PMU 12 VALLPINEDA EST

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PMU 12 VALLPINEDA EST

PMU 12 VALLPINEDA EST

PMU 12.   VALLPINEDA EST. 

Es correspon a l'anterior U.A. Vallpineda Sud.   

1. OBJECTIUS Consolidar una franja de sòl situada entre els accessos a la C-32 i la urbanització Vallpineda. Establir les cessions de la vialitat i l’espai públic amb un bosc mediterrani a urbanitzar per part del sector. 

2. ÀMBIT Sector situat entre els accessos de la C-32 a la rambla del Migdia i la urbanització Vallpineda a llevant de l’avinguda del Mestre Falla. 

Àmbit delimitat en els plànols d'ordenació. 

3. SUPERFÍCIES: 1,68 Ha  

4. NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES: 20 habitatges/Ha  

5. EDIFICABILITAT BRUTA: 0,6 m2 sostre/ m2 sòl  

6. CESSIONS   (B1) 1.676,80 m2(B2) 2.679,92 m2(P)    497,52 m2 Les edificacions hauran de deixar lliure les franges de separació de l'autopista.   

7. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ (clau 15a) Edificació aïllada unifamiliar.

Altura màxima:  Planta baixa i pis equivalent a 8 m. 

Separació mínima del carrer i altres llindars:  10 m. 

8. USOS Habitatge, educatiu, sanitari-assistencial, associatiu i cultural. 

9. SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica. 

PMU 12 VALLPINEDA EST


© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 22/09/2011