Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis urbans

La Mancomunitat Penedès-Garraf col·labora en un projecte de regeneració de l'aigua de reg del Club de Golf

El Club de Golf Terramar posa en marxa un projecte innovador al Garraf de reutilització d’aigua per al reg
El Club de Golf Terramar posa en marxa un projecte innovador al Garraf de reutilització d’aigua per al reg
El Club de Golf Terramar de Sitges posa en marxa un projecte, innovador al Garraf, de reutilització d’aigua depurada per al reg. L’aigua regenerada s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament més avançat a l’aigua ja depurada.

El Club de Golf Terramar de Sitges treballa en un projecte de reutilització d’aigua depurada per al reg, innovador al Garraf. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Mancomunitat Penedès-Garraf, permetrà fer un nou ús de l’aigua regenerada de la depuradora d’aigües residuals de Sant Pere de Ribes-Sitges per al reg del camp de golf. Es tracta d’una iniciativa privada del Club de Golf, i la primera experiència de reutilització d’aigua regenerada per al reg que es fa al Garraf. Aquesta aigua s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament més avançat de l’aigua que permet fer-la servir novament per al reg.

Per poder utilitzar l’ús d’aigua regenerada per al reg del Golf de Terramar, s’han fet treballs al col·lector de desguàs de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Pere de Ribes – Sitges, gestionada per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Les connexions s’han realitzat en horari nocturn mitjançant tècniques que minimitzen l’impacte en el funcionament de l’estació depuradora, que compten amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Amb la posada en funcionament de la nova connexió, part de les aigües que surten de la depuradora es transportaran mitjançant canonades i bombaments fins a un nou equipament terciari del Club de Golf. La instal·lació, que entrarà en servei al maig, tractarà 300.000 m3/any d’aigua ja depurada, mitjançant un sistema addicional de filtració per retenir els sòlids suspesos, que per la seva mida no s’han eliminat anteriorment, i es procedirà a la seva desinfecció, deixant-la a punt per a ser reutilitzada.

L’aigua regenerada, tot i no ser aigua potabilitzada, és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles o ambientals, com el reg de camps de golf o la recàrrega d’aqüífers. La Mancomunitat Penedès-Garraf valora positivament aquestes iniciatives privades de reutilització ja que permeten mantenir millor les reserves d’aigua i disminuir l’ús d’aigua potable.