Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova les subvencions a l’Agrupació de Balls Populars, el Consell Esportiu del Garraf i el Casino Prado per a l’organització de l’Open internacional d’escacs.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat una subvenció de 8.000€ a l’Agrupació de Balls Populars per desenvolupar les seves activitats d’aquest 2023. Igualment, l’òrgan de govern local ha aprovat la despesa de 15.614 euros per a que el Consell esportiu del Garraf continuï fomentant i promocionant l’esport escolar.

En l’àmbit dels esports, la Junta de Govern Local ha atorgat 1.000 euros al Casino Prado Suburense per ajudar a l’organització de l’Open internacional d’escacs d’aquest 2023.  

Finalment, també s’han aprovat les condicions reguladores i els terminis de la convocatòria de la gestió delegada de l’habitatge d’inclusió social de l’Ajuntament.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la primera modificació del contracte de serveis jurídics (assessorament i defensa jurídica), lot 1 defensa lletrada en l’ordre jurisdiccional contenciós – administratiu especialitat urbanisme.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de conservació i manteniment de la gespa artificial dels camps esportius municipals de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient de licitació del contracte basat de l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions - lot 4-subvencions. sublot 4.1. servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la llei general de subvencions.
 • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2022.06), responsabilitat civil i patrimonial (lot 2).
 • Aprovació de la sol·licitud d’adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Barcelona impulsada per la Diputació de Barcelona i el consorci Localret.
 • Aprovació de l’expedient de contractació mixta del subministrament amb instal·lació, de diferent material d’escenotècnia per l’escorxador-centre d’arts vives (Carrer Joan Maragall, 36 de Sitges).  
 • Aprovació de l’adjudicació del lot 3 del contracte  de subministrament material de construcció i pintura, i declaració de desert dels lots 1, 2 i 4 .
 • Aprovació de la primera modificació del contracte de serveis jurídics (representació judicial): lot 1 partit judicial de Barcelona.
 • Aprovació de la segona modificació del contracte dels serveis de manteniment d’instal·lacions tèrmiques dels equipaments i dependències municipals de Sitges.
 • Aprovació de la primera modificació del contracte  del servei consistent en la gestió i funcionament de les llars d’infants El Cercolet i La Moixiganga.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 51, soterrani -1 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció 2022 a l’associació TED X Sitges.
 • Donar compte a la Junta de Govern Local de les reparacions de l’enllumenat públic segons actes d’inspecció d’organisme de control.
 • Aprovació de la minuta del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa al Consell Esportiu del Garraf pel foment i la promoció de l’esport escolar a l’any 2023.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa al Casino Prado Suburense per a l'organització de l'Open Internacional d'Escacs per a l’any 2023.
 • Aprovació de la convocatòria d’ajut econòmic destinat a fomentar l'emprenedoria i la creació de noves empreses any 2023.5.22Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament del programa 30 plus 2022_23 17052023.
 • Aprovació de la liquidació de les bonificacions per estada i menjador a les llars d'infants Cercolet i Moixiganga curs 22-23 fins la fi del contracte (març 2023).
 • Aprovació de la convocatòria per l'atorgament dels ajuts individuals per a la realització d’activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques per a l’estiu del 2023.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’avinguda Camí dels capellans 126 (parcel·la 29.3 del PPU 1).
 • Aprovació de les condicions reguladores i els terminis de la convocatòria de la gestió delegada habitatge d’inclusió social de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la concessió d’una subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges per a l’exercici 2023.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 24a edició del mercat Medimed.