4. Tallers per l'educació

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Guia de Suport Educatiu > Guia de Secundària > 4. Tallers per l'educació

4. Tallers per l'educació

Índex

 

Ens estimem?

Adreçat a: Alumnes de 3r i 4rt d'ESO. 1er de batxillerat.

Objectius:
- Fomentar una educació sexual sana i responsable.
- Afavorir la consciència del risc real que suposa una relació sexual sense protecció.
- Fomentar la tolerància i la solidaritat.
- Promoure unes relacions afectives i un diàleg entre homes i dones basats en el respecte, en el reconeixement de l'autonomia i en la cura de l'altre.
- Detectar la influència dels mitjans de comunicació en els rols sexuals i fomentar estratègies per rebatre el missatge que imposen.
Descripció o programa:
3 sessions d'una hora (3er, 4t d'ESO i 1er de batxillerat)
Continguts a treballar:
- Concepte de sexualitat en sentit ampli.
- Rol femení/masculí al llarg de la història, construccions de gènere i relacions de poder.
- Qüestionar els models relacionals basats en “l'amor romàntic” i “parella ideal”, el model tradicional de parella i els estereotips de gènere i fomentar models alternatius d'equitat, respecte i cura.
- Imatge personal i mitjans de comunicació. Què ens venen els mitjans de comunicació?Influència dels mitjans de comunicació en els rols sexuals.
- Potenciar l'acceptació i el respecte al propi cos i al dels altres. Autoestima com a factor protector de la salut.
- Pluralitat de sexualitats.
- Tècniques de negociació, anticipació de situacions, resolució de conflictes.
- Anàlisis crítica i deconstrucció de mites.
- Mètodes anticonceptius, taller del preservatiu, vies de transmissió del MTS/VIH.

Lloc: Al centre d'ensenyament.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: A determinar per el centre.
Preu: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió i la Regidoria d'Ensenyament, Joventut, Esports. Departament de Formació i Joventut.

Organitza:
Regidoria de Benestar i Família. Servei d'Igualtat i Inclusió. Regidoria d'Ensenyament Joventut i Esports de l'Ajuntament de Sitges. Departament de Formació i Joventut.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Com i on buscar feina

Adreçat a: Alumnes de 4rt de secundària.

Objectius:
- Conèixer i aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina.
- Despertar l'interès, la curiositat i les ganes dels i de les joves per introduir-se en el món laboral.
- Entendre el mercat laboral com un sistema d'intercanvi i de relacions socials entre empresaris, treballadors i consumidors.

Descripció i programa:
Enumerar i descriure els diferents canals de recerca de feina existents, incloent una explicació sobre els avantatges i inconvenients de cadascun d'ells:
- Màxim d'alumnes: 30.
- Durada: 1 hora.
- El procés de recerca de feina.
- Possibilitats i limitacions: qualitats personals, habilitats, experiència i formació.
- Currículum vitae i carta de presentació.
- L'entrevista de treball.

Lloc: 
Al centre educatiu

Dates: 
A concretar.

Horaris:
A concretar.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Oficina Jove Garraf i Servei de Joventut.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Joc de rol: anem per feina!

Adreçat a: Alumnes de 4rt de secundària.

Objectius:
- Proporcionar als joves les eines necessàries per encarar el procés de recerca de feina amb la major informació possible, trencant amb la lògica de les classes magistrals.
- Donar a conèixer al jovent el marc bàsic de les relacions laborals i la realitat del mercat de treball actual fomentant un esperit crític vers les relacions que es desprenen d'aquesta realitat.
- Fomentar un procés d'incorporació laboral juvenil conscient i la participació dels joves en l'àmbit del treball, tot incidint en la importància de l'acció col•lectiva, de la informació i dels propis drets, com a mecanismes útils en l'àmbit laboral.

Descripció i programa:
- Màxim de participants: 30 alumnes.
- Cal un projector amb un ordinador.
- En cas de no haver fet abans la xerrada de Com i on buscar feina, l'activitat s'allarga mitja hora més.
- El joc de rol consisteix en fer una representació bàsica d'allò que suposa el procés de recerca de feina i el fet de començar a treballar en una empresa determinada. Per això, cal fer un repàs dels conceptes bàsics sobre la recerca de feina (canals de recerca, recursos d'ocupació i eines de recerca) i la incorporació a la primera feina (drets bàsics, importància dels contractes, nòmines i convenis...). Una vegada introduïts en la dinàmica, els joves han d'adoptar el rol que apareix en un currículum que se li ha assignat a l'atzar. Amb aquesta nova identitat, han d'afrontar les diverses situacions que apareguin durant el seu procés d'inserció laboral.

