6. Tallers per l'educació

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Primària > 6. Tallers per l'educació

6. Tallers per l'educació

Índex

 

Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet

Adreçat a : Alumnes de 5è i 6è de primària

Objectius:

Conscienciar els joves de les situacions que comprometen la seva seguretat i privacitat a la xarxa, sobretot en cert tipus de pàgines, especialment les xarxes socials, on pengen tot tipus de dades personals, fotografies, vídeos, etc. També sobre l'ús de la webcam.

Facilitar eines i consells per protegir la seva privacitat a Internet, fent esment concret de l'ús entre els joves de les xarxes socials o els serveis de missatgeria i/o intercanvi d'arxius i incidir en determinats aspectes per tal que coneguin la forma de fer-ne un ús prudent, tot recordant normes com la LPI, Protecció de dades i els riscos als que s'exposen.

Continguts:

• Xarxes socials i privacitat. Condicions d'ús de les xarxes socials, qui té accés a les nostres dades. Consells i precaucions.
• Comprar per Internet. És segur? Les descàrregues per SMS.
• El correu electrònic és privat? Algú pot veure la informació que enviem per mail? Els spams.
• Quina informació nostre conserven els llocs web que visitem?
• La protecció dels menors a la xarxa. A quins tipus de pàgina poden accedir, com restringir l'accés.

Metodologia:

Xerrada participativa en la que es tracten les xarxes socials més utilitzades pels alumnes: WhatsApp, Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook... S'expliquen com funcionen internament per a que els alumnes prenguin consciència de l'ús que en fan les xarxes socials de les seves dades i l'accés que poden en tenir tercers persones.

Durada:
1hora.

Lloc:
Als centres educatius.

Horari:
Preferentment pels matins.

Places:
25-30 per sessió.

Preu:
Gratuïta.

Organitza:
Servei de Comerç, consum i mercats amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament.
Tel 938114255
educacucio@sitges.cat 

 

 

Iniciació a la llengua de signes catalana

Adreçat a: Alumnes de 3er a 6è de Primària.

Objectius de  l'activitat:

- Sensibilitzar als nois i noies sobre les diferents maneres de comunicar-se.
- Fomentar la reflexió i el debat al grup classe.
- Aprendre fonaments de la llengua de signes i poder signar algunes paraules.
 
Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitza en una sessió d'una hora:
- Primera part: Explicació de la LSC per part d'un intèrpret.
- Segona part: Donar algunes nocions de Llengua de Signes Catalana i pràctica amb una persona sorda

Temps recomanat: 1 hora.
Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Educació viària

Adreçat a:
Alumnes  dels cursos de 2on 4rt. i 6è d'Educació Primària

Objectius de l'activitat:
Segon de Primària :

- Coneixement de les normes dels vianants al carrer
- Coneixement de l'entorn físic proper a l'alumnat i en relació amb el trànsit.
- Descobrir la importància que tenen les senyals de trànsit i conèixer el seu significat.
- Adquirir  hàbits de comportaments i de prudència en la utilització de les vies com a vianant.
- Adquirir i desenvolupar hàbits encaminats  a la creació del sentit vial de l'observació i hàbits relacionats amb la noció espacial i temporal.
- Utilitzar adequadament i amb sentit de responsabilitat els transports col•lectius i particulars.

Quart de Primària:

- Repàs d'objectius de segon de primària
- Introducció  als senyals de trànsit
- Conèixer l'entorn físic proper a l'alumne i en relació amb el trànsit.
- Conèixer les normes de circulació de vianants en carretera  i adquirir hàbits  de comportaments i prudència en la utilització de les vies com a vianants.
- Descobrir la importància que tenen les senyals de trànsit i conèixer el seu significat.
- Adquirir i desenvolupant hàbits encaminats  a la creació del sentit vial de l'observació i hàbits  relacionats amb la noció espacial i temporal
- Conèixer les normes de circulació de vianants en carretera i adquirir hàbits de comportaments i prudència en la utilització de les vies com a vianants.
- Aprendre les normatives bàsiques, escollint els llocs idonis pel seu ús
- Utilitzar adequadament i correctament i amb sentit de responsablitat els transports col•lectius  i particulars.

