Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova contractar el servei de manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis a diverses urbanitzacions.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat engegar el procediment per licitar, per dos anys, el manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals a les urbanitzacions de Quint Mar, Llevantina, Montgavina i Rat Penat. Malgrat que la normativa indica que aquest manteniment obligatori ha de recaure sobre les propietats de les urbanitzacions i nuclis habitats en un radi de 500m d’àmbit forestal, les dificultats de les propietats per organitzar-se en una Junta específica fan que l’Ajuntament hagi d’actuar en l’execució dels manteniments com a responsable subsidiari, atès el risc d’incendi forestal i la possible afectació sobre el veïnat.

El pressupost base d'aquesta licitació és de 38.680,86€ més 8.122,98€ corresponent a 21% d’IVA, que suposa un total de 46.803,84.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota de la Federació de municipis de Catalunya
  • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques, per la provisió definitiva per promoció interna d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició.
  • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de ciberseguretat de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de concessió de llicències d'ocupació temporal per l'ús privatiu de bens del domini públic local, amb motiu de la celebració de la fira-mercat primavera-estiu 2023 d'artesania i regals.