Lloc: 
Al centre educatiu.

Dates:
A concretar.

Horaris: 
A concretar.

Preu: 
Gratuït.

Organitza: 
Oficina Jove Garraf i Servei de Joventut.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Si treballes, què has de fer

Adreçat a: Alumnes de 4rt de secundària.

Objectius:
- Conscienciar de la importància que té el coneixement dels drets i deures com a treballador.
-  Donar a conèixer els documents legals que regulen una relació laboral treballador i empresa.
- Saber quines són les parts bàsiques d'un contracte de treball i quines d'aquestes són les més importants.
- Saber a què ens hem d'atendre quan ens trobem davant el trencament d'una relació laboral i/o del contracte de treball.

Descripció i programa:
- Màxim de participants: 30 alumnes.
- Cal un projector amb un ordinador.
- Durada de l'activitat: 1 hora.
- La precarietat laboral és un fet que afecta especialment als joves, per això és necessari donar a conèixer als més joves allò que es poden trobar:
- El contracte de treball.
- La nòmina.
- L'Estatut dels treballadors i els convenis col•lectius.
- La finalització del contracte.
- La Quitança.

Lloc: 
Al centre educatiu

Dates:
A concretar.

Horaris: 
A concretar.

Preu: 
Gratuït.

Organitza:
Oficina Jove Garraf i Servei de Joventut.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Mobilitat internacional per a joves

Adreçat a: Alumnes de 4rt de secundària.

Objectius:
- Conscienciar de la importància que té el coneixement dels drets i deures com a treballador.
-  Donar a conèixer els documents legals que regulen una relació laboral treballador i empresa.
- Saber quines són les parts bàsiques d'un contracte de treball i quines d'aquestes són les més importants.
- Saber a què ens hem d'atendre quan ens trobem davant el trencament d'una relació laboral i/o del contracte de treball.

Descripció i programa:
- Màxim de participants: 30 alumnes.
- Cal un projector amb un ordinador.
- Durada de l'activitat: 1 hora.
- Xerrada informativa sobre Mobilitat internacional i l'Assessoria de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove Garraf.
- Camps de treball.
- Seminaris i tallers Internacionals.
- Servei Voluntari Europeu.
- Intercanvis internacionals.
- Altres beques i programes de mobilitat.
- Erasmus, Leonardo, Eurodissea...

Lloc:
Al centre educatiu

Dates: 
De gener a maig.

Horaris: 
A concretar.

Preu:
Gratuït.

Organitza: 
Oficina Jove Garraf i Servei de Joventut.

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 810 91 00
educacio@sitges.cat

 

Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet

Adreçat a : Alumnes de Secundària

Objectius:

Conscienciar els joves de les situacions que comprometen la seva seguretat i privacitat a la xarxa, sobretot en cert tipus de pàgines, especialment les xarxes socials, on pengen tot tipus de dades personals, fotografies, vídeos, etc. També sobre l'ús de la webcam.

Facilitar eines i consells per protegir la seva privacitat a Internet, fent esment concret de l'ús entre els joves de les xarxes socials o els serveis de missatgeria i/o intercanvi d'arxius i incidir en determinats aspectes per tal que coneguin la forma de fer-ne un ús prudent, tot recordant normes com la LPI, Protecció de dades i els riscos als que s'exposen.

Continguts:

• Xarxes socials i privacitat. Condicions d'ús de les xarxes socials, qui té accés a les nostres dades. Consells i precaucions.
• Comprar per Internet. És segur? Les descàrregues per SMS.
• El correu electrònic és privat? Algú pot veure la informació que enviem per mail? Els spams.
• Quina informació nostre conserven els llocs web que visitem?
• La protecció dels menors a la xarxa. A quins tipus de pàgina poden accedir, com restringir l'accés.

Metodologia:

Xerrada participativa en la que es tracten les xarxes socials més utilitzades pels alumnes: WhatsApp, Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook... S'expliquen com funcionen internament per a que els alumnes prenguin consciència de l'ús que en fan les xarxes socials de les seves dades i l'accés que poden en tenir tercers persones.
Durada: 1hora.
Lloc: Als centres educatius.
Horari: Preferentment pels matins.
Places: 25-30 per sessió.
Preu: Gratuïta.

Organitza: Servei de Comerç, consum i mercats amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Com concretar-la: Servei d'Ensenyament.
Tel 938114255
educacucio@sitges.cat

 

Iniciació a la llengua de signes catalana

Adreçat a: Alumnes de 1er i 2on ESO.


