Mesures contra la venda ambulant irregular

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Seguretat ciutadana > Mesures contra la venda ambulant irregular

Mesures contra la venda ambulant irregular

La Comissió Informativa de Caràcter Especial va aprovar el passat 11 de gener de 2017 un ampli paquet de mesures centrades en quatre grans àrees: l'ocupació de la via pública i de les platges, la coordinació policial, les campanyes de sensibilització i comunicació, al voltant de les persones i entorn les polítiques nacionals.

Aquestes mesures s'han acordat tenint en compte que el fenomen de la venda ambulant il·legal fins fa ben poc aquesta pràctica s'intensificava durant l'estiu i les èpoques de major afluència de visitants, però amb els anys la tendència ha variat fins al punt de rebre la concentració de venedors il·legals durant pràcticament tot l'any.

També cal tenir present la seguretat i l'ordre públic, les necessitats bàsiques socials de les persones que exerceixen la venda ambulant i la imatge turística de Sitges i de l'espai urbà que comporta el Top Manta a la vila. Així doncs, les solucions no es plantegen des d'una única òptica, sinó que s'han d'emprendre de manera integral.

Per al tractament i la cerca de solucions, cal tenir en compte el consum, la distribució i la venda de productes il·legals, la competència deslleial que genera amb el comerç de la vila, i l'ocupació de l'espai públic.Índex

 

Mesures en matèria dl’ocupació de via pública

 1. Treballar amb el criteri d'ocupar l'espai abans que s'ocupi pels venedors ambulants
 2. Increment de presència policial preventiva per evitar l'ocupació

L'ocupació de la via pública i de les platges produeix problemes de mobilitat i de convivència entre les persones que exerceixen la venda ambulant irregular, vianants, usuaris de les platges i veïnat. En el nucli antic, els carrer Parellades, Marquès de Mont-Roig, Plaça de la Indústria i Primer de Maig de 1838, són els que registren majors problemes i dificultats de pas i de mobilitat.

Al Passeig de la Ribera, al cantó marítim, és on actualment els venedors s'hi instal·len pràcticament durant tot l'any. També es troben a les Escales de la Punta, Baluard i Racó de la Calma, i a les platges centrals de Sant Sebastià, Fragata, Ribera, Bassa Rodona, Estanyol, durant la temporada. Són zones que, tal com ha qualificat la comissió, estan denominades de tolerància zero.

Per tant, davant aquesta situació, la comissió ha treballat durant aquest temps amb la filosofia d'ocupar l'espai abans que s'ocupi i s'hi instal·li la venda ambulant. S'han experimentat accions d'ocupació oficial com serien la neteja i el reg de la zona, la promoció 'in situ' d'elements comercials (aparadors al carrer, plantes, maniquís...), la celebració d'actes institucionals o de fires. Els resultats d'aquestes accions han estat a vegades poc perceptibles i significants, ja que la seva permanència no pot ser fixa ja que afecten la mobilitat i generen dificultats a la neteja i als serveis d'emergències.

Des de la comissió s'ha descartat habilitar una zona autoritzada per aquest tipus de venda ambulant, tenint en compte l'experiència produïda en altres municipis. Amb tot, s'aposta per una major presència policial preventiva per evitar l‘ocupació de la venda ambulant irregular.

 

Mesures en matèria de coordinació policial

 • Control policial a l'estació de trens per disuadir l'entrada dels venedors a la vila
 • Patrullatge conjunt de la Policia Local i Mossos d'Esquadra
 • Decomís del material
 • Sancions per a les persones compradores de productes del top manta, segons les ordenances vigents
 • Evitar enfrontaments amb els venedors
 • Col·laboració ciutadana en la detecció de locals o espais de distribució o emmagatzematge

La coordinació policial entre els cossos de seguretat és bàsica per lluitar contra el fenomen del 'top manta', sobretot tenint en compte que és la manera d'optimitzar els recursos disponibles, i que els cossos policials de seguretat ciutadana no només es dediquen a la prevenció de la venda ambulant irregular, sinó que han de vetllar per la seguretat del dia a dia.

El reforç policial és una de les línies més importants de treball que des de fa anys s'implementa a la vila per pal·liar la venda ambulant. La comissió ha aprovat reforçar els serveis policials per part de les administracions responsables amb serveis extraordinaris i hores extres, entre altres, així com implementar un cos d'agents cívics municipals per donar suport als cossos policials i de conscienciació cívica.

L'Ajuntament de Sitges recorda que és important que la gent eviti comprar aquest tipus de productes que, entre altres perjudicis, afecta greument al comerç local, qui més pateix les conseqüències de la presència d'aquests venedors.

