3. Sortides i tallers d'Educació Ambiental

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Secundària > 3. Sortides i tallers d'Educació Ambiental

3. Sortides i tallers d'Educació Ambiental

Índex

 

A sota l'aigua

Adreçat a: Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
- Les activitats proposades versen sobre les àrees de ciències experimentals i els esports, i els objectius que es pretenen treballar són els següents:
 *Aprendre diversos conceptes sobre la biologia i distribució en la franja litoral dels invertebrats marins.
 *Aprendre diferents conceptes bàsics sobre la biologia i ecologia de les poblacions de peixos.
 *Observar i reconèixer la fauna i flora típiques de les comunitats submergides existents a la costa del Garraf. 
 *Identificar característiques d'organismes a partir de l'observació, la comparació i la classificació
 *Adquirir nocions bàsiques de busseig a pulmó lliure per realitzar adequadament l'activitat.
 *Reflexionar sobre les causes i els efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les nostres costes.
 *Fomentar l'interès i el respecte de l'alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
 *Fomentar el treball en grup i el respecte dels uns pels altres.

Descripció o programa: 
- La sortida té una durada d'un matí i es realitza a la platja de la Barra situada davant del Centre d'Estudis del Mar de Sitges (CEM). L'alumne rebrà les nocions per fer immersió a pulmó lliure; s'iniciarà en el reconeixent de les espècies de peixos i invertebrats més característics del litoral mediterrani, estimularà la seva capacitat per observar un nou entorn, i prendrà consciència in situ de les agressions ambientals que sofreix el medi marí.
- Els recursos que s'utilitzen durant l'activitat consisteixen en suport gràfic i material de camp. El material gràfic consta de tres dossiers: el dossier del professor, el dossier de l'alumne per treballar a classe i el dossier de camp de l'alumne. Aquest darrer és el que s'ha d'imprimir i portar el dia de l'activitat.
- Tot aquest material està disponible a la pàgina web del CEM (cem@diba.cat).
- Pel que fa a la realització de la part pràctica dins l'aigua, el Centre d'Estudis del Mar de Sitges proporciona tot el material necessari: ulleres, tub i vestit de neoprè. Els alumnes hauran de portar de casa: banyador, sabatilles de platja tancades o escarpins, tovallola i crema solar. 

Lloc:
Al CEM, Passeig Marítim 72, Sitges.

Dates:
Primavera, durant el curs escolar.

Horari:
A determinar per cada centre.

Preu: 
Gratuït

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

El port i el far de Vilanova

Adreçat a: Alumnes de Secundària i Batxillerat.

Objectius: 
- Reconèixer les barques i les arts de pesca. 

Descripció o programa: 
- Visita comentada sobre el port de Vilanova i la Geltrú. 

Lloc: 
Vilanova i la Geltrú.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horaris:
2h de durada, de 15 a 17h.

Preu: 
Gratuït.

Organitza:
Centre d'estudis del Mar, de Sitges, Diputació de Barcelona.

Com concertar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Fem paper! Taller de paper reciclat

Adreçat a: Educació Secundària

Objectius de  l'activitat: Saber d'on prové i com es recicla el paper. Conèixer els guanys ambiental del reciclatge del paper.

Programa de  l'activitat: Des del Servei d'educació ambiental es cedeix el material necessari per realitzar el taller de fabricació de paper reciclat a partir del paper seleccionat selectivament a l'aula. Per reservar el material, consultar les condicions de cessió i el dossier amb la dinàmica del taller entreu a la pàgina web www.serveiambiental.cat o envieu un correu electrònic a l'adreça educacioambiental@mancomunitat.cat

Durada de: 90 minuts
Preu de  l'activitat: Gratuït.
Dates: Durant tot el curs escolar. Consulteu les condicions de cessió.
Horaris: Horari lectiu
Lloc: Al mateix centre
Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'Educació Ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Itinerari La platja, un medi fràgil

Adreçat a: 
Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
- El litoral és una franja a cavall entre el mar i la  terra. La influència entre tots dos ambients provoca que les condicions del medi siguin molt variables i peculiars alhora. És precisament aquesta característica la que li confereix un alt grau de fragilitat.
- Un entorn amb aquestes singularitats està molt afectat per la gran pressió de les activitats humanes a la línia de costa, les quals han provocat un fort impacte negatiu: la construcció de tres ports esportius, el creixement de les àrees urbanes, les intervencions en les platges i la línia de costa i els abocaments d'aigües residuals, entre d'altres.

