2. Educació per la salut

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Secundària > 2. Educació per la salut

2. Educació per la salut

Índex

 

Programa Classe sense fum

Adreçat a: Alumnes de  primer i segon curs d'educació secundària.

Objectius:
- Estimular la prevenció de la iniciació al tabaquisme entre alumnes.
- Incidir en aquells alumnes que ja han fumat alguna vegada per evitar que passin d'experimentadors a fumadors habituals.

Descripció o programa:
- És una activitat emmarcada dins el Pla d'acció sobre drogues de Sitges.
- L'efectivitat del programa ha quedat demostrada perquè ha retardat la iniciació dels alumnes al consum de tabac i n'ha evitat l'addicció entre el 5-10% dels casos.
- En aquest Programa els alumnes signen el seu compromís ( estar sense fumar durant un curs, per un període no inferior a cinc mesos ) i n'informen als pares. La competició es basa en la responsabilitat i la confiança mútues.
- Els professors reforcen aquesta decisió a l'aula, de manera regular, amb debats sobre el tabac. El manteniment d'aquest compromís i l'elaboració d'un eslògan sobre la prevenció del tabaquisme dóna dret a l'alumnat a participar en un concurs amb un seguit de premis.

Lloc:
Al centre d'ensenyament.

Dates:
S'inicia i finalitza amb el curs escolar.

Horari:
En horari escolar.

Preu de l'activitat: 
L'activitat es realitza a l'aula, és gratuïta i està subvencionada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel.93.810.91.00
educacio@sitges.cat

 

El tabac al descobert

Adreçat a: Alumnes de  primer i segon curs d'educació secundària.

Objectius:
- Evitar, o si més no retardar, l'experimentació amb el tabac.
- Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum, i refermar la posició dels joves que no hagin fumat mai.

Descripció o programa:
- Activitat emmarcada dins el Pla d'acció sobre drogues de Sitges.
- Està formada per plafons informatius, un roller de presentació i un mòdul de consulta. També pot ser utilitzada com a eina de suport del Programa Classe sense fum.
- L'exposició es realitza amb una visita guiada realitzada per un professional de la Fundació ATRA.
- Es realitzarà una sessió formativa per als professors dels centres d'educació secundària per tal que aquests puguin realitzar les posteriors sessions guiades.

Lloc:
Espai Jove de Sitges.

Dates:
Del 27 de març al 10 d'abril de 2014.

Horari:
A concretar.

Preu: 
Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel.93.810.91.00
educacio@sitges.cat

 

Taller de prevenció de consum d'alcohol

Adreçat a: Alumnes de  primer curs d'educació secundària.

Objectius:
- Valorar els factors de protecció.
- Dotar a l'adolescent d'informació sobre els perills que comporta l'abús d'alcohol i els danys associats.
- Fomentar la reflexió crítica en el consum d'alcohol i altres drogues.
- Donar informació sobre els recursos d'atenció i assessorament per a joves en matèria de drogues existents al municipi, a la comarca i a la comunitat autònoma.

Descripció o programa:
- És una activitat emmarcada dins el Pla d'acció sobre drogues de Sitges. Aquesta activitat està desenvolupada per el GRUP ATRA.
- El taller està orientat a la prevenció del consum d'alcohol. La proposta pedagògica s'adapta a les necessitats i realitats dels destinataris fomentant la participació activa de l'alumnat, afavorint la reflexió i el debat. Es prioritza el treball actitudinal davant l'alcohol, l'adquisició d'habilitats socials i el treball de l'autoestima.
- El taller contempla continguts de. Factors de risc i de protecció del consum d'alcohol; Presa de decisions. Ensenyar a valorar, decidir i escollir; Responsabilitat de les pròpies decisions i assumpció de les possibles conseqüències; Treball dirigit a l'autonomia de l'individu; Estratègies per a la resolució de conflictes; Sentit crític vers el grup d'iguals i l'entorn, actituds dirigides cap al respecte vers els demés.
- Durada de 60-75 minuts.
- La sol•licitud d'adhesió al Programa cal fer-la a finals del mes de setembre de 2013.

