PE Entorn Patronat i C/ Sant Bonaventura

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PE Entorn Patronat i C/ Sant Bonaventura

PE Entorn Patronat i C/ Sant Bonaventura

El PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DE L'ÀREA D'INFLUÈNCIA DEL PATRONAT I L'ENTORN


Planteja els següents objectius:

  1.  Concretar i precisar el límit les diferents qualificacions urbanístiques que es van fixar en la documentació gràfica de les NNSSCC i que no s'ajustava a la realitat edificada i que per tant comportava grans disfuncions en l'execució del planejament.
  2. Clarificar els usos de cada zona, la volumetria i la composició arquitectònica.
  3. Reordenar i resituar l'edificabilitat que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Catàleg del Municipi de Sitges fixa per aquest solar d'una manera més adient: esponjament el màxim el pati l'illa, avui edificable en PB+PP+PA, traslladant l'edificabilitat a la corona edificable perimetral del carrer Sant Bonaventura com ja preveia el POGM del 1989 i deixant el pati d'illa només edificable en PB com ja preveien les NNSSCC, substituides pel POUM de 2006.
  4. Adaptació geomètrica de l'edifici a construir a les preexistències com poden ser la forma de doble triangle de l'illa, els edificis col·lindants, l'edifici de catàleg del "Patronat" de manera que es pugui aprofitar  l'estructura de l'auditori  per tal d'economitzar recursos i evitar els perjudicis d'enderrocar una estructura de formigó armat.
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/09/2011