Descripció o programa: 
- Parada 1: Passeig Marítim, davant del CEM.
- Parada 2: Punta de les Anquines i petit Port (davant l'hotel Terramar)
- Parada 3: Model d'ocupació urbana a Terramar
- Parada 4: La punta de les Anquines i el camps de golf.
- Parada 5: Platja de Les Coves
- Parada 6: Antiga estació depuradora i emissari submarí.
- Parada 7: Coves de Sitges
- Parada 8: Avenc del Gegant
- Parada 9: de l'Avenc del Gegant a la Punta de les Coves.

Lloc:
Sitges.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horari:
A concretar amb cada centre.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Sitges, més enllà del Modernisme

Adreçat a: 
Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
- L'itinerari que es proposa és un recorregut per la vila de Sitges, donant, en primer lloc, una visió global de com és l'entorn de la vila i, seguidament, el tractament d'aspectes més concrets. Un recorregut des dels orígens d'aquest poble fins a l'actualitat, que permet descobrir quina ha estat la transformació d'un poble de pescadors i pagesos en un poble que ha esdevingut referent turístic arreu del món.

Descripció o programa: 
Punt de trobada.
- Entre la parada de taxi i el Pg. De Vilafranca
- Introducció del tema
Parada 1: Estació del tren
- Desenvolupament segles XIX i XX
- Comunicacions
- Clima i paisatge
- Valoració problemes mediambientals
Parada 2: Recorregut pels carrers de Sitges
- Desenvolupament turístic
- Aspectes de la qualitat ambiental
- Conservació de a façana marítima
Parada 3: Les platges de Sitges
- Protecció i regeneració de les platges
- Manteniment i control de les platges
- Gestió aigües residuals

Lloc:
Sitges.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horari:
A determinar per cada centre.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

La vida marina

Adreçat a: Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
Les activitats proposades tracten diverses àrees, la Biologia, l'Ecologia, les Ciències experimentals i les Ciències socials. Els principals objectius que es pretenen treballar són els següents:
- Conèixer la biologia dels organismes de la fauna i la flora marines (característiques, funcions vitals, adaptacions i hàbitat).
- Identificar i classificar els organismes marins a partir de l'observació.
- Observar amb criteris científics, fenòmens naturals propis del litoral.
- Comprendre el terme zonació i distingir entre supralitoral, mediolitoral i infralitoral.
- Distingir diferents organismes que formen part del plàncton, del bentos i del nècton.
- Emprar un llenguatge científic per a comunicar-se de forma oral i escrita.
- Argumentació de la importància de mantenir la biodiversitat.
- Manipular correctament els materials, aparells i instruments de laboratori i de camp previstos per a l'activitat.
- Conèixer activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi litoral.
- Valorar la incidència de les modificacions que han sofert les comunitats d'organismes del litoral a causa de l'activitat humana.
- Estimular actituds crítiques i actives en defensa del litoral en concret i del medi ambient en general.
- Fomentar el treball en grup i el respecte entre els uns i els altres.

Descripció o programa: 
- La sortida té una durada d'un matí. S'inicia amb l'activitat Biodiversitat a la platja realitzant un itinerari per la platja de Terramar, situada al costat del Centre d'Estudis del Mar de Sitges (CEM), on es recolliran mostres: organismes vius, restes d'organismes, elements artificials, etc. S'estimularà la capacitat d'observació dels organismes marins dins el seu hàbitat. A continuació la Identificació del éssers vius, on s'anirà al laboratori per a identificar i classificar el que s'ha recollit a la platja. Per a finalitzar amb l'activitat Els boscos del mar, es realitzarà la visualització d'un documental sobre la vida marina i es parlarà sobre el bosc marí centrant-la en la Posidònia.
- Els recursos que s'utilitzen durant l'activitat consisteixen en suport gràfic, material de camp i material de laboratori. El material gràfic consta de dos dossiers: el dossier del professor i el dossier de l'alumne. Aquest darrer és el que s'ha d'imprimir i portar el dia de l'activitat.
-Tot aquest material està disponible a la pàgina web del CEM (cem@diba.cat).
- És interessant que els alumnes portin un calçat de recanvi adient per a poder realitzar l'itinerari per la platja d'una forma segura, per això es recomana un calçat que agafi bé el peu i que pugui mullar-se. També es recomana portar una gorra per protegir-se del sol.

