Civisme

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Participació ciutadana > Civisme

Sitges ens agrada ben neta!Afavorir la convivència ciutadana és un dels objectius prioritaris de l'acció municipal i per aquest motiu, el Pla de Civisme municipal ha posat en marxa diverses actuacions, entre les quals destaquen la redacció i aprovació d'un Pacte Cívic, l'elaboració i aprovació de l'Ordenança de Civisme de Sitges, la realització de campanyes de sensibilització ciutadana, la posada en funcionament d'un grup d'agents cívics, entre d'altres.

L'Ajuntament, els ciutadans, les entitats i les associacions signants del Pacte Cívic promouran actituds i conductes cíviques que fomentin un model de poble més net, més sostenible i on la convivència sigui fàcil i agradable.

En aquest apartat s'ofereixen els 10 punts del Pacte Cívic que han estat elaborats i aprovats per una Comissió Mixta formada per representats de tots els grups polítics, de la societat civil i del sector econòmic. Aquest pacte és una declaració d'intencions i es resumeix en 10 punts:Índex

 

Jo estimo Sitges

XapaUn dels objectius prioritaris és el de desenvolupar polítiques, que, tot respectant la diversitat, afavoreixin la convivència ciutadana fent-la més fàcil i agradable.  Per tal d'aconseguir aquest objectiu s'ha dissenyat un Pla de Civisme que té en compte diverses actuacions, entre les quals destaquen: la redacció i aprovació d'un Pacte Cívic, l'elaboració i aprovació de l'Ordenança de Civisme de Sitges, la realització de campanyes de sensibilització ciutadana, la posada en funcionament d'un grup d'agents cívics, etc.

L'Estudi “Les bones pràctiques cíviques a la Vila de Sitges” elaborat pel Dr. Salvador Giner i pel Dr. Víctor Climent de la Universitat de Barcelona, de forma global podem dir que a Sitges hi ha un bon nivell de civisme. Aquest estudi, analitza la conducta cívica a la vila de Sitges, concentrant l'atenció en la bona conducta envers els béns públics, és a dir, el pes que en el nostre poble tenen les pràctiques de la ciutadania que afecten la convivència a curt i a llarg termini.

L'aparició de nous usos del temps i de l'espai públic obliguen a analitzar les normes de convivència, els límits de les actuacions individuals i l'adequació dels recursos públics que han de garantir la qualitat de vida a Sitges. Els governs locals són els responsables de garantir i gestionar la convivència ciutadana.

És per aquest motiu que l'Ajuntament de Sitges vol revisar tot allò que es fa per garantir les condicions d'una convivència de qualitat. Això afecta els serveis que es presten a la ciutat i als dispositius de prevenció, manteniment i millora amb relació als espais urbans. Però també fa referència a la responsabilitat dels ciutadans i les ciutadanes envers l'entorn en què viuen i en què es relacionen, al comportament de les persones i a com contribueixen a l'acció municipal per fer de la ciutat un lloc on cadascú pugui fer realitat el seu projecte de vida.

 

El Pacte Cívic

Anunci del Pacte CívicL'Ajuntament, els ciutadans, les entitats i les associacions signants del Pacte Cívic promouran actituds i conductes cíviques que fomentin un model de poble més net, més sostenible i on la convivència sigui fàcil i agradable.

La participació ordenada dels ciutadans a la vida pública i una conducta quotidiana respectuosa amb els bens públics i amb la vida dels altres faran que Sitges sigui una vila amb un alt grau del que s'anomena civisme convivencial. Aquest civisme convivencial protegeix i fomenta la qualitat de vida de la ciutadania basant-se en el respecte actiu a la llibertat i en els drets dels altres en el terreny de la vida quotidiana.

L'Ajuntament de Sitges aposta clarament per la promoció del civisme, d'un civisme responsable i actiu, un civisme que ha de ser un dels valors fonamentals de la nostra societat. Les ciutats i els pobles són els espais de govern públic més propers al ciutadà, i els millors espais per promoure els valors de respecte, tolerància, convivència i democràcia. Ara bé, l'esforç ha de ser compartit. Els ciutadans i les ciutadanes han de ser agents actius i dinàmics, des de les seves pròpies iniciatives i voluntats, i l'Ajuntament ha de col·laborar-hi, per tal de facilitar-los aquesta tasca.

L'elaboració d'un pacte cívic que cerqui la col·laboració de tothom és ben acollida pel veïnat segons ens diu l'Estudi “Les bones pràctiques cíviques a la Vila de Sitges”

 

Un decàleg de bones pràctiques

El Pacte Cívic ha estat elaborat i aprovat per una Comissió Mixta formada per representats de tots els grups polítics, de la societat civil i del sector econòmic. Aquest pacte és una declaració d'intencions i es resumeix en 10 punts:

  1. Cal que aparquem bé els vehicles per deixar el pas lliure als vianants. Sobretot hem de respectar els llocs reservats per a persones amb discapacitats. També hem de tenir cura quan aparquem a les entrades i sortides de les escoles per no destorbar els infants.
  2. Hem de ser responsables dels residus que generem. Cal utilitzar correctament els diversos tipus de contenidors i respectar els horaris de recollida establerts. Quan hem de llençar mobles, trastos o altres andròmines hem d'anar a la deixalleria o bé telefonar al servei de recollida de l'Ajuntament.
  3. A la nit volem descansar, per això, les motos i els cotxes han de circular amb compte per no molestar a les persones que dormen. La gent que ha sortit a divertir-se ha de procurar no fer gaire soroll.
  4. Volem gaudir dels nostres jardins i dels nostres parcs. No s'han de malmetre les plantes, els arbres ni les flors. La gespa dels jardins i la del passeig no es pot trepitjar, ni tampoc és per estirar-se ni per jugar.
  5. Ens agrada tenir les platges netes, sense papers, ampolles, cigarretes i altres objectes per terra. Cal fer servir les papereres.
  6. Hem de portar els nostres gossos sempre lligats i mai els hem de dur a la platja. Si fan caca pel carrer cal recollir-la i llençar-la on toca.
  7. Ens agraden les parets netes, sense pintades ni grafits.
  8. Volem que es respecti el mobiliari urbà perquè cal conservar-lo en bon estat.
  9. A la nostra Vila ens agrada veure a la gent vestida amb decòrum tant pels carrers, com per les places i també pel passeig.
  10. Hem d'utilitzar els WC públics o els dels establiments quan tinguem alguna necessitat fisiològica.

Fomentar el respecte a l'entorn, l'ús correcte dels espais comuns i públics i avançar cap a un Sitges més sostenible són alguns dels objectius de l'Ordenança de Civisme. Per tal de potenciar les actituds cíviques es donarà suport a totes les iniciatives ciutadanes que promoguin actituds cíviques i portarà a terme Campanyes de Civisme, per augmentar el grau d'informació i de sensibilització ciutadana amb l'objectiu de reduir progressivament al màxim les actituds incíviques.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 16/07/2009