Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova els contractes per deixar les platges a punt de cara a la temporada de bany, amb dutxes, rentapeus i bancs i renova el Servei de neteja de residus del mar.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat el contracte per instal·lar dutxes i rentapeus a les platges de Sitges, de cara a la pròxima temporada de bany. D’aquesta manera, ja s’està començant a preparar tot el manteniment d’aquests espais tan utilitzats durant l’estiu. De forma paral·lela, també s’ha tirat endavant amb la contractació del Servei de neteja del litoral, que recull residus del mar davant de la costa de Sitges.  

L’òrgan de govern també ha aprovat la justificació de les subvencions atorgades al projecte Platós al carrer 2022, que vinculava la celebració del festival de Cinema amb l’ambientació comercial als carrers, així com a l’Associació Sitges Comerç.

En l’àmbit dels esports, la Junta de Govern també ha aprovat les justificacions de les subvencions atorgades a l’Escola Miquel Utrillo i al Consell esportiu del Garraf pel seu foment de l’activitat esportiva durant el 2022.    

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte del servei d’instal·lació de dutxes i rentapeus, posada al punt i manteniment de la xarxa d’aigua potable de les platges de Sitges, així com dels bancs i bases de fusta per a les dutxes i rentapeus que indiqui l’Ajuntament.
 • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte del servei de cobrament bancari de tributs, preus públics i altres ingressos propis de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte de prestació del servei de neteja del litoral de Sitges.
 • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte dels serveis de la retirada, trasllat, dipòsit i alienació per al tractament com a residus i descontaminació de vehicles declarats fora d’ús, abandonats o cedits a l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment del programari del padró d’habitants Audifilm.
 • Aprovació de la justificació i pagament d’ajut econòmic i foment de la contractació i millora de l’ocupació.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció de concessió directa al projecte Platós al carrer 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació de comerciants Sitges Comerç.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a reforma interior i creació de nou habitatge en l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer de l’Illa de Cuba núm. 32.
 • Aprovació del desistiment de la llicència d’obra major sol·licitat en data 15 de desembre de 2022 amb número de registre d’entrada E\040926-2022 per a enderroc d’habitatge i local comercial situat al carrer Major, 16.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Escola Miquel Utrillo pel foment de l’esport escolar 2022.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sitges al Consell esportiu del Garraf pel foment i la promoció de l’esport escolar a l’any 2022.
 • Aprovació de la desestimació del recurs d’alçada presentat per l’empresa Extreme 2012 SL contra l’exclusió de la mateixa de la licitació de l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu de domini públic marítim terrestre per a l’explotació de les guinguetes i serveis de temporada de les platges de Sitges (2023 - 2026).