Objectius de  l'activitat:

- Sensibilitzar als nois i noies sobre les diferents maneres de comunicar-se.
- Fomentar la reflexió i el debat al grup classe.
 
Programa de  l'activitat:

L'activitat es realitza en una sessió d'una hora que consta de dues parts:
- Primera part: Explicació de la LSC per part d'un intèrpret.
- Segona part: Donar algunes nocions de Llengua de Signes Catalana i pràctica amb una persona sorda

Temps recomanat: 1 hora per sessió.
Preu de  l'activitat: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família. Servei d'Igualtat i Inlcusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

L'estigma i l'autoestigma

Adreçat a: Alumnes de ESO i Batxillerat

Objectius de  l'activitat:

- Conèixer què són els trastorns de Salut Mental, a partir de les explicacions de persones que els han patit en primera persona
- Trencar l'Estigma.

Programa de  l'activitat:

Xerrada informativa adreçada a adolescents i joves sobre la salut mental, amb la finalitat d'augmentar el nivell de coneixements sobre salut mental i promoure la convivència social.

- Parlarem de pors i estigma i respondrem a preguntes i dubtes.

Sessió de 60 minuts.

Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família  Servei d'Igualtat i Inlcusió.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Febre de divendres nit

Objectius de  l'activitat:

- Prevenció del consum de drogues
- Estimular reflexió i presa de consciència sobre conductes de risc i la importància de les actituds individuals per afrontar-les i contribuir a desenvolupar ens joves que hi participen el sentit crític el sentit comú necessaris per gaudir de la nit sense comprometre la salut pròpia ni la dels que els envolten.

Programa de  l'activitat:

Exposició interactiva a partir de la qual es treballa amb els joves de manera lúdica i participativa les conductes de risc que s'efectuen els caps de setmana: abús d'alcohol i altres substàncies, conducció sota els seus efectes i conductes sexuals de risc.
Dinamització de situacions de risc per estimular el debat.
 

Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família. Pla de Drogues.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família Pla de Drogues.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Cannabis, com ho veus?

Adreçat a: Alumnes de 3er i 4art ESO

Objectius de  l'activitat:

- Informar sobre el cànnabis: efectes, riscos i aspectes relacionats.
- Treballar possibles situacions relacionades amb la substància que es poden trobar els joves.
- Identificar i analitzar críticament els principals factors que influeixen en les decisions dels joves de fumar “porros”.
- Potenciar la capacitat crítica i afavorir la presa de decisions autònomes i individuals.
- Trencar amb tòpics i creences errònies sobre el cànnabis.
- Analitzar i reflexionar sobre la publicitat i les tècniques de màrqueting sobre aquesta substància.

Programa de  l'activitat:

. - Visita a l'exposició sense fòrum: de 20 a 30 minuts.
- Activitat 1(Visita amb fòrum): 60-90 minuts.
- Activitat 2 (I jo, què faig?): 60 minuts.
- Activitat 3 (De tòpics i altres contes): 90 minuts.
- Activitat 4 (El ramat d'ovelles): 30 a 45 minuts.

Sessió Depèn.
Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. A negociar amb el centre.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família. Pla de Drogues.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Jo sóc rar

Adreçat a: Alumnes de 1er i 2on ESO

Objectius de  l'activitat:

- Facilitar el desenvolupament d'una activitat educativa que, defugint d'enfocaments acadèmics i moralistes, estimuli una anàlisi crítica de les actituds i conductes personals i de grup relacionades amb els valors socials i la convivència (“RAR” ve de responsabilitat, autonomia i respecte).
- Estimular la reflexió al voltant dels valors socials i de la seva implicació en relació a un mateix, els altres i la societat.
- Promoure entre els adolescents una presa de consciència sobre el sentit i la importància dels valors socials.
- Afavorir la realització d'activitats (debats, xerrades, col•loquis, etc.) adreçades a adolescents i joves relacionades amb els drets i les obligacions, el respecte, la convivència, la solidaritat, etc.

Programa de  l'activitat:

- Activitat 1 (Visita guiada a l'exposició amb fòrum): 90 minuts.
- Activitat: 2 (El balcó): 50 minuts.
- Activitat 3 (L'animal més fort): 50 minuts.
- Activitat 4 (L'ós i el guardià): 50 minuts.

