Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern ha aprovat avui les justificacions de les subvencions a la Fundació del Festival de Cinema i a la Fundació de l’Hospital de Sant Joan.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la justificació de les subvencions a la Fundació del Festival de Cinema i també a l’Associació Sitges Cineclub respecte les seves activitats del 2022. La Fundació del Festival de Cinema Fantàstic va realitzar accions per promocionar aquest esdeveniment al llarg del 2022, i el Sitges Cineclub va difondre i fomentar la cultura cinematogràfica a Sitges.  

En l’àmbit de les justificacions de subvencions, l’òrgan de govern local també ha aprovat la subvenció del 2022 a la Fundació privada de l’Hospital de Sant Joan Baptista. Precisament, en les polítiques d’atenció a les persones, també s’ha tirat endavant la primera pròrroga del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei d’atenció domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció 2022 a la Fundació privada Hospital de Sant Joan Baptista.
  • Aprovació de la incoació del procediment de revocació parcial d’ajut de reactivació de petites empreses i autònoms donats d'alta al règim especial RETA amb una antiguitat superior als cinc anys.
  • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció  d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina , al carrer de Josep Maria Massip i Izábal núm. 10 parcel·la 30.3 del pla parcial La Plana - Santa Bàrbara -  Vallpineda PPU1,i aprovació del projecte executiu.
  • Denegació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 30 habitatges i aparcament a la urbanització de Montgavina, àmbit PAU 26, carrer Creueta núm. 48-54. parcel·la R3.
  • Denegació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 66 habitatges i aparcament a la urbanització de Montgavina , àmbit PAU 26 , carrer del Puig de Sant Antoni núm. 11-15 . parcel·la R7.
  • Denegació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 39 habitatges i aparcament a la urbanització de Montgavina , àmbit PAU 26 , carrer de la Creueta num. 38-44 _ parcel·les R1 i R2.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Cine Club Sitges per a la difusió i foment de la cultura cinematogràfica durant l’any 2022.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Fundació Festival de Cinema per a la difusió del Festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya durant l’any 2022.