-Visita del port de Sitges, visita a la torre i a les barques de pesca on podrem veure el material que utilitzen els pescadors.
-Taller de nusos mariners.
-Activitat fotogràfica.

Lloc: Port de Sitges
Dates: Durant el curs escolar
Horari: A convenir amb el centre
Durada: Aproximadament 2h/3h.

Preu:
4€ per nen + 21% d'IVA
5€ per nen + 21% d'IVA amb el taller de nusos.

Organitza: Agisitges. Empresa de Serveis cultural

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament,
tel 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Un mar de brossa

Adreçat a:
Educació Infantil
       
Objectius de l'activitat:
Conèixer la importància de l'aigua per a tots els éssers vius. Adonar-se dels efectes que pot provocar la contaminació sobre l'aigua. Identificar accions correctes i incorrectes envers l'ús de l'aigua.

Programa de l'activitat:
Mitjançant un conte s'explica als nens i nenes la problemàtica dels residus i la contaminació a l'aigua. A continuació, amb unes imatges, han d'identificar accions correctes i incorrectes de l'ús que fem de l'aigua.

L'activitat té una durada de 60 minuts.
 
Preu de l'activitat:
Gratuït.

Dates, Horaris i lloc:
A partir del 15 de setembre, en horari lectiu i al mateix centre d'ensenyament.

Coordinació:
Elena Blázquez. Servei d'educació ambiental.

Organitza:
Mancomunitat Penedès Garraf.

Com concretar aquesta activitat:
Regidoria d'educació
Tel 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

El compostador, una caixa de sorpreses

Adreçat a: Cicle Superior d'Educació Primària

Objectius de  l'activitat: Conèixer el procés de transformació dels residus orgànics, descobrir els beneficis del reciclatge de la brossa orgànica, conèixer el producte del reciclatge de la brossa orgànica i els éssers que hi participen.

Programa de  l'activitat: L'alumne es familiaritza amb les restes orgàniques que es generen a la llar. Analitzant el procés de compostatge es poden posar en pràctica coneixements adquirits a altres matèries impartides.

Durada de 90 minuts.
Preu de  l'activitat: Gratuït
Dates: De l'1 d'octubre a juny
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

El meu pelut i jo

Adreçat a: Cicle Superior d'Educació Primària (5è i 6è)


Objectius de  l'activitat: Fomentar la tinença responsable dels animals de companyia per evitar casos d'abandonament i camades no desitjades, posant de rellevància la identificació, esterilització i benestar dels animals domèstics.


Programa de  l'activitat: Amb el suport d'una presentació es plantegen les causes i conseqüències de la no identificació i esterilització dels animals de companyia, de l'abandonament i d'altres actituds incorrectes. Amb un joc aprendran a saber com evitar aquestes situacions.


Durada de 60 minuts.
Preu de  l'activitat: Gratuït
Dates: De l'1 d'octubre a juny
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Coneguem una pedrera

Adreçat a:

Alumnes de 3er, 4art, 5è i 6è de primària


Objectius: 

Reflexió sobre materials de construcció que s'utilitzen i el seu origen.
Valoració de la necessitat que les activitats extractives dins el Sector de la Construcció i el compromís mediambiental de l'empresa i del sector.
Comprendre el funcionament d'una activitat extractiva i el procés de tractament dels àrids en funció de les seves aplicacions i usos.


Programa de  l'activitat:

Visita comentada amb monitoratge d'un educador ambiental de l'empresa Promsa
1. Benvinguda del Grup Visitant en l'Aula de Natura, Aula específicament dissenyada per acollir el grup visitant on a través de cartells explicatius i la realització d'una Presentació en Powerpoint s'expliquen les diferents mesures ambientals correctores que de forma quotidiana s'estan realitzant a la instal·lació. Prèviament s'ha explicat la situació de la pedrera, el seu funcionament, i les seves diferents parts (Àrea de Recepció, Àrea d' Extracció, Àrea de Tractament dels àrids, Àrea de Restauració Ambiental).
2. Recorregut per la instal·lació amb microbus a una zona pròxima a l'Àrea d'Extracció. Explicació del tipus de maquinària utilitzada així com de les mesures de seguretat adoptades.
3. Àrea de Tractament dels àrids. Explicació de les operacions més representatives.
4. Àrea de Restauració Ambiental. Explicació de la restauració que s'està duent a terme per tal d'aconseguir una integració paisatgística de l'activitat. Ús de plantes autòctones en la fase de reforestació. Plantació d'espècies vegetals per part dels alumnes ( ens ajudeu a restaurar!! ).
5. Fotografia de grup i se convida a un aperitiu a la finalització de la bisita

Lloc: Pedrera “La Falconera” proper al nucli del Garraf, l'autocar recull el grup d'alumnes a l'escola. Activitat gratuïta, inclou autobús.

Dates: de setembre a juny

Horari: dilluns a dijous, sortida del centre a 1/4 de 10 del matí. Durada 2'5 h.,  transport i visita.

Preu: Gratuïta


Material de suport a l'activitat: s'envia previa sol·licitud informació detallada al professorat dels centres que sol·liciten fer la visita, màxim 40 persones.

Organitza: PROMSA

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

D'embolicar... jo passo!

Adreçat a: 2n cicle Infantil (P3, P4 i P5), Primària 1r,2n,3r,4r,5è i 6è 

Objectius de  l'activitat:

Saber d'on provenen els materials amb que es fabriquen els envasos que es fan servir diàriament, incidint sobretot en el paper d'alumini.

Programa de  l'activitat:

Es realitza amb suport de Power Point i s'explica la importància de no fer servir el paper d'alumini i incentivar l'ús d'envasos reutilitzables.

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre.

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat: 
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55 
educacio@sitges.cat

 

Quina calor!

Adreçat a: 2n cicle Infantil (P3, P4 i P5), Primària 1r,2n,3r,4r,5è i 6è 

Objectius de  l'activitat:

Conèixer les causes i conseqüències del canvi climàtic i com podem actuar individualment per minvar les seves repercussions per al medi i les persones.

Programa de  l'activitat:

És una projecció de Power Point on en Flok, un cadell d'ós polar, explicarà als nens i nenes per què la Terra s'està escalfant.


Durada de 60 minuts.         

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre.

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

L'Hort de la Martina

Adreçat a:
2n cicle Infantil (P3, P4 i P5), Primària 1r,2n,3r,4r,5è i 6è 


Objectius de  l'activitat:
A partir del conte “L'hort de la Martina” introduïm als més petits i petites del centre l'horticultura ecològica. Podran fer el seu propi jardí comestible amb verdures i hortalisses de temporada.

 
Programa de  l'activitat:
La Martina ha vist tots els colors de l'hort del seu veí i està decidida a arreglar el petit terreny que te ple de males herbes... però el resultat no és tant bo com esperava.

Durada de 60 minuts.

Preu de l'activitat:
Gratuït

Dates:
A partir del 15 de setembre.

Horaris:
Horari lectiu. Matins

Lloc:
Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació:
Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza:
Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

 
Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 20/06/2018