Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament ha adjudicat el festival de música d'estiu als Jardins de Terramar pels anys 2023-2026.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha resolt que l’empresa Terra Music Events SL organitzaran un festival de música, a l’estiu, a Sitges, entre els anys 2023 i 2026. Aquesta empresa ha resultat guanyadora del procediment, al qual van optar dues licitadores, que l’Ajuntament va iniciar per dotar-se d’un festival d’aquestes característiques com un actiu més de Sitges cultural durant la temporada estival. L’acord preveu que l’empresa pugui disposar dels Jardins de Terramar durant el festival, amb un total d’entre 15.000 i 35.000 metres quadrats.

La sessió ha permès també aprovar l'adjudicació de 250.000 euros d'ajuts econòmics a favor dels centres residencials per les despeses extraordinàries que van assumir durant la situació de la pandèmia del COVID-19 a favor de les persones grans i dependents. Paral·lelament, s’ha aprovat el Pla de seguretat i salut corresponent al projecte executiu de les obres d’instal·lació fotovoltaiques a la coberta del Casal de Gent Gran Joan Maragall.

A la junta d’avui també s’ha aprovat obrir un nou termini per licitar les llars d’infants municipals, resolent algunes al·legacions presentades per les empreses interessades, continuant així el procediment de licitació iniciat el passat 3 d'octubre.

El mateix òrgan de govern ha aprovat la subvenció de 998 euros per a l’Escola Agnès de Sitges, per a que pugui adquirir dos ordinadors portàtils per a edició de vídeos, en el marc del projecte de Comunicació audiovisual.

La JGL ha continuat avançant en l’estabilització de llocs de treball a l’Ajuntament. Aquest dilluns s’ha fet la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, de 22 places, que es reparteixen en 2 places d’educador, 1 de tècnic mitjà d’infància, 5 d’inspectors de zona blava, 1 de cap d’unitat de zona blava, 10 de conserge i 3 d’operari de manteniment.        

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació de les llars d’infants municipals amb retroacció de les actuacions.
 • Aprovació de l’expedient de contractació de serveis de prevenció de riscos laborals aliè 2023-2027.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Josep Díaz i Blanch, núm. 6, parcel·la 26.08 del Pla parcial La Plana Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer del Castellot, núm. 2, Sector Garraf oest i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la pròrroga de finalització de la llicència d’obra major per a la rehabilitació, ampliació i canvi d’ús d’un edifici existent situat a la Plaça del Pou Vedre, núm. 1.
 • Aprovació del desistiment de la llicència de divisió horitzontal de la finca situada al carrer de l’Illa de Cuba, 14.
 • Aprovació de l’atorgament i justificació de la subvenció de suport educatiu a l’Escola Agnès de Sitges 2022 (Projecte de Comunicació audiovisual).
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 2 places d’educador discapacitats, ID 50, C1, laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic mitjà d’infància i adolescència, ID 35, A2, laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 5 places d’inspector de zona blava, ID89, C2, laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 cap d’unitat de zona blava, ID 88, C1, laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 10 places de conserge, ID 74, AP, laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 3 places d’operari de manteniment, ID 56, C2, laboral.
 • Aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals d’ocupació de l’espai públic per a la instal·lació de barres de bar amb motiu d’activitats culturals.
 • Aprovació de l’adjudicació d’una llicència d’aprofitament privatiu sense transformació del domini públic per a l’organització d’un festival de música d’estiu a Sitges durant els anys 2023, 2024, 2025 i 2026.
 • Aprovació de la incoació del procediment de revocació parcial de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis.
 • Aprovació de l’atorgament d’ajuts econòmics extraordinaris destinats a centres residencials afectats per la incidència del coronavirus SARS-COV-2.
 • Aprovació del Pla de seguretat i salut corresponent al projecte executiu de les obres d’instal·lació fotovoltaiques a la coberta del Casal de Gent Gran Joan Maragall.
 • Aprovació del Pla de seguretat i salut corresponent al projecte executiu de les obres d’instal·lació fotovoltaiques a la coberta de la Llar d’infants El Cercolet.