Pla Especial del Port d'Aiguadolç

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PE Port d'Aiguadolç

Pla Especial del Port d'Aiguadolç

El Pla Especial Urbanístic del Port d'Aiguadolç es redacta amb els següents objectius generals establerts al P.O.U.M.:   

  1. Crear un model d’ordenació urbanística que actualitzi les determinacions establertes pel Pla parcial de 1977 adaptant-les als nous requeriments establerts per la legislació vigent, Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya i al seu reglament Decret 258/2003.  
  2. Dotar al Port d’Aiguadolç de la infraestructura necessària per a garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuària, el seu desenvolupament futur, i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris coordinats amb els factors poblacionals, mediambientals i paisatgístics. 
  3. Definir la superfície de sòl públic per a ús públic exclusivament i la superfície de sòl públic per possibles usos privatius a l’efecte d’establir una definició clara  dels àmbits de concessió.    
  4. Regular l’ordenació urbanística i les condicions d’edificació dels usos i les activitats a desenvolupar, respectant els criteris de la Sentència dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el recurs ordinari 1022/2001.  
  5. Dotar al Port d’una zona on es pugui emplaçar una escola Municipal de Nàutica.  
  6. Protegir el medi ambient d’actuacions amb incidències negatives.

El document ha entrat en vigor el passat 2 d'agost de 2.010 arrel de la seva publicació al DOGC.

PE PORT D'AIGUADOLÇ PRESENTACIÓ WEB

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 12/08/2010