Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova el conveni amb l’empresa que va guanyar el concurs per executar el Festival Jardins de Terramar

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa guanyadora del concurs per executar el Festival de música Jardins de Terramar durant les edicions 2023-2026. Aquesta empresa és    Terramusic & events S.L i Unión hotelera de Levante S.L. , que podran ocupar l’espai on es fa el festival amb el compromís que quan s’acabi cada certamen el lloc quedarà tal i com està la resta de l’any.

En l’apartat d’ajuts econòmics, la Junta de govern ha aprovat la justificació de la subvenció atorgada a la Colla Jove de Castellers de Sitges l’any 2022. També s’ha aprovat la justificació del conveni entre l’Ajuntament i Càritas pel manteniment del Centre de Distribució d’Aliments el 2022.

Pel que fa a les escoles, l’òrgan de govern local ha atorgat una subvenció a l’Escola Esteve Barrachina per al suport educatiu en l’any 2023.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adhesió a la pròrroga de la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el consorci Localret, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona” lot 1 – serveis de comunicacions fixes de veu i dades.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment del programari de Savia per a la gestió de recursos humans.
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de control periòdic de plagues.
 • Aprovació de l’adhesió al projecte “Empadrona’t” del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges, l’empresa Terramusic&events s.l i Unión hotelera de Levante S.L. per a la celebració del Festival de música d’estiu Jardins de Terramar per l’any 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Colla Jove de Castellers de Sitges per a la difusió de les activitats castelleres durant l’any 2022.  
 • Aprovació del canvi de titular de la concessió de la plaça núm. 61 aparcament pl. Pou Vedre, per mortis causa.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció de suport educatiu 2023 a l’Escola Esteve Barrachina.
 • Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges, per l’any 2023.
 • Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració per a la gestió dels serveis de medi natural i litoral del Garraf.
 • Aprovació de la desestimació de la sol·licitud de no execució de pròrroga, de modificació de preus unitaris i de resolució parcial del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i instal·lacions elèctriques associades del municipi de Sitges.
 • Aprovació de la justificació del conveni pel manteniment i compra del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de l’ any 2022, entre Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat i l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de segregació d’una parcel·la en set parcel·les situades a Quint Mar (diverses adreces).
 • Aprovació de la concessió de llicència de divisió horitzontal de l’edifici d’ habitatges plurifamiliar situat la plaça de l’Ajuntament 5- 6.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer del Castellot, 23.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Josep Irla i Bosch, 94.