Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova el projecte bàsic de rehabilitació de l’antic Patronat, ubicat al carrer Parellades.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimarts, ha aprovat el projecte bàsic de rehabilitació de l’edifici del Patronat com a equipament cultural.

També s’ha fet l’aprovació inicial del Pla especial de concreció d’usos de la parcel·la d’equipaments de l’àmbit d’actuació urbanística de ca l’Antoniet, on hi ha els equipaments de la comissaria de la Policia local i l’Espai Jove. El pla previst reserva un espai per a nous equipaments i manté els espais dels parc infantil i la plaça, l’aparcament de la Piscina Municipal, l’àrea de petanca i lleure, i la zona d’higiene canina.  

L’òrgan municipal de govern també ha aprovat la renovació del conveni amb la propietat d’un solar a Garraf, que permet cada estiu generar una zona d’aparcament de zona blava. Amb el conveni signat entre l’Ajuntament i l’empresa, es pretén regular la mobilitat a Garraf durant els mesos en què més afluència hi ha a la platja del poble de Garraf.

Entre els acords presos per la Junta de Govern d’avui també hi ha l’adjudicació dels tres darrers lots per a l’explotació de guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al c/ Trinitat núm. 34, sector Llevantina.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’edifici unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Malvasia, 16 (urb. la llevantina).
 • Aprovació inicial del Pla especial de concreció d’usos de la parcel·la d’equipaments de l’àmbit d’actuació urbanística ca l’Antoniet, qualificada com a clau D0 del terme municipal de Sitges.
 • Aprovació de la revisió de la tarifa de l’encàrrec de gestió a mitjans propis efectuat a la Mancomunitat Tegar del Garraf, pel Servei de conservació manteniment i gestió d’espais verds del municipi.
 • Aprovació de la regularització d’operació comptable del contracte de serveis de manteniment de jardineria de les zones corresponents a parcs, jardins, places enjardinades i d’altres espais verds, així com l’arbrat viari dels nuclis de Garraf i de Les Botigues de Sitges.  
 • Aprovació del conveni Holcim España, S.A.U. "El Terreno" per a aparcament zona blava al Poble de Garraf 2023.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que regiran el procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic mitjà (medi ambient, sostenibilitat) i borsa de treball.
 • Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament de les actuacions a Sitges del subprojecte “Innovació en les àrees comercials urbanes. Apeu. Projecte per a implantar les innovadores àrees de promoció econòmica urbana (Apeu) en 10 àrees comercials urbanes de la província de Barcelona."
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 30 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.
 • Aprovació de l’adjudicació del lot 1 de l’autorització d’ús privatiu d’espais de domini públic maritimoterrestre per a l’explotació de guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi de Sitges (2023-2026).
 • Aprovació de l’adjudicació del lot 2 de l’autorització d’ús privatiu d’espais de domini públic maritimoterrestre per a l’explotació de guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi de Sitges (2023-2026).
 • Aprovació de l’adjudicació del lot 3 de l’autorització d’ús privatiu d’espais de domini públic maritimoterrestre per a l’explotació de guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi de Sitges (2023-2026).
 • Aprovació de la justificació d’una subvenció nominativa a la Fundació privada Entitat Tutelar del Garraf, per l’any 2022,segons el seu conveni regulador.
 • Aprovació del projecte bàsic de rehabilitació de l’edifici del Patronat com a equipament cultural.