Lloc:
A l'escola.

Dates:
De setembre a desembre de 2013.

Horari:
A concretar.

Preu::
És gratuïta i està subvencionada per l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.
Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel.93.810.91.00
educacio@sitges.cat

 

Taller de suport vital bàsic per a escolars

Adreçat a: Alumnes de tercer curs d'educació secundària.

Objectius:
- Aportar els coneixements i les destreses necessaris per poder practicar una reanimació cardiopulmonar.

Descripció o programa:
- Activitat inclosa dins el Projecte Sitges cardioprotegit i saludable. Aquesta activitat està desenvolupada per Escola de Formació PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS.
- El taller consta de dues parts.
- Una part teòrica :que consta d'un monogràfic en anatomia i patologies coronàries (adequat per a edats dels alumnes) amb els continguts d'anatomia sobre el muscle cardíac ( Posició anatòmica i funcionament fisiològic); Patologies coronaries ( l'atac de cor, IAM, angina de pit);Actuacions ( RCP-SVB segons protocols del European Resuscitation Council, i 112 telèfon d'emergències).
- Una part pràctica que consta del següent material per a pràctiques (2 ninots per a Reanimació Cardiopulmonar;Màscares naso-bucals “Pocket Mask”;Cànules Orofaringes “Tub de mayo” (per a conèixer el material en atenció avançada).
- Motxilla d'intervenció equipada.

Lloc:
A l'escola.

Dates:
De setembre a desembre de 2013.

Horari:
A concretar. El taller dura 2 hores 30 minuts.

Preu:
És gratuïta, i està subvencionada per l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel.93.810.91.00
educacio@sitges.cat

 

Mou-te! Activa't sense riscos

Adreçat a: Alumnes d'educació secundària i batxillerat.

Objectius:
- Millorar els coneixements sobre primers auxilis a la població d'educació secundària.

Descripció o programa:
- És un joc interactiu que s'adreça a joves a partir dels 12 anys i a la població en general amb l'objectiu d'apropar-los als primers auxilis en la pràctica esportiva.
- En aquest joc interactiu, es podrà escollir d'entre 5 blocs temàtics els diferents riscos que un es pot trobar quan practica esport i mitjançant els casos pràctics es donarà recursos per a socórrer de la millor manera a la víctima.
- Per tenir més informació en primers auxilis, en cada bloc es trobaran apartats comuns com el PAS protegir-avisar-socórrer, que és el primer principi de socorrisme, que sempre s'ha d'aplicar davant de situacions d'emergència, així com també l'AVA avisar-valorar-adoptar, que són tres de les conductes clau que ens ajudaran a tenir una actitud proactiva davant d'una situació de perill.
- Els usos que se'n poden fer d'aquest joc interactiu són múltiples: material de sensibilització, eina didàctica per treballar a l'aula, font de consulta...
Lloc:
A l'escola.

Dates:
L'activitat s'inicia i finalitza amb el curs escolar.

Horari:
A concretar. El taller dura 2 hores 30 minuts.

Preu de l'activitat:
És gratuïta, i està subvencionada per la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel.93.810.91.00
educacio@sitges.cat

 

Resolució de conflictes i prevenció de l'assetjament

Adreçat a: Alumnes d'ESO i Batxillerat.

Objectius:
- Abordar amb activitats adequades als joves com gestionar les situacions de bullying i com tractar d'evitar-les.

Descripció o programa:
- Taller 1.30h, ideal fer-ne més d'un per abordar conceptes similars com  racisme, estereotips, etiquetes...

Lloc:
Al centre educatiu.

Data:
Durant el curs escolar.

Horaris:
A determinar amb el centre escolar.

Preu de  l'activitat:
45 € per grup. 

