Gossos potencialment perillosos

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Salut pública > Animals de companyia > Gossos potencialment perillosos

Gossos potencialment perillosos

Índex

 

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

Es consideren gossos potencialment perillosos (segons el que preveu l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol):

 • Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa
 • Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier,  presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier,  terrier staffordshire americà, akita inu, tosa inu o japonès.

A més, els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
 • Marcat caràcter i gran valor
 • Pèl curt
 • Perímetre toràcic comprés entre els 60 y els 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i botides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
 • Coll ample, musculós i curt
 • Pit massís, ample, gran, profund amb costelles arquejades i llom musculat i curt
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

 

Que es requereix per tenir o conduir un gos potencialment perillós?

 • Ser major de 18 anys per tenir-lo i major de 16 per a conduir-lo
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en relació a la normativa d'animals potencialment perillosos.
 • S'ha d'acreditar mitjançant un certificat.
 • No haver estat condemnat per delictes greus, ni estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. Es demostra mitjançant el certificat de penals.
 • Acreditar unes aptituds visuals, auditives, de força i de mobilitat suficients per poder controlar l'animal, així com no patir cap trastorn mental ni de conducta. Mitjançant el Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'aquest tipus d'animal.

 

Quins són els tràmits i la documentació que necessites?

 • Identificar el gos  electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal
 • Inscriure l'animal al cens municipal d'animals domèstics
 • Sol·licitar a l'ajuntament una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos. (Veure el tràmit 8.3.)
 • Comunicar al Registre municipal la venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal. En el cas de robatori o pèrdua s'haurà de comunicar en el termini màxim de 48 hores.
 • Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals amb una cobertura no inferior a 150.253 euros i on figurin les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s'haurà de lliurar una còpia a l'Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.

 

Quines mesures de seguretat s’han de complir per tenir o conduir un gos potencialment perillós?

Tothom que posseeixi un animal potencialment perillós és responsable dels perjudicis que causi, fins i tot si s'escapa o s'extravia. Per això és especialment important complir les següents mesures de seguretat:

 • Aquests gossos s'han de dur sempre fermats amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l'animal i dur el morrió col·locat.
 • No poden ésser conduïts per menors d'edat. I la persona que els condueixi ha de disposar de llicència per a la conducció d'animals potencialment perillosos. (veure apartat anterior)
 • No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona
 • Les instal·lacions que alberguen els gossos potencialment perillosos han de tenir tanques i parets suficientment altes i consistents per suportar el pes i la pressió de l'animal i evitar la seva fugida.
 • El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 05/07/2010