 

Mesures en matèria de campanyes de sensibilització i de comunicació

 1. Realització de campanyes de sensibilització sobre el consum responsable, especialment dirigides a les persones compradores
 2. Campanyes adreçades a futurs cosumidors als centres educatius
 3. Campanyes de promoció del comerç local
 4. Difusió de les accions portades a terme

La comissió ha destacat  la importància de continuar realitzant campanyes de sensibilització sobre el consum responsable, especialment dirigides a les persones compradores. El municipi ha realitzat diferents accions els darrers anys en diverses llengües i espais. Des de l'Ajuntament de Sitges es preveu fer, per tant, noves campanyes de sensibilització dirigides a destinataris concrets, principalment a les persones compradores (tant residents com turistes). Així com campanyes dirigides a futurs consumidors a través dels centres educatius. També s'han previst fer campanyes i accions de promoció i de protecció del comerç local i de proximitat.

Davant la percepció d'impunitat de l'ocupació de l'espai públic i de l'activitat il·legal, des de l'ajuntament es difondran les accions portades a terme per part de l'administració per deixar constància de les accions fetes, especialment les que realitzen els cossos policials: operatius, decomisos, així com les dels altres departaments implicats; sempre tractant el fenomen de manera multidimensional, sense estigmatitzar les persones que exerceixen la venda ambulant irregular.

 

Mesures en matèria de persones que exerceixen la venda ambulant

 1. Una major coordinació entre administracions per identificar les persones afectades
 2. Dotar dels recursos necessaris els serveis socials de l'Ajuntament de Sitges per poder afrontar el tractament del fenomen des de la dimensió social
 3. Fer un seguiment de les seves necessitats socials, prestacions públiques i ofertes d'inserció

Cal separar el fenomen de la venda ambulant il·legal de les pròpies persones que exerceixen aquesta venda, ja que són persones amb necessitats socials que cal atendre en la mesura de les possibilitats municipals. Però des de la regidoria de Benestar i Família, i després d'haver estudiat la situació, s'ha constatat la dificultat d'identificar els perfils i les necessitats socials dels venedors, ja que no són residents al municipi; fet que també suposa un impediment legal a l'hora d'atorgar prestacions socials municipals perquè no són persones empadronades a Sitges.

 

Paper del Síndic de Greuges

Durant el 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya ha convocat reunions interadministratives sobre el comerç irregular a la via pública amb els Departaments d'Interior, Empresa i Coneixement, Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Delegación del Gobierno a Catalunya, el Port de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments de municipis catalans amb venda ambulant irregular, com el mateix Ajuntament de Sitges.

Tenint en compte que els recursos i les competències municipals són limitades, ja que els treballs de la comissió tampoc han trobat un sistema efectiu per tractar la problemàtica de la venda ambulant irregular i que el fenomen ja s'està tractant a nivell nacional, s'adopten també actuacions derivades d'aquestes reunions interadministratives nacionals, en matèria d'accions de millora dels cossos policials i respecte al protocol de la Generalitat de Catalunya i els ens locals en relació als aspectes socials, documents que s'incorporen com a annexos d'aquestes conclusions.

 

Històric en la lluita contra el ‘top manta’

El Govern municipal va posar en marxa durant el mandat del 2011-2015 una taula de treball amb representants dels cossos de seguretat, dels sectors del comerç, turisme, platges, via pública, comunicació i governació, a més de plataformes veïnals organitzades, per tal de fer un seguiment de l'evolució dels venedors Top Manta i adoptar mesures per lluitar-hi. Al 2012, l'ajuntament va impulsar una campanya per sancionar la compra de productes del ‘top manta' sota el lema “Si compres productes il·legals, sancions de fins a 500€”.

Al 2015, i per tal de donar compliment a les noves demandes, acordar mesures i també proposar conclusions, l'Ajuntament de Sitges va crear la Comissió Informativa de Caràcter Especial sobre la venda ambulant on, a banda dels representants de la Taula de Treball, s'hi afegien també representants polítics de tots els grups municipals i la regidoria de Benestar i Família donat el caràcter social del fenomen i la realitat migratòria de les persones.

Durant el 2016, l'ajuntament va impulsar la campanya “Si li compres, no l'ajudes!” per conscienciar la ciutadania sobre els perjudicis que pot provocar la compra de productes il·legals.

 

Alguns indicadors d'activitat

Gènere decomissat:
(Entre gener de 2015 i gener de 2017)

 • CD / DVD: 1.146
 • Comestibles / Begudes: 451
 • Eines: 10
 • Joguines: 14
 • Ulleres: 2.182
 • Bijuteria: 2.767
 • Tèxtils: 6.941
 • Altres: 1.084

Total: 14.595

Denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme:

 • 2015: 73
 • 2016: 31

Serveis i requeriments relacionats amb la venda ambulant:

 • 2015: 1.032
 • 2016: 873
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 13/01/2017