PMU 10 Sota Foncac

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat En Tràmit (PMU-PAU-PPU-PE) > PMU 10 Sota Fondac
PMU 10. SOTA FONDAC
Es correspon aproximadament a l'anterior sector Baix Fondac - Vallpineda, amb l'exclusió d'una part consolidada per l'edificació

OBJECTIUS
Ordenar i millorar les condicions urbanístiques del sector Sota Fondac. Establir la reparcel·lació, cessions ordenació i la urbanització dels espais públics.

ÀMBIT
Sector situat al costat de la carretera B-211 a l'altura del passegi de Sant Dídac de la urbanització Vallpineda. Àmbit delimitat en els plànols de zonificació

SUPERFÍCIE: 1,279 Ha

NOMBRE MÀXIM HABITATGES: 20

EDIFICABILITAT BRUTA RESIDENCIAL: 0,25 m2sl/m2st

CESSIONS:
Sistemes 35% del total, dels quals 700 m2 són de vialitat, i la resta de sistemes d'espais lliures, 10% de l'aprofitament urbanístic del sector

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Edificació aïllada

USOS
Habitatge, hoteler, educatiu, sanitari - assistencial, esportiu, cultural, associatiu, oficina administratiu.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 13/07/2011