Lloc:
Al CEM, Passeig Marítim 72, Sitges.

Dates:
Durant el curs escolar.

Horaris:
A determinar per cada centre.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona.

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

La sorra es mou

Adreçat a:
Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
Les activitats proposades versen sobre les àrees d'ecologia i gestió del litoral, i els objectius que es pretenen treballar són els següents:
• Aprendre quins són els elements que modifiquen la costa litoral i el seu paisatge submarí.
• Conèixer com es formen les platges, quins materials les formen, quina dinàmica segueixen i quins factors la poden modificar.
• Conèixer quins són els elements naturals reguladors de les platges.
• Entendre en que consisteix la regeneració d'una platja i conèixer els efectes nocius que comporta.
• Conèixer algunes característiques de la vila i de les platges de Sitges.
• Reflexionar sobre les causes i els efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les nostres costes.
• Fomentar l'esperit crític davant les actuacions humanes que fan un mal ús dels recursos naturals.
• Fomentar l'interès i el respecte de l'alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
• Fomentar el treball en grup i el respecte dels uns pels altres.

Descripció o programa: 
- La sortida té una durada d'un matí, es realitza principalment a la platja del Terramar, situada al costat del Centre d'Estudis del Mar de Sitges (CEM), des d'on s'anirà a observar la riera. L'alumne rebrà les nocions per realitzar el dossier alhora que s'estimularà la seva capacitat per observar un nou entorn, i prendrà consciència in situ de les agressions ambientals que sofreix el litoral.
- Els recursos que s'utilitzen durant l'activitat consisteixen en suport gràfic i material de camp. El material gràfic consta de dos dossiers: el dossier del professor i el dossier de camp de l'alumne. Aquest darrer és el que s'ha d'imprimir i portar el dia de l'activitat.
- Per a més informació consulteu la pàgina web cem@diba.cat

Lloc:
Al CEM, Passeig Marítim 72, Sitges

Dates:
Durant el curs escolar.

Horaris:
A determinar per cada centre.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Centre d'Estudis del Mar de Sitges, Diputació de Barcelona

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Visita a la Deixalleria

Adreçat a:
Alumnes de secundària i batxillerat.

Objectius: 
- Conèixer les funcions d'una deixalleria, quins residus es poden portar i el seu destí.
- Identificar els residus especials i problemàtics.

Descripció o programa:
- Visita guiada a la deixalleria municipal.
- L'activitat té una durada aproximada de 60 minuts.
- El transport, en cas de ser necessari, va a càrrec del centre d'ensenyament.

Lloc:
A la deixalleria.

Dates:
A partir del 16 de setembre.

Horari:
En horari de deixalleria.

Preu:
Gratuït.

Organitza:
Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès-Garraf, i Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges.

Com concretar-la: 
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 810 91 00
educació@sitges.cat

 

Apocalipsis energètica

APOCALIPSIS ENERGÈTICA

 

 

 

Adreçat a: Alumnes de 1r i 2n d'ESO

 

 

Objectius de  l'activitat:

Reconèixer la necessitat d'energia externa, identificar diferents usos de l'energia a les ciutats, conèixer les fonts d'energia que utilitzem, saber que hi ha energies renovables i no renovables.

 

Programa de  l'activitat:

Consisteix en la simulació d'una apagada general que afecta a una gran ciutat i veure quines possibilitats hi ha de resoldre una situació d'emergència.

L'activitat té una durada de 60 minuts.

El centre ha d'aportar l'ordinador i el canó projector.

                                                                                               

Preu de  l'activitat: Gratuït

 

Dates, Horaris i lloc: A partir del 15 de setembre, en horari lectiu i al mateix centre d'ensenyament

 

 

Coordinació: Elena Blázquez. Servei d'educació ambiental.

