Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Arxiu històric

Destacats

1. Vídeo de l'acta de donació de documents d'Americanos de Sitges 

2. Fotografies de l'exposició del fons Joan Iriarte Ibarz a la sala de consulta de l'Arxiu dins del Fotomaig

 

 

Introducció a l'Arxíu Històric

L'Arxiu Històric de Sitges és el servei municipal encarregat d'acollir la documentació generada, rebuda i tramitada per l'administració local durant la seva història. Com Arxiu Històric conserva documents des del segle XIV i custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la vila de Sitges.

L'Arxiu Històric de Sitges (AHSI) té dues grans seccions, en funció de l'antiguitat de la documentació, l'arxiu històric i l'arxiu administratiu.

El fons de Sitges es compon principalment de documents d'administració baronal, notaries públiques, fons d´institucions i fons personals que s´han cedit. D´entre el més destacable, donat que no s´han conservat en gaires poblacions, s´hi troben els registres civils municipals (1841-1874) i els passaports (1820-1888).

A les vitrines i expositors de la sala de consulta sempre hi ha alguna mostra de fons documentals de l'arxiu per tal de donar-los a conèixer als investigadors. Tenen un caràcter temàtic o bé relacionat amb nous ingressos documentals.

 

Arxiu Administratiu

És el servei que custòdia, organitza, gestiona i fa accessibles els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d'utilitat tant per a l'administració municipal com pels ciutadans i altres administracions públiques.

També col·labora amb els altres serveis i departaments municipals en la gestió i l'organització de la documentació municipal, així com amb l'Arxiu Comarcal en la conservació i difusió del patrimoni documental de la nostra vila. L'objectiu principal serà garantir la conservació i l'accés a la documentació.

 

La consulta de documents

La documentació dipositada a l'Arxiu està a disposició de tots els ciutadans. L'accés als documents es fa, atenent  la normativa vigent, garantint el respecte a les dades personals i que afecten la intimitat de les persones.

Les consultes es fan a través del departaments de l'Ajuntament, de manera que quan un ciutadà vulgui consultar un expedient administratiu s'ha d'adreçar al departament responsable en la matèria i és aquest qui sol·licita la documentació a l'arxiu administratiu.

Les dependències municipals tenen dret al préstec dels documents per a la consulta d'antecedents en els processos administratius.

 

Serveis de l'arxiu

Podeu consultar documents municipals, podeu consultar butlletins oficials (BOE, DOGC i BOP), podeu fer reproducció de documents mitjançant fotocòpia, sempre que ho permeti el seu estat de conservació i la legislació vigent.

També fa formació, assessorament i orientació als departaments municipals en l'organització de la seva documentació i dels arxius de gestió i col·labora, a més, en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.

 

> Horaris, ubicació i contacte