L'Economia

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre la vila > L'Economia

L'Economia

Sectors econòmics

D'entre els sectors econòmics que es desenvolupen en tot el terme municipal, el terciari o de serveis és el més important, especialment pel que fa a les activitats relacionades amb l'oferta turística, principalment de restauració.

Les activitats agropecuàries, principalment de vinya, són molt reduïdes en tot el terme municipal i només uns pocs particulars les continuen desenvolupant. La pesca és també un activitat molt reduïda i es concreta en una petita flota. Un altra activitat, com és l'explotació mineral té certa presència a Garraf.


Treball i ocupació

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social (2012): Total 4.031 afiliacions

  • Agricultura: 0
  • Indústria: 119
  • Construcció: 206
  • Serveis: 4.031

Afiliacions al règim d'autònoms de la Seguretat Social (2012): Total 2.362 afiliacions

  • Agricultura: 7
  • Indústria: 96
  • Construcció: 231
  • Serveis: 2.028

Taxa d'atur:

  • Desembre 2013: 10,86%

(Font: Observatori del Mercat de Treball de la Mancomunitat Penedès - Garraf)

Algunes dades sobre l´ocupació a la comarca resultants d´estudis realitzats durant el 2n trimestre de 2006 reflectien un nombre d´ocupats que va arribar a les 39.577 persones el segon trimestre de 2006. Del total d'ocupats a la comarca, 29.418 eren treballadors assalariats (el 74,3%) i 10.159 són treballadors autònoms (el 25,7%). El nombre de centres de treball era de 4.447, un 3,3% més dels que hi havia ara fa un any.

El sector serveis concentrava poc més de 27.000 persones ocupades i es consolidava com a motor de l'ocupació amb dues de cada tres persones ocupades en aquest sector. Dins d´aquest, el comerç i l´hoteleria concentraven el major nombre de nous ocupats.

Altres sectors com la construcció, el transport i les comunicacions mantenien un cert dinamisme amb un creixement interanual del 7,9% i 11,4% respectivament. No creixia el sector industrial i energètic que segueix mostrant una tendència a la baixa quan es compara amb dades anteriors. Com a dada, es comptabilitzaven l'any 1999 3 explotacions ramaderes amb 260 caps d'ovins, 2 explotacions amb 68 caps de cabrum, 2 explotacions amb 10 caps d'aviram, 2 explotacions amb 303 caps de conilles mares i 3 explotacions amb 13 caps d'equins.

Altres estudis sobre la renda proporcionen aquest valors: renda familiar disponible bruta 13,9 milers d'euros per habitant l'any 2002, i 306.059 milers d'euros total municipi (Diputació). També, la renda familiar disponible bruta fou de 14,8 per habitant, i de 3325.883 l'any 2002.


Empresa

Dades de 2002 sobre nombre d'establiments d'empreses de comerç al detall per branques d'activitat (IAE) donen 128 empreses de productes alimentaris, 147 de roba i calçat, 79 d'articles de la llar, 16 de llibres i periòdics, 33 de productes químics, i 30 de transport materials.

Pel que fa al nombre d'empreses de serveis per branques d'activitat (IAE) la xifra és de 118 empreses de comerç a l'engròs, 369 d'hosteleria, 82 de transport i comunicacions, 36 de mediació financera, 116 de serveis d'empresa, 229 de serveis personals, i 216 d'immobles.

 

Fonts:


Contingut relacionat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 15/01/2014