 

 

Organitza: Mancomunitat Penedès Garraf

 

 

Com concretar aquesta activitat:

Servei d'educació

educacio@sitges.cat

Tel 93 810 91 00 ext. 1807-1808

 

La terra es fon

Adreçat a:
Cicle d'Educació Secundària (1r i 2n ESO)

Objectius de l'activitat:
Introduir els conceptes de canvi climàtic, petjada de carboni, efecte hivernacle... Entendre les causes i les conseqüències.

Programa de l'activitat:
Es prepara un petit experiment per entendre l'efecte hivernacle natural i el provocat per les emissions. Amb una presentació de Power Point s'expliquen les causes i efectes del canvi climàtic i altres conceptes que tenen a veure amb l'escalfament global. Finalment es comprova el resultat de l'experiment.

L'activitat té una durada de 60 minuts.
 
Preu de l'activitat:
Gratuït

Dates, Horaris i lloc:
A partir del 15 de setembre, en horari lectiu i al mateix centre d'ensenyament

Coordinació:
Elena Blázquez. Servei d'educació ambiental.

Organitza:
Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel 93 811 42 55

educacio@sitges.cat

 

D'embolicar... jo passo

Adreçat a:
Primer cicle d'Educació Secundària (1r i 2n ESO)

Objectius de  l'activitat:
Saber d'on provenen els materials amb que es fabriquen els envasos que es fan servir diàriament, incidint sobretot en el paper d'alumini.
 
Programa de  l'activitat:
Es realitza amb suport de Power Point i s'explica la importància de no fer servir el paper d'alumini i incentivar l'ús d'envasos reutilitzables.
El centre ha d'aportar l'ordinador i el canó projector.
L'activitat té una durada de 60 minuts.
 
Preu de l'activitat:
Gratuït

Dates, Horaris i lloc:
A partir del 15 de setembre, en horari lectiu i al mateix centre d'ensenyament

Coordinació:
Elena Blázquez. Servei d'educació ambiental.

Organitza:
Mancomunitat Penedès Garraf


Com concretar aquesta activitat:
Regidoria d'Ensenyament
Tel 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Coneguem una pedrera

Adreçat a: Alumnes de Primer i segon d'ESO

Objectius: 

Reflexió sobre materials de construcció que s'utilitzen i el seu origen.
Valoració de la necessitat que les activitats extractives dins el Sector de la Construcció i el compromís mediambiental de l'empresa i del sector.
Comprendre el funcionament d'una activitat extractiva i el procés de tractament dels àrids en funció de les seves aplicacions i usos.
Conèixer vegetació autòctona i espècies animals protegides.

Programa de  l'activitat:

Visita comentada amb monitoratge d'un educador ambiental de l'empresa Promsa
1. Benvinguda del Grup Visitant en l'Aula de Natura, Aula específicament dissenyada per acollir el grup visitant on a través de cartells explicatius i la realització d'una Presentació en Powerpoint s'expliquen les diferents mesures ambientals correctores que de forma quotidiana s'estan realitzant a la instal·lació. Prèviament s'ha explicat la situació de la pedrera, el seu funcionament, i les seves diferents parts (Àrea de Recepció, Àrea d' Extracció, Àrea de Tractament dels àrids, Àrea de Restauració Ambiental).
2. Àrea de Restauració Ambiental. Explicació de la restauració que s'està duent a terme per tal d'aconseguir una integració paisatgística de l'activitat. Ús de plantes autòctones en la fase de reforestació. Plantació d'espècies vegetals per part dels alumnes ( ens ajudeu a restaurar!! ). Espècies animals protegides.
3. Fotografia de grup i se convida a un aperitiu a la finalització de la bisita

Lloc: Pedrera “La Falconera” proper al nucli del Garraf, l'autocar recull el grup d'alumnes a l'escola. Activitat gratuïta, inclou autobús.

Dates: de setembre a juny

Horari: dilluns a dijous, sortida del centre a 1/4 de 10 del matí. Durada 2'5 h.,  transport i visita.

Preu: Gratuïta.
Material de suport a l'activitat: s'envia previa sol·licitud informació detallada al professorat dels centres que solAdreçat a: Alumnes de Primer i segon d'ESO

Organitza: l'empresa PROMSA

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Energia sota control

Objectius de  l'activitat:  Conèixer el consum energètic dels aparells electrònics i l'enllumenat del centre per aplicar mesures d'estalvi.

