Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la subvenció a les escoles públiques i concertada de primària per al Foment de l’Esport Escolar 2023.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la concessió d’una subvenció de 17.765€ per a les escoles Esteve Barrachina, Maria Ossó, Miquel Utrillo, Agnès de Sitges i Escola Pia per al Foment de l’Esport Escolar 2023. Aquests cinc centres s’han compromès a participar del Programa Municipal d’Activitat Aquàtica Escolar amb alumnat de cicle inicial i mitjà de Primària que sumarà un total aproximat de 643 alumnes. L’ajut econòmic municipal suposa un 51,272% del que es preveu que sigui el cost global del programa.

El mateix òrgan de govern també ha engegat el procés per a la licitació del servei d’obertura, tancament, neteja i manteniment dels lavabos públics de la platja de Sant Sebastià i de la platja de Terramar. Aquest és un contracte reservat per a empreses d’inserció sociolaboral i es reparteix en dos lots de 151.531,16€ per platja. Això significa que el valor estimat del contracte és de 303.062,32€ (IVA exclòs) per un servei de tres anys.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament i la instal·lació d’aire condicionat al Casal Joan Maragall.
  • Aprovació de l’expedient de contractació de serveis de neteja i vigilància de lavabos públics de platges (Terramar i Sant Sebastià). contracte reservat a empreses d’inserció sociolaboral (disp.ad 4 lcsp).
  • Aprovació de l’adhesió a la pròrroga de la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona” lot 2 (serveis de comunicacions mòbils de veu i de dades).
  • Aprovació de la concessió de modificació substancial de la llicència atorgada en data 2 de novembre de 2021 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Felip Font i Falp,12 i aprovació de projecte executiu.
  • Aprovació de l’atorgament de subvenció a l’Escola Pia de Sitges, Escola Esteve Barrachina, Escola Maria Ossó, Escola Agnès de Sitges i Escola Miquel Utrillo pel foment de l’esport escolar any 2023.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, per a la cobertura definitiva de 2 places de tècnic d’administració general específiques i borsa treball.
  • Aprovació de la regularització d’operacions comptables del contracte del servei de tractaments fitosanitaris i control de plagues de l’arbrat i arbusts del terme municipal de Sitges, tractament preventiu pel morrut roig de les palmeres i per la processionària del pi i tractaments correctius a les altres espècies, dividit en 3 lots.