PPU 07 Camí de la Fita

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat En Tràmit (PMU-PAU-PPU-PE) > PPU 07 Camí de la Fita

PPU 07 Camí de la Fita

Es correspon aproximadament als anteriors sectors del parc del Camí de la Fita i del Camí de la Fita, i una part del sector Camí de Can.  
1. OBJECTIUS 
Crear un sector amb edificació unifamiliar i plurifamiliar aïllada de baixa densitat. 

2. ÀMBIT 
Delimitat a ponent per l’accés a l’autopista C-32 des de la futura rambla del Migdia i al nord per la C-32. 
Àmbit delimitat en els plànols d'ordenació. 

3. SUPERFÍCIE:    11,187 Ha  

4. DENSITAT BRUTA D’HABITATGES:     20 habitatges/Ha  

5. EDIFICABILITAT BRUTA • residencial:     0,2625 m2 sostre/ m2 sòl • altres usos: 0,10 m2sostre/m2sòl  

6. CESSIONS:  • Vialitat, parcs i jardins i equipaments: 50% • 10% de l’Aprofitament urbanístic del sector   

7. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ Ciutat jardí combinada amb edificació unifamiliar aïllada de baixa densitat i plurifamiliar aïllada de baixa densitat amb una altura màxima de PB+2PP. 


8. USOS Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comerç, sanitari-assistencial, associatiu, esportiu, religiós, cultural, oficines-administratiu i restauració. 


9. RESERVA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES ASSEQUIBLES. 

En aquest sector caldrà fer una reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública del sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifica per a ús d'habitatge de nova implantació, així com el 10% per a habitatge concertat.  En total es farà una reserva mínima de 90 habitatges assequibles.

10. SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica. 
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 13/07/2011