Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la distribució de 80.000€ per entitats que fomenten l’esport escolar, federat o adaptat o bé organitzen esdeveniments esportius.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat el llistat de beneficiaris de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes i activitats esportives per l’any 2023. Aquesta subvenció a entitats esportives sitgetanes suma 80.000 euros i es distribuirà entre 13 clubs que fan esport escolar i federat, 6 projectes d’entitats esportives que organitzen esdeveniments esportius i 2 projectes més de clubs en l’àmbit de l’esport adaptat.

Dins de l’àmbit esportiu, també s’han atorgat 12.000 euros de subvenció al Club de Futbol Blanca Subur, per tirar endavant la primera edició del Memorial Josep Pascual, en record de qui va ser entrenador i coordinador d’aquesta entitat durant més de 25 anys.

D’entre les propostes aprovades, hi ha l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU 17 Vallpineda.

Relació d’acords aprovats

  • Desestimació de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte de servei de migració al cloud de la solució global d’administració electrònica d’ecityclic de l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció, plaça vacant de tècnic mitja (enginyer), més dues places addicionals i borsa de treball.
  • Aprovació de l’atorgament subvenció nominativa al Club de Futbol Blanca Subur per l'organització de esdeveniment esportiu de futbol Memorial Josep Pascual.
  • Aprovació de l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes i activitats esportives per l’any 2023.
  • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic destinat al foment de la contractació i millora de l'ocupació. 
  • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic destinat al foment de la contractació i millora de l'ocupació. 
  • Aprovació de la justificació de l'ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis.
  • Aprovar definitivament el text refós del projecte de reparcel·lació del PAU17 Vallpineda.
  • Aprovació de la proposta de resolució del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Taula del tercer sector a l'exercici 2018.