Sessió: A negociar.
Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. A negociar amb el centre..
Organitza: Regidoria de Benestar i Família. Pla de Drogues.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

Sota pressió

Adreçat a: Alumnes de 1er i 2on ESO

Objectius de  l'activitat:

- Comprendre el concepte de pressió de grup i mostrar com superar-lo fent ús de l'assertivitat i de diferents tècniques.
- Reflexionar sobre els processos de presa de decisions en situacions de grup i la seva influència en l'inici i manteniment del consum de drogues.
- Identificar diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals, i adonar-se de la manera en què les intencions individuals explicites i implícites, poden afectar decisions de grup.
- Reflexionar sobre qüestions com aprofitament de temps d'oci o el consum de drogues.

Programa de  l'activitat:

Activitat 1 – visita exposició i fòrum de discussió : 50 minuts
Activitat 2 – Anem de Festa? : 75 – 90 minuts
Activitat 3 – Et pots quedar mirant? : 75 – 90 minuts
Activitat 4 – Anem de càmping! : 75 – 90 minuts

Sessió: A negociar
Preu de  l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família. Pla de Drogues.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

T'ho empasses tot?

Adreçat a: Alumnes de 1er i 2on ESO

Objectius de  l'activitat:

- Prevenció del consum de drogues
- Estimular la reflexió crítica
- Reforçar la posició dels adolescents que no beuen, reforçant la seva posició i seguint estratègies per reduir danys i riscos si es consumeix.

Programa de  l'activitat:

Exposició que convida a pensar sobre alcohol des de la perspectiva dels adolescents no bevedors. Tracta conceptes sobre alcohol i festa, salut, pressió social, gènere, parella, convivència .

Preu de l'activitat:: Gratuït. Subvencionat per la Regidoria de Benestar i Família.
Dates, Horaris i lloc: Durant tot el curs escolar. Es necessita un espai on els alumnes se sentin còmodes.

Organitza: Regidoria de Benestar i Família. Pla de Drogues.

Com concretar aquesta activitat:
Servei d'Ensenyament
Telèfon 93 811 42 55
educacio@sitges.cat

 

La publicitat

Adreçat a:
Alumnes 2on, 3er i 4rt d'ESO  i Batxillerat.

Objectiu:
Fomentar actituds de consum responsable davant els missatges publicitaris, fent especial incidència en l'àmbit de la defensa dels drets a les persones consumidores i usuàries.

Programa:

1ª part: Conceptes teòrics exposats sobre una presentació:

•Concepte de publicitat.
•Funcions de la publicitat.
•Principis bàsics de la publicitat.
•L'anunci i els seus formats.
•Normativa reguladora (vessant de consum).
•Publicitat il·lícita (incidint especialment en la publicitat enganyosa).

2ª part: Proposta d'activitats als participants sobre suport audiovisual.

Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu de l'activitat: Gratuïta, subvencionada per la Diputació de Barcelona
Dates: A concretar amb el centre educatiu
Horari: Matins, es recomana fer més d'una sessió per desplaçament per tal d'optimitzar recursos.
Lloc: Al centre educatiu
Coordinació: Servei de Comerç, Consum, Mercats i Llicències d'Activitat  de l'Ajuntament de Sitges

Com concretar:  Servei d'Ensenyament
Tel 93811 42 55
educacio@sitges.cat

 

 

Resolució de conflictes i prevenció de l'assetjament

Adreçat a: Alumnes d'ESO i Batxillerat.

Objectius:
- Què és bullying i què no ho és. Activitats adequades als joves per gestionar les situacions d'assetjament, com tractar d'evitar-les i apoderar-nos evitant la victimització .

Descripció o programa:
- Taller 2 h, ideal fer-ne més d'un per abordar conceptes similars com  racisme, estereotips, etiquetes...

Lloc:
Al centre educatiu.

Data:
Durant el curs escolar.

Horaris:
A determinar amb el centre.

Preu de  l'activitat:
70€ per grup , les dues hores

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima- www.associacioelna.cat

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
educacio@sitges.cat
Tel 93 810 91 00

 

Mediació entre iguals

Adreçat a:  Alumnes de Secundària i batxillerat

Objectius:
- Donar eines per a que els i les alumnes aprenguin a entendre els conflictes com a oportunitat de creixement i els puguin resoldre entre ells de forma empàtica i assertiva.

Descripció o programa:
- Taller de 2 hores, ideal  fer-ne més d'un per entronitzar les tècniques.

Lloc:
Al centre educatiu.

Dates:
A convenir.

Horari:
A convenir.

Preu:
70€ per grup, les dues hores.

Organitza:
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sitges i Associació ELNA –Eduquem La Nostra Autoestima
www.associacioelna.cat

Com concretar-la:
Servei d'Ensenyament
educacio@sitges.cat
Tel 93 810 91 00

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/06/2018