Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova l’estabilització de 26 places i subvenciona l’Escola Miquel Utrillo en els seus projectes educatius

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, de 26 places dins de la plantilla municipal. Concretament, es tracta de 8 places d’oficial, una de patró d’embarcacions, una de conductor de grua, una altra d’encarregat de manteniment, una de tècnic auxiliar i tres més d’auxiliars de biblioteca, 8 d’ajudants/peó paleta, una d’ajudant de jardineria, una de conductor a la brigada i una d’auxiliar tècnic de premsa.

El mateix òrgan de govern ha aprovat l’atorgament de 5.000 euros a l’Escola Miquel Utrillo, per la compra de mobiliari pel projecte ‘Cura dels espais’. Dins del suport educatiu, també s’han aprovat les bonificacions del servei d’estada i menjador a les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga del curs 2022-2023.  

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment del programari Geoportal i Semcad Absis.
 • Aprovació de l’admissió de la transmissió de la branca d’activitat entre Semic i Ecityclic Solutions SL i continuïtat del contracte de manteniment del programari amb aquesta darrera empresa de nova creació.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a construcció d’un conjunt residencial de 24 habitatges, aparcament i piscina al Passatge de Josep Pagès Bussom, núm. 1-3.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 8 places d’oficials, C2 Laborals.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de patró d’embarcació, ID 66, C2 Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 3 places d’auxiliar de biblioteca, ID 60, C1, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de conductor de grua, ID 73, AP, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça d’encarregat de manteniment, ID55, C2, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, ID 47, C1, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 8 places d’ajudant/peó paleta, ID 77, i 1 plaça d’ajudant de jardiner, ID 78.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de conductor de brigada, ID 75, AP, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça d’auxiliar tècnic de premsa, ID 71, C2 Laboral.
 • Aprovació de la revocació total de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada pel COVID19 a l’empresa Ivapru, SL.
 • Aprovació de la revocació total de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada pel COVID19 a l’empresa restaurant Bon estar SCP.
 • Aprovació de l’atorgament i la justificació de la subvenció de suport educatiu de l’Escola Miquel Utrillo.
 • Aprovació de la quarta remesa de bonificacions pel servei d’estada i menjador de les Llars d’infants El Cercolet i La Moixiganga del curs 2022-2023.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 12, soterrani menys ú de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.