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima- www.associacioelna.com 

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
educacio@sitges.cat
Tel 93 810 91 00

 

Obrim la ment, parlem de salut mental

Adreçat a:
Alumnes de ESO i Batxillerat

Objectius de l'activitat:

Promoció de la Salut Mental i prevenció dels trastorns mentals:

  • Fomentar l'autocura
  • Apropar els adolescents als trastorns mentals i al patiment que significa tenir-ne un.
  • Modificar les concepcions errònies i reduir l'estigma.
  • Potenciar les relacions socials basades en el respecte, la equitat, la solidaritat, el sentit de pertinença, el reconeixement de la diferencia i la participació dels individus per millorar la percepció del suport social i afavorir la convivència.

Programa de l'activitat:
Xerrades informatives sobre la salut mental adreçades als adolescents i joves de secundària, amb la finalitat d'augmentar el nivell de coneixements sobre salut mental i promoure la convivència social.

  • Introducció a la salut mental, què és una malaltia mental, factors de risc, prevenció de la malaltia mental, relació amb la malaltia i amb la persona amb malaltia mental.
  • Parlarem de pors i estigma i respondrem a preguntes i dubtes.

Sessió de 60 minuts.
 
Preu de l'activitat:
Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar Social i Família.

Dates, horaris i lloc:
Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza:
Regidoria de Benestar Social i Família.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Els riscos sanitaris de les pràctiques de tatuatge i pírcing

Adreçat a:
Alumnes de 3r i 4t d'ESO

Objectius: 
Proporcionar informació rigorosa als adolescents sobre els aspectes sanitaris relacionats amb les pràctiques de tatuatge i pírcing i promoure la presa de decisions responsables.

Descripció i programa:

  • Antecedents del tatuatge/pírcing. Riscos sanitaris d'aquestes pràctiques
  • Tècniques i productes utilitzats. Contraindicacions i problemes més freqüents
  • Criteris per seleccionar un bon centre i un bon professional

Taller interactiu basat en la utilització d'un PowerPoint per generar debat i
discussió entre els alumnes.

Lloc:
al centre

Dates:
Durant l'any 2016, a concretar

Horari:
1 h. (Preferentment matins), 25-30 alumnes per sessió

Preu:
Gratuïta, subvencionada per la Diputació de Barcelona.

Organitza:
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar l'activitat:
Servei d'Ensenyament.
Tel  938114255.
educacio@sitges.cat

 

Què fem demà?

Adreçat a: 4r ESO, 1r i 2n de Batxillerat 

Objectius de  l'activitat: Conscienciar els joves de la importància que té  conduir amb responsabilitat i seny. Demà has de poder fer les mateixes coses que has fet avui: no perdis aquesta oportunitat a causa d'una irresponsabilitat de la que segur que te'n penediràs.

Programa de  l'activitat: (Estructura de la xerrada)

Experiència personal del ponent: accident de trànsit per conduir sota l'influencia de l'alcohol, amb resultat de paraplegia.
A qualsevol li pot passar, però no cal comprar més números dels que pertoquen.
Conseqüències:
Canvi de vida. Començar des de zero.
Els teus projectes, els teus somnis poden anar-se a norris ¿ començar d'altres
Danys emocionals (tu mateix/a, la teva família, els teus amics, tercers...)
Danys econòmics: pèrdua de l'assegurança
Reflexió: Val la pena? Ho tornaries a fer?
I desprès de la xerrada... què?
Importància del paper dels amics: pensa-hi tu per ell.
Conclusió: “Avui no em passarà!”

Durada: de 60 minuts.
Preu de  l'activitat: Gratuït SÍ, transport a càrrec del centre NO
Dates: A convenir
Horaris: A convenir
Lloc: A convenir. Valorar la possibilitat de fer-ho a l'Auditori Abertis. En cas contrari, als mateixos centres on es porti a terme la xerrada.
Coordinació: Servei d'Ensenyament

Organitza: Fundació Abertis

Com concretar aquesta activitat:
 Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 31/10/2017