Sisè de Primària:

- Repàs objectiu de quart de primària
- Ampliació coneixements de les senyals de trànsit.
- Conèixer els principis físics i mecànics de la bicicleta.
- Desenvolupar el sentit de la responsabilitat referits a la conducció de la bicicleta i tenir conscienciació del perills que poden suposar.
- Millorar la coordinació d'accions i moviments en relació amb la conducció de bicicletes .
- Conèixer l'entorn físic proper a l'alumne i en relació amb el trànsit.
- Utilitzar adequadament la bicicleta com a mitja alternatiu de transport.
- Escollir adequadament els llocs per a l'ús i la conducció de la bicicleta.
- Manifestar hàbits de conscienciació ciutadana referits a la conducció.
- Conèixer les normes de circulació de vianants en carretera i adquirir hàbits de comportaments i de prudència en la utilització de les vies com a vianant
- Desenvolupar el sentit de la responsabilitat referit a la conducció de bicicleta i tenir consciència dels perills.
- Identificar els principals grups de risc i analitzar a on, com i quan es produeix els accidents de trànsit.
- Conèixer i desenvolupar les habilitats bàsiques a la bicicleta, insistint en l'aspecte qualitatiu, desplaçaments, girs, transports i conduccions.
- Descobrir la importància que tenen les senyals de trànsit i conèixer el seu significat.
- Conèixer les normes i senyals relatives a la circulació en bicicleta.
- Utilitzar adequadament la bicicleta coma mitja de transport alternatiu.

Programa de l'activitat:
Classes teòriques i visuals impartides en els propis centres escolars

Programa de l'activitat:
Gratuït
 
Dates, horaris i lloc:
· Dates de l'activitat a concretar segons la necessitat de programació de l'escola.
· Proposta de l'activitat de sis hores per curs, una hora setmanal.

Coordinació: 
Prefectura de la Policia Local de Sitges 

Organitza:
Policia Local de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament.
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Prevenció del bullying - Convivència

Adreçat a: Alumnes de Cicle Superior de Primària

Objectius de  l'activitat:

- Definició i manifestació de l'assetjament, bullying i ciberbullying.
- Identificar estratègies de detecció i signes d'alerta.
- Informar dels recursos on adreçar-se

Programa de  l'activitat:

- Anticipació de situacions i resolució de conflictes .

Sessió de 60 minuts.
Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per Serveis Socials de la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei de Serveis Socials.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Taller de conta contes Teixit d'històries Contes d'arreu del món

Adreçat a:
Alumnes de Cicle Infantil de  P3 – P4 i P5
Alumnes de Cicle Inicial de primària 1er i 2on

Objectius de  l'activitat:

- Sensibilitzar els nens i nenes sobre les diferències.
- Donar a conèixer contes i llegendes de llocs d'on venen els companys de classe (contes d'arreu del món)

Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en dues parts:
- Primera part: Presentació per part de la mestra.
- Segona part: Explicació del conte.
Temps recomanat: 1 hora per sessió i grup classe.

Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.

Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Taller de conta contes Teixit d'històries Igualtat

Adreçat a:
Alumnes de Cicle Infantil de  P3 – P4 i P5
Alumnes de Cicle Inicial de primària 1er i 2on

Objectius de  l'activitat:

- Sensibilitzar els nens i nenes sobre la igualtat de gènere.
 
Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en dues parts:
- Primera part: Presentació per part de la mestra.
- Segona part: Explicació del conte.

Temps recomanat: 1 hora per sessió i grup classe.
Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.
Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Taller de conta contes Teixit d'Històries Diversitat

Adreçat a: Alumnes de Cicle Infantil de  P3 – P4 i P5
     Alumnes de Cicle Inicial de primària 1er i 2on


Objectius de  l'activitat:

- Sensibilitzar els nens i nenes sobre les diferències.
- Fer que nens i nenes entenguin com viu o veu el món una persona amb una discapacitat
 
Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en dues parts:
- Primera part: Presentació per part de la mestra.
- Segona part: Explicació del conte.
Temps recomanat: 1 hora per sessió i grup classe.

