Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la justificació de les subvencions del 2022 a Barraques de Sitges i l’Agrupació de Balls Populars, i la subvenció del 2023 a Foment de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimecres, ha aprovat la justificació de les subvencions atorgades pel 2022 a Barraques de Sitges i a l’Agrupació de Balls Populars. Un cop presentades les despeses ajustades a l’objecte de la subvenció, s’han justificat els 28.000€ destinats a Barraques i els 6.000€ de l’Agrupació de Balls Populars.

Dins de les subvencions atorgades per aquest 2023, l’òrgan de govern ha aprovat destinar 22.000€ a Foment de Sitges, concretament 18.000€ per a l’edició 2023 del Ral·li de Cotxes d’època Barcelona-Sitges i 4.000€ més per a la Festa de la Verema 2023.

També dins de l’àmbit cultural i festiu, la Junta de Govern Local ha aprovat la relació de les 44 parades autoritzades a instal·lar-se al Passeig de la Ribera per la Fira de Sant Jordi, el diumenge 23 d’abril. Aquestes parades inclouen venda de llibres i de roses.   

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la pròrroga del contracte basat de l’acord marc de mobilitat sostenible (2016.02) pel subministrament de dues motocicletes per a la Policia local de Sitges en modalitat de rènting sense opció de compra.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a Barraques de Sitges per a l’exercici 2022.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges per a l’exercici 2022.
  • Aprovació del conveni d’atorgament nominatiu de la subvenció 2023 a Foment de Sitges per a l’ organització de la 65ª edició del Ral·li internacional de cotxes d’època i la 62ª edició de la Festa de la verema.
  • Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Sitges de la transmissió de la concessió de la plaça d’aparcament núm. 9 subterrani 2 de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.
  • Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Sitges de la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 10 segona planta, de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.
  • Aprovació de la convocatòria i bases específiques que regiran el procés de selecció per a la cobertura interina d´una plaça de TAE (arquitecte) i borsa de treball.
  • Aprovació de l’atorgament de parades per a la Fira de Sant Jordi 2023.