Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova l’inici de les inscripcions a la Fira d’Art 2023.

La Junta de Govern Local (JGL), ha aprovat obrir la convocatòria per a les persones interessades a participar a la Fira d’Art d’aquest 2023, que es farà els dies 13 i 14 de maig al Mercat Vell i la Plaça de l’Ajuntament. El termini d’inscripcions és del 6 al 20 de març i es pot fer via telemàtica al web www.sitges.cat/cultura o al registre general electrònic de l’Ajuntament: https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=553.La inscripció també es pot fer presencialment, utilitzant el full Annex 1, a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana). La comunicació als artistes participants serà el 30 de març.  

Els preus que s’hauran d’abonar en aquesta edició del 2023 de la Fira d’Art són 127 euros per a les persones empadronades a Sitges, 152 euros per a les empadronades a la comarca del Garraf i 217 euros per a la resta.  

Aquest òrgan de govern local també ha aprovat bonificacions al Servei d’estada i menjador de la Llar d’infants La Moixiganga i les assignacions dels grups polítics municipals fins a les eleccions del maig d’aquest 2023.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació relativa a les assignacions dels grups polítics municipals 2023.
  • Aprovació de la 5a remesa de bonificacions pels Serveis d’estada i menjador de la Llar d’infants La Moixiganga, curs 2022-2023.
  • Aprovació de l’obertura de la convocatòria de participació a la Fira d’Art de Sitges 2023.
  • Aprovació de la desestimació de la petició de suspensió de l’executivitat del projecte de reparcel·lació de l’àmbit d’actuació urbanística PMU 10 Sota Fondac, estimar parcialment un recurs i aprovar el text refós del projecte de reparcel·lació.
  • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a l’Avinguda Camí de Can Girona, 13.
  • Aprovació de la desestimació d’un recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2022 que va aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’àmbit d’actuació urbanística PMU10.