Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Concurs d'idees de parcel·les del PPU1

 

Concurs d’idees per a la reordenació de la nova zona on es construiran els habitatges protegits

 

L’Ajuntament de Sitges impulsa un concurs d'idees per a la reordenació de les illes 49, 50 i 51, del desenvolupament del pla urbanístic PPU1-La Plana- Santa Bàrbara-Vallpineda. La convocatòria està orientada a professionals de l’arquitectura i equips pluridisciplinaris amb l'objectiu que presentin projectes per aconseguir el millor ús públic dels seus espais interiors i, alhora, millorar els elements estètics i ambientals, exhaurint al màxim la seva edificabilitat i densitat de les illes unificant-les en una sola illa.

La iniciativa, que s'inclou en el marc del desplegament de polítiques d’habitatge, servirà com a element previ a l'execució de l'habitatge protegit que es desenvoluparà en aquesta zona.

Les propostes seran valorades per un jurat format per tècnics de l’Ajuntament, un arquitecte municipal i dos professionals externs. El jurat tindrà en compte que el projecte sigui viable i de qualitat i, també, criteris de sostenibilitat, accessibilitat i eficiència energètica.

També es valorarà la capacitat per generar una transformació urbana de l'entorn que li atorgui identitat. Només es podrà presentar una proposta per equip, i cada persona només podrà participar en una única proposta.

Per incentivar el concurs, l'Ajuntament de Sitges concedirà un primer premi dotat amb 12.000 euros per al guanyador i dos accèssits, valorats amb 2.000 i 1.000 euros per als dos finalistes següents.

Els criteris establerts a les bases del concurs expliciten que les propostes no poden implicar una modificació del POUM, i només s’acceptaran propostes amb modificacions realitzades al Pla Parcial. La proposta ha de tenir l’estructura d’un avanç de modificació de pla parcial.

El termini per lliurar els projectes finalitzarà a les 23.59 hores del 30 de setembre.

La inicitaiva s'emmarca en l'acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 17 de gener de 2019 va acordar, unànimement, el desplegament de polítiques d’habitatge al municipi de Sitges, contemplant la reordenació de les illes 49, 50 i 51 PPU-1 La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda, com a element previ a l'execució de l’habitatge protegit de les esmentades illes.

 

Polítiques d'habitatge


Bases, anuncis i documentació


Documentació gràfica

 

Decisió del jurat