Legislació Urbanística i Habitatge

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planificació urbana > Legislació Urbanística i Habitatge

Legislació Urbanística i Habitatge

1. MARC CONSTITUCIONAL I ESTATUTARI

1.1 Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.
1.2. Estatut d'Autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006.


2. NORMATIVA ESTATAL

2.1. Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text Refòs de la Llei del Sòl.
2.2. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.


3. NORMATIVA AUTONÒMICA EN MATÈRIA URBANÍSTICA

3.1. Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme.
3.2. Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
3.3. Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
3.4 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 08/10/2010