Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la justificació de les subvencions a l’Escola Esteve Barrachina, Escola Pia, Escola Agnès de Sitges i Escola Maria Ossó pel foment de l’esport durant el 2022.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la justificació per a les subvencions a l’Escola Barrachina, Escola Pia, Escola Agnès de Sitges i Escola Maria Ossó, pel foment de l’activitat esportiva feta durant l’any passat. A més, el Club de Vela Adaptada també s’ha inclòs com a foment de l’activitat nàutica al llarg del 2022.   

L’òrgan de govern municipal també ha tirat endavant l’aprovació de l’última pròrroga per a la gestió del Parc de Nadal i l’expedient de contracte per a la reserva de serveis auxiliars de consergeria per a centres de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció.

La Junta de govern també ha aprovat pròrrogues en dos convenis amb el Consell Comarcal i les bases per a l’atorgament de llicències temporals per a parades disponibles al Mercat municipal. Finalment, també s’ha obert la convocatòria per optar a llicències de barres de bar a la via pública en motiu d’esdeveniments culturals.   

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte dels serveis de muntatge i desmuntatge, gestió i execució de l’activitat que es realitza amb caràcter anual anomenada “Parc de Nadal” al pavelló poliesportiu municipal de Pins Vens, adreçat a infants d’entre 2 i 14 anys.
 • Aprovació de l’expedient de contracte de serveis auxiliars de consergeria de les instal·lacions esportives municipals reservat a centres de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció.
 • Aprovació de la justificació i pagament d’ajut econòmic i foment de la contractació i  millora de l’ocupació.
 • Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de llicències temporals de parades disponibles al Mercat municipal.    
 • Aprovació de la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges referent a l’ocupació juvenil 2023.
 • Aprovació de la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges per al desenvolupament del programa Orienta 2022-2023.
 • Aprovació de la revocació parcial de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció, pel sistema d’oposició, torn lliure, per a la contractació d’un tècnic d’informàtica, A2, laboral i creació de la borsa de treball.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Escola Esteve Barrachina pel Foment de l’Esport Escolar 2022.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Escola Pia de Sitges pel Foment de l’Esport Escolar 2022.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Escola Agnès de Sitges pel Foment de l’Esport Escolar 2022.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Escola Maria Ossó pel Foment de l’Esport Escolar 2022.
 • Aprovació del compte justificatiu de l’atorgament d’una subvenció nominativa al Club E.V.A. (Escola de Vela Adaptada) pel Foment de l’Esport adaptat l’any 2022.
 • Aprovació de nova obertura de convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals d’ocupació de l’espai públic per a la instal·lació de barres de bar amb motiu d’activitats culturals.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer d’Eramprunyà, 13, Urbanització Garraf II.