La Població

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre la vila > La Població

La Població

Dades de població:

  • Densitat de població (2013): 664,5 Hab/Km2
  • Població per sexe (2013): 14.578 dones / 14.562 homes
  • Població per nacionalitat: 21.573 espanyola / 7.466 estrangera


Moviments de població:

  • Naixements (2012): 233
  • Naixements per sexe (2012): 110 nenes / 123 nens
  • Defuncions (2012): 214
  • Defuncions per sexe (2012): 107 dones / 107 homes

(Font: Idescat)


Evolució de la població censada:
 
2013: 29.140 hab.
2012: 29.039 hab.
2011: 28.617 hab.
2010: 28.130 hab.
2009: 27.668 hab.
2008: 27.070 hab.
2007: 26.225 hab.
2006: 25.642 hab.
2005: 24.470 hab.

(Font: Cens municipal / Les dades són de 1 de gener de cada any) 
 

Estudis sobre el cens realitzats l'any 2001 aporten dades de l'estructura de població amb 177 persones de 10 anys, 198 de vint, 338 de trenta, 349 de quaranta, 294 de cinquanta, 195 de seixanta i 165 de setanta anys de entre una població total de 19.893 persones, de les quals 10.076 eren dones i 9.817 eren homes.

Dades consultades en el cens mateix donen 19.448 habitants l'any 2000 i 23.590 habitants l'any 2006. Tenint en compte la superfície de 43,7 quilòmetres quadrats del terme municipal, la densitat població seria de 454 i 539,8 habitants per quilòmetre, per als anys 2000 i 2006, respectivament.


Fluxos de migració

La població de Sitges es caracteritza per la seva heterogeneïtat de procedències, més de 70 nacionalitats. Des de principis de la dècada dels noranta en el nostre municipi es pot apreciar un augment sostingut de la població.

Aquest augment de la població ha estat motivat pel creixement del fet migratori. Va ser a partir de l'any 2000 quan el creixement de la població assoleix les taxes més altes per l'arribada de persones estrangeres.

A l'actualitat el 21% de la població sitgetana és nascuda a l'estranger i d'aquest percentatge s'ha de destacar la dada del 63% que representa la població procedent del continent europeu, el 29,86% procedent de països llatinoamericans, un 2,3% de ciutadans d'origen marroquí i, finalment, el 4,84% restant a d'altres nacionalitats.

Aquesta amalgama de cultures, però, no implica que al nostre municipi destaqui un perfil determinat entre els nostres veïns nascuts a l'estranger, si no es passa pel prisma de les dades estadístiques.


Fonts:

 

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 15/01/2014