Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha celebrat avui una sessió urgent i extraordinària on s’ha aprovat la compra de desfibril·ladors per instal·lar a la via pública i donar servei les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

La Junta de Govern Local (JGL) ha celebrat avui divendres una sessió urgent i extraordinària on s’ha aprovat la compra de nous desfibril·ladors (DEA) per atendre urgències relacionades amb la salut cardiovascular. Amb l’adquisició dels nous aparells l’Ajuntament dóna cobertura a les zones del municipi amb major concurrència de persones.

La sessió d’avui també ha aprovat l’expedient de contractació de serveis de neteja extraordinària de platges reservat a centres de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció.

Igualment, ha tirat endavant la subvenció del 2023 al Centre Excursionista de Sitges, per fomentar l’escalada al municipi.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’expedient de contractació de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i semafòriques i de les instal·lacions associades del municipi de Sitges.
  • Aprovació de l’expedient de contractació de serveis de neteja extraordinària de platges reservat a centres de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció.
  • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de l’ACM de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els seus serveis associats de manteniment i formació, i adjudicació del contracte basat de subministrament en modalitat d’arrendament de desfibril·ladors amb servei de manteniment amb accessoris.
  • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, i adjudicació del contracte basat de subministrament de dos vehicles per a la Policia local en modalitat d’arrendament sense opció de compra.
  • Aprovació de l'atorgament d'una subvenció al Centre Excursionista de Sitges pel foment i la promoció de l’escalada al municipi a l’any 2023.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir plaça d’inspector de la Policia Local de Sitges.