PMU 14 LA GRANJA EST

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PMU 14 LA GRANJA EST

PMU 14 LA GRANJA EST

PMU.14    LA GRANJA EST  

1. OBJECTIUS 
Acabar la urbanització dels carrers València, Roig i Raventós i Anselm Clavé, així com de la franja de parcs i jardins llindant amb el sistema ferroviari, tot en sòls destinats a sistemes dels quals la cessió ja està feta. Regular la composició volumètrica de les edificacions.   

2. ÀMBIT 
Àmbit de sòl urbà consolidat que limita amb el sistema ferroviari a nord, part consolidada del Vinyet a llevant i migdia, i el sector del pla parcial urbanístic la Granja a ponent.   

3. SUPERFÍCIE: 1,843 Ha   

4. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  (clau 15*), que tindrà com a base els paràmetres reguladors de la zona ciutat jardí semiintensiva (clau 15).   

5. EDIFICABILITAT NETA: 
0,60 m2 sostre/ m2 promig en tot el sòl edificable. Edificabilitat total: 7.029,13 m2st.   

6. SISTEMES CEDITS:  Vialitat    4.106,44 m2    Sistema de parcs i jardins 2.608,34 m2 

7. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ I USOS:  Regulats per la qualificació urbanística a precisar en el PMU. 

8. SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

PMU 14 GRANJA EST IMATGE ÀMBIT
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 14/09/2011