Socorrisme i salvament

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Serveis urbans > Gestió de platges > Socorrisme i salvament

Socorrisme i salvament

SocorristesEn matèria de socorrisme, l'Ajuntament dona servei de salvament i socorrisme a través d'un empresa.

Empresa de serveis: Proactiva

Nombre d'efectius: 22
Localització de controls:

 • Platja de les Botigues de Sitges: Mòdul de socors
 • Platja de Garraf: Local municipal
 • Platja de la Marina d'Aiguadolç: Mòdul de socors
 • Platja Cala de Balmins: Torre
 • Platja de Sant Sebastià: Torre
 • Platja de la Fragata: Torre
 • Platja de la Ribera: Mòdul de socors
 • Platja de l'Estanyol: Torre
 • Platja de la Riera Xica: Torre
 • Platja de Terramar: Torre
 • Platja de les Anquines
 • Platja de la Bassa Rodona :Torre
 • Platja de la Barra : Torre


Funcions Generals del servei

A. Prevenció d'accidents als usuaris

Entre les mesures de prevenció, l'empresa disposa d'uns panells informatius a través dels quals s'informa als usuaris sobre les instruccions i consells de prevenció d'accidents, sobre les instruccions que es considerin útils pels usuaris en relació amb la utilització de les platges i la prestació dels serveis d'assistència. D'altra banda, també es realitzen accions preventives amb avisos per part dels socorristes destinats a cada platja.

B. Vigilància de les platges

a) Vetllar per la conservació de les senyals i del material destinat a la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme.
b) Informar sobre la prohibició de què les embarcacions amb motor o sense, motos aquàtiques i els practicants d'esports aquàtics que impliquin un risc a les persones efectuïn els seus exercicis en les proximitats de la vora i la prescripció què efectuïn les entrades i sortides pels carrers especialment senyalitzats amb balises a l'efecte d'acord amb les disposicions vigents.
c) Informar als usuaris sobre les platges i les zones de bany restaran completament lliures d'animals i objectes que puguin representar un perill pels banyistes.
d) Senyalitzar les zones de bany d'acord amb la classificació establerta en l'Ordre de la Presidència del Govern de 31 de juliol de 1972, modificant-les quan les circumstàncies de temps o altres així ho aconsellin.
e) Prevenir tota classe d'activitats que resultin perilloses pels usuaris.
f) Informació a la Policia Local sobre la pèrdua de nens i persones, robatoris, cotxes estacionats als aparcaments reservats per a les ambulàncies, l'existència de gossos a les platges, baralles, etc.
g) Informació al responsable del Servei de Platges de talls de llum i aigua, papereres,  motos, mal funcionament de dutxes i rentapeus, desperfectes en general del mobiliari, taques d'oli o brutícia a la sorra i aigua, etc.

C. Salvament i socorrisme

Aquest servei està dotat dels elements i dispositius d'auxili precisos per a la seva realització. Aquest material es manté en disposició permanent per actuar durant l'època i horari d'ús normal en les platges a fi d'intervenir immediatament quan sobrevingui algun accident.

L'empresa disposa d'un Pla d'emergències de salvament i socorrisme que permet la identificació de possibles riscs. Aquest contempla tots els recursos humans i materials que intervenen quan es produeix un accident, fixant un organigrama clar i precís i, totes les alternatives possibles.

Les instal·lacions de primers auxilis disposen d'un accés reservat per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc de primers auxilis per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos estan permanentment lliures d'obstacles. L'empresa disposa d'un full de camp setmanal amb tots els serveis generals prestats i les incidències ocorregudes i organitza simulacres de socorrisme.

L'empresa, a més, comunica a l'Ajuntamet de Sitges de totes aquelles incidències i accidents ocorreguts durant el seu servei de manera immediata i elabora un informe complert sobre els fets, les mesures preses, el personal que ha intervingut i les persones afectades.


Funcions Específiques

A. Servei d'assistència del bany per a persones amb limitacions físiques per mitjà de dues cadires de bany (es descriu més endavant).

B. Servei per evitar la pèrdua de nens a les platges
Aquesta tasca es centra en la utilització de polseres identificatives per als infants i donar la informació als pares per tal d'evitar la seva pèrdua per les platges.

C. Servei de col·laboració amb el programa COWAMA
Comunicació diària de l'estat del mar a través del programa COWAMA i publicació a la pàgina web municipal.

E. Servei d'informació de la qualitat de la sorra i de l'aigua de les platges
Informació setmanal en els panells informatius a les platges.

F. Servei de manteniment del senyals de balisa dels espigons.

Horaris del servei


Juny

Del 2 al 22 de juny - De 12.00 a 22.00 hores - Platja de Garraf
Del 2 al 22 de juny - De 12.00 a 22.00 hores - Platja de Sant Sebastià
Del 2 al 22 de juny - De 12.00 a 22.00 hores - Platja de la Fragata
Del 2 al 22 de juny - De 12.00 a 22.00 hores - Platja de la Ribera
Del 2 al 22 de juny - De 12.00 a 22.00 hores - Platja de la Bassa Rodona

Del 2 al 3 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Les Botigues
Del 9 al 10 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Les Botigues
Del 16 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Les Botigues

Del 23 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Garraf
Del 23 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Sant Sebastià
Del 23 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Fragata
Del 23 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Ribera
Del 23 al 29 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Bassa Rodona

30 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Garraf
30 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de Sant Sebastià
30 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Fragata
30 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Ribera
30 de juny - D'11.00 a 18.00 hores - Platja de la Bassa Rodona

Juliol

De l'1 al 31 d'agost - De 10.00 a 19.00 hores - Totes les platges

Agost

De l'1 al 31 d'agost - De 10.00 a 19.00 hores - Totes les platges

Setembre

De l'1 al 2 de setembre - De 10.00 a 19.00 hores - Totes les platges
Del 3 al 24 de setembre - D'11.00 a 18.00 hores - Totes les platges excepte Cala Ginesta i Cala Morisca
Del 25 al 30 de setembre - De 12.00 a 18.00 hores - Totes les platges excepte Cala Ginesta i Cala Morisca

Octubre

De l'1 al 14 d'octubre - De 10.00 a 19.00 hores - Platja de Sant Sebastià
De l'1 al 7 d'octubre - De 10.00 a 19.00 hores - Platja de la Fragata
De l'1 al 7 d'octubre - De 10.00 a 19.00 hores - Platja de la Ribera
De l'1 al 7 d'octubre - De 10.00 a 19.00 hores - Platja de la Bassa Rodona   

No disposen de servei de vigilància:

Platja de Vallcarca
Platja de Grills        
Platja de l'Home Mort
Platja dels Gegants

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 21/06/2018