Programa de  l'activitat: Amb els aparells adequats es mesurarà el consum dels diferents aparells electrònics que es fan servir al centre, la temperatura en diferents espais i la intensitat de la llum, tant a les aules com als espais comuns. Un cop analitzades aquestes dades es posaran en comú les mesures més adients per aconseguir el màxim estalvi energètic.

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

El malbaratament alimentari de Catalunya

Adreçat a: ESO, Batxillerat

Objectius de  l'activitat: A Catalunya es malbarata una bona part del menjar que es produeix, el que podem traduir en una despesa de recursos molt important. Per tal de pal·liar aquest fenomen analitzarem les causes i donarem unes senzilles solucions que estan a l'abast de tothom.

Programa de  l'activitat: Xerrada sobre la importància de no llençar el menjar.

Durada de 60 minuts.

Preu de l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Escassetat de recursos, contaminació i residus

Adreçat a: ESO

Objectius de  l'activitat:  Per poder satisfer les nostres necessitats bàsiques necessitem els recursos de la natura. L'ús d'aquests determina la nostra relació amb el medi i comporta unes conseqüències que no es donen de la mateixa manera a tots els indrets del planeta.

Programa de  l'activitat: Xerrada amb suport de Power Point sobre les necessitats vitals de les persones i com influeixen en el medi.

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

L'aigua i els residus municipals

Adreçat a: ESO, Batxillerat

Objectius de  l'activitat: La contaminació de l'aigua no prové únicament de la indústria, també la manera de com ens desfem de les deixalles que generem a casa influeix en la quantitat de partícules nocives que hi podem trobar.

Programa de  l'activitat: Xerrada sobre la contaminació de l'aigua produïda pels residus domiciliaris.

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

L'aigua, estalvi i consum responsable

Adreçat a: ESO, Batxillerat

Objectius de  l'activitat:  No tota l'aigua que fem servir la podem veure, existeix també un aigua “amagada” de la que no som conscients i no tenim en conte a l'hora de parlar del seu consum. Coneixerem alguns exemples interesants i de quina manera podem estalviar aquest recurs tan important.

Programa de  l'activitat: Xerrada sobre consum i estalvi de l'aigua a les llars.

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

RAEE... què són? Problemàtica dels residus d'aparells elèctrics i electrònics

Adreçat a: ESO, Batxillerat

Objectius de  l'activitat: En els últims anys s'ha incrementat la generació de residus d'aparells elèctrics i electrònics degut a l'avanç de les tecnologies, deixant obsolets els dispositius en poc temps. El seu reciclatge és bastant baix i és molt important que els materials amb els que es fabriquen es recuperin per estalviar costos ambientals i socials.

Programa de  l'activitat: Xerrada on es dona a conèixer la dificultat de la recuperació dels RAEE

Durada de 60 minuts.

Preu de  l'activitat: Gratuït

Dates: A partir del 15 de setembre

Horaris: Horari lectiu. Matins

Lloc: Al mateix centre que ho sol·liciti

Coordinació: Servei de Medi ambient de l'Ajuntament de Sitges

Organitza: Servei d'educació ambiental. Mancomunitat Penedès Garraf

Com concretar aquesta activitat:

Servei d'Ensenyament
Tel. 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Colls i Miralpeix. Penya-segats i coves de Sitges

Adreçat a: Alumnes de Secundària

Objectius:

- Explicar les llegendes de Sitges i conèixer la seva historia.
- Sensibilitzar als alumnes de la fragilitat de l'entorn.
- Aprendre a estimar la natura mitjançant el coneixement.
- Descobrir com la natura s'adapta al medi.
-Avenc del gegant (que és un avenc? Què s'hi ha trobat?)
 
Descripció o programa:

- Observació del paisatge i com a canviat al llarg del temps
- Visita guiada per la costa de Sitges fins l'Avenc del Gegant
- Des del Passeig de Terramar fins els Colls Miralpeix

Lloc: Passeig Marítim i Colls Miralpeix
Dates: Durant el curs escolar
Horari: 2,30 hores
Preu: 4€ per nen + 21% d'IVA
Es poden quedar a dinar als Jardins de Terramar

Organitza: Agisitges. Empresa de serveis culturals

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon: 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 28/05/2018