 

Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.


Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.


Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

De l'escola al centre comercial

Adreçat a: Alumnes de cicle superior de primària (5è i 6è).

Objectius:

Conscienciar els alumnes de cicle superior de primària sobre els seus drets com a persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable mitjançant la participació activa d'aquests en l'acció proposada.

Continguts:

Escenificació de vàries situacions on es treballen principalment les següents idees:

¿ Treball cooperatiu com a eina d'aprenentatge per la qual els alumnes s'organitzen per aconseguir uns objectius comuns.
¿ Diferenciar què és un producte i un servei.
¿ Experimentar el procés de l'acte de consum.
¿ Aprofundir en els drets i obligacions de les persones consumidores.
¿ Saber com actuar en el cas d'haver de formalitzar una reclamació.
¿ Els Serveis Públics de Consum.

Metodologia:

Es treballen els mencionats continguts amb el suport de dos monitors que dinamitzaran l'activitat i que plantejaran les idees a partir de situacions fictícies que succeeixen en un centre comercial imaginari que portarà per nom la denominació del centre educatiu on es fa l'acció.

Les diferents parts del taller són:
1. Introducció.
2. Muntatge del centre comercial.
3. Experimentar l'acte de consum tenint en compte conceptes com la diferència entre producte i servei, el preu, la informació sobre el consum preferent/data de caducitat, l'etiquetatge, el tiquet, etc.
4. Experimentar una situació de vulneració dels drets dels consumidors. Utilització del full de queixa/reclamació/denúncia.

Els alumnes treballaran en grups de 4 a 6 integrants i cadascú adoptarà un rol determinat (comprador/venedor).
Finalment es realitzarà una posada en comú amb tots els alumnes en la qual es verbalitzarà tot el que ha succeït en les diferents fases del taller i es fomentarà un debat per arribar a les conclusions que ens permetin arribar a l'objectiu de l'acció.

Durada: 1 hora aproximadament.

Dates: A concretar amb el centre.

Horari adient: Matins. És recomanable realitzar el mateix dia totes les sessions del mateix curs per optimitzar recursos.

Places: 25-30 alumnes.

Lloc: Al centre escolar.

Preu: Gratuït, subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Observacions: És obligatòria la presència del tutor del curs.

Coordinació: Servei de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar:
Servei d'Ensenyament.
Tel 938114255.
educacio@sitges.cat

 

Intel·ligències múltiples i talents. Educació emocional sistèmica

Adreçat a: Alumnes d'infantil

Objectius:

- Donar eines perquè els infants tot jugant aprenguin a calmar-se, concentrar-se i gestionar correctament les emocions negatives.
Descripció o programa:
- Taller d'una hora, ideal  fer-ne més d'un per interioritzar les tècniques.

Lloc: Al mateix centre educatiu.
Dates: A convenir amb l'escola.
Horari: A convenir amb l'escola.
Preu: 30 € per grup

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima- www.associacioelna.cat

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Jocs de relaxació. Educació emocional sistèmica

Adreçat a:  Alumnes de Cicle Inicial , Mitjà i Superior de primària (s'adapta l'activitat per a casa cicle)

Objectius:
- Donar eines perquè els infants aprenguin a calmar-se, concentrar-se i gestionar correctament les emocions negatives.

Descripció o programa:
- Taller d'una hora, ideal  fer-ne més d'un per entronitzar les tècniques.

Lloc:
Al centre educatiu.

Dates:
A convenir.

Horari:
A convenir.

Preu:
30 € per grup. 

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima 
www.associacioelna.com 

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
educacio@sitges.cat
Tel 93 810 91 00

 

Mediació entre iguals

Mediació entre iguals ( NOVETAT )
Adreçat a:  Alumnes de Cicle, Mitjà i Superior de primària. Secundària (s'adapta l'activitat per a cada cicle)

Objectius:
- Donar eines per a que els i les alumnes aprenguin a entendre els conflictes com a oportunitat de creixement i els puguin resoldre entre ells de forma empàtica i assertiva.

Descripció o programa:
- Taller d'una hora, ideal  fer-ne més d'un per entronitzar les tècniques.

Lloc:
Al centre educatiu.

Dates:
A convenir.

Horari:
A convenir.

Preu:
35 € per grup.

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima
www.associacioelna.cat

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
educacio@sitges.cat
Tel 93 810 91 00

 

I tú com ho veus?

Adreçat a: Alumnat de primària (cicles inicial, mitjà i superior)

Objectius de  l'activitat:
- Experimentar diferents adaptacions tècniques que faciliten el dia a dia d'una persona amb diversitat funcional (lupa, cinta mètrica adaptada, aguditzar la percepció sensorial).
- Adquirir una actitud col·laboradora davant les persones amb diversitat funcional.
- Fer servir les pautes de relació envers les persones amb diversitat funcional.
- Adonar-se de les dificultats que pateixen les persones amb diversitat funcional.
- Adonar-se dels avantatges de no tenir dificultats de visió.
- Formular preguntes al voltant de les vivències generades al taller.
- Fomentar l'estima i l'actitud de cooperació.

Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en tres parts:

Es tracta d'un taller en què els participants podran conèixer i vivències com és el dia a dia d'una persona amb diversitat funcional, per la qual cosa es combina el col·loqui i els tallers.

El taller comprèn diferents moments:

Exposició de l'experiència en primera persona d'una persona amb diversitat funcional.
Experimentació / Manipulació d'objectes i / o recursos que faciliten el dia a dia de les persones amb diversitat funcional i visual. S'organitzen tres activitats simultànies en les que el grup de nois i noies han de realitzar per torns.
Tancament de l'activitat amb una assemblea amb els infants en què cada un pugui expressar el que ha significat participar al taller: dificultats i sensacions de la seva participació.

Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.

Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar.

Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes. Seria convenient disposar d'una sala amb 30 minuts d'anel·lació amb espai per preparar prèviament l'activitat. Tot el material el porten els talleristes.

L'activitat té una durada d'una hora i 30 minuts aproximadament.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Educació
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Desxifrem el Braille

Adreçat a: Alumnat de primària (cicles inicial, mitjà i superior)

Objectius de  l'activitat:

- Experimentar diferents adaptacions tècniques que faciliten el dia a dia d'una persona amb diversitat funcional (lupa, cinta mètrica adaptada, aguditzar la percepció sensorial).

- Adquirir una actitud col·laboradora davant les persones amb diversitat funcional.

- Fer servir les pautes de relació envers les persones amb diversitat funcional.

- Adonar-se de les dificultats que pateixen les persones amb diversitat funcional.

- Adonar-se dels avantatges de no tenir dificultats de visió.

- Formular preguntes al voltant de les vivències generades al taller.

- Fomentar l'estima i l'actitud de cooperació.

Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en tres parts:

Es tracta d'un taller de sensibilització sobre les dificultats que es poden trobar les persones amb ceguesa o baixa visió al dur a terme activitats de la vida diària. En aquest cas centrades en la lecto-escriptura. S'explicarà el funcionament del Braille mitjançant diverses activitats. Es combinen col·loqui amb tallers.

 
El taller comprèn diferents moments:

Exposició de l'experiència en primera persona d'una persona amb diversitat funcional.
Utilització de material adaptat que permeti conèixer el funcionament de l'alfabet Braille. Es proposaran als infants diferents activitats: escriure el seu nom, desxifrar missatges i un penjat.  Durant aquesta estona les activitats són algunes individuals i altres per parelles.
Tancament de l'activitat amb una assemblea amb els infants en què cada un pugui expressar el que ha significat participar al taller: dificultats i sensacions de la seva participació.

Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.

Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes. Seria convenient disposar d'una sala amb 30 minuts d'anel·lació amb espai per preparar prèviament l'activitat. Tot el material el porten els talleristes.

L'activitat té una durada d'una hora 15 minuts aproximadament.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Educació
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

I tú com et mous

Adreçat a: Alumnat de primària (cicles inicial, mitjà i superior)

Objectius de  l'activitat:

- Experimentar diferents adaptacions tècniques que faciliten el dia a dia d'una persona amb diversitat funcional (lupa, cinta mètrica adaptada, aguditzar la percepció sensorial).
- Adquirir una actitud col·laboradora davant les persones amb diversitat funcional.
- Fer servir les pautes de relació envers les persones amb diversitat funcional.
- Adonar-se de les dificultats que pateixen les persones amb diversitat funcional.
- Adonar-se dels avantatges de no tenir dificultats de visió.
- Formular preguntes al voltant de les vivències generades al taller.
- Fomentar l'estima i l'actitud de cooperació.

Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitzarà al grup classe. Està dividida en tres parts:

Es tracta d'un taller en què els participants podran conèixer i vivències com és el dia a dia d'una persona amb diversitat funcional, per la qual cosa es combina el col·loqui i els tallers.


El taller comprèn diferents moments:

Exposició de l'experiència en primera persona d'una persona amb diversitat funcional.
Experimentació / Manipulació d'objectes i / o recursos que faciliten el dia a dia de les persones amb diversitat funcional i visual. S'organitzen tres activitats simultànies en les que el grup de nois i noies han de realitzar per torns.
Tancament de l'activitat amb una assemblea amb els infants en què cada un pugui expressar el que ha significat participar al taller: dificultats i sensacions de la seva participació.

Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat pel Servei d'Igualtat i Inclusió de la Regidoria de Benestar i  Família.

Dates, Horaris i lloc: Al llarg del curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes. Seria convenient disposar d'una sala amb 30 minuts d'anel·lació amb espai per preparar prèviament l'activitat. Tot el material el porten els talleristes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Educació
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Un forat al moneder

Adreçat a :
Alumnes de 3er i 4rt de primària.


Objectius:
Conscienciar als alumnes de cicle mitjà de primària de les conseqüències econòmiques i socials de les nostres compres i reflexionar, abans d'adquirir qualsevol producte o servei sobre quines són les nostres necessitats. S'incideix en les competències bàsiques de l'etapa de primària. S'aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens permet desenvolupar per tal d'incidir concretament en la competència social i ciutadana.


Continguts:
Escenificació de varies situacions on es treballen principalment les següents idees:

Comprar només el que necessitem.
Ajustar les nostres compres al nostre poder adquisitiu.
Informar-nos i reflexionar abans d'adquirir un producte o servei
 
Metodologia:
A la sessió es treballen els mencionats continguts amb l'ajuda d'una presentació (power-point) i dos personatges teatrals que representen un consumidor responsable i un altre que no ho és. Els personatges teatrals que representen les idees esmentades i els actors exposen els seus punts de vista.

Els actors seran dos adults en diferents situacions:

· Comprar compulsivament al mercat.
· Comprar i quedar endeutat amb la targeta de crèdit.
· Comprar perquè és “mono” encara que no serveix per res.
· Comprar per “moda” sense informar-se i comparar productes.
 
Una vegada realitzada la presentació per part dels actors, es formaran grups de treball amb els alumnes. Aquests hauran d'escenificar una situació relacionada amb els mateixos continguts exposats anteriorment. Una vegada hagin actuat tots els grups es procedirà a realitzar un debat amb tot el grup per tal d'extreure les conclusions finals.

Durada:
1h 30 minuts.

Lloc:
Als centres educatius.

Horari:
Preferentment pels matins.

Places:
25-30 per sessió.


Preu:
Gratuïta.

Organitza:
Servei de Comerç, Consum i Mercats, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament. Tel 938109100

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/06/2018