Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova diverses subvencions i prorroga la cessió del primer pis de l’Estudi Vidal al Cercle Artístic de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat les justificacions de la subvenció que es va donar de 4.200€ a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) per fer la 23ena edició del Mercat Medimed. De cara al 2023, tira endavant l’aportació de 3.000€ de Sitges a l’Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians.

Dins de l’àmbit cultural, s’han aprovat les Bases reguladores de participació de la Fira d’Art de Sitges i s’ha prorrogat per un any la Llicència d’ús privatiu del domini públic a precari de la primera planta de l’Estudi Vida per al Cercle Artístic de Sitges.

Aquest òrgan de govern municipal també ha avançat en la licitació del bar del camp de futbol d’Aiguadolç. Concretament, s’ha aprovat l’obertura de la segona fase de l’expedient de contractació per a la concessió de serveis consistent en la gestió i l’explotació del bar ubicat al camp de futbol d’Aiguadolç (Av. del Port d’Aiguadolç s/n).

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota ACM 2023.
 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota Localret  2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 23ena edició del Mercat Medimed.  
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment del programari Kmaleon.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment dels rellotges de marcatge Digitek.
 • Aprovació de l’obertura de la segona fase de l’expedient de contractació per a la concessió de serveis consistent en la gestió i l’explotació del bar ubicat al camp de futbol d’Aiguadolç (Av. del Port d’Aiguadolç s/n).
 • Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de manteniment dels sistemes informàtics de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la pròrroga del termini parcial del Contracte del Servei d’Informació Turística per a l’Oficina d’Informació Turística de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la justificació i pagament de l’ajut econòmic Foment de la contractació i millora de l’ocupació.
 • Aprovació de l’aportació a l’Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians per a l’any 2023.
 • Aprovació de la pròrroga de la concessió de la Llicència d’ús privatiu del domini públic a precari de la primera planta de l’immoble “Estudi Vidal”, situat al carrer d’en Bosch, 6-8, a l’Associació de Pintors Cercle Artístic de Sitges, pel termini d’un any.
 • Aprovació de les Bases reguladores de participació de la Fira d’Art de Sitges.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Trinitat, 30.   
 • Aprovació de la incoació de reintegrament de la subvenció concedida a l’exercici 2018 a l’